Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Vierpolders

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Vierpolders Gemeentewapen klein.gif

375px-Map - NL - Brielle - Wijk 01 Vierpolders - Buurt 00 Vierpolders.png

Vierpolders ('t Nieuwland)[1] is een Zuid-Hollandse gemeente op het eiland Voorne. In 1980 werd het grondgebied van Vierpolders samen met Zwartewaal aan dat van Brielle toegevoegd.[2]


Vierpolders omvat de vier polders Oud Hellevoet, Oude Goote, Veckhoek en ’t Nieuwland. De dorpskern is ontstaan op de T-splitsing tussen de Nieuwelandsen Achterdyck en de Rattendyck. De Rattendyck omringt een deel van de polder Veckhoek en de Nieuwelandsen Achterdyck ligt tussen de polders Oud Hellevoet en de Oude Goote. De polder ’t Nieuwland ligt naast het stadje Brielle. De eerste Nieuwlandse kerk stond waarschijnlijk in de polder ’t Nieuwland op de plaats waar rond 1700 de veste van Den Briel zijn gegraven. Op de kaart van 1696 staat op de hoek van de Rattendijk (nu Veckdijk) en Den Veck Hoeksen Kerck wegh (nu kerkweg) een Nieuwe Landse Kerk. De tegenwoordige kerk staat op de Nieuwelandsen Achterdyck (nu Achterdijk) een 10 tal meters vanaf de T-splitsing. [3]

Repertorium gemeente Vierpolders

Vierpolders heeft als zelfstandige gemeente bestaan van 1 april 1817 tot 1 januari 1980

1 januari 1812 werd Vierpolders bij Zwartewaal gevoegd.
1 april 1817 ontstaan uit Zwartewaal.
1 januari 1980 opgegaan in Brielle.
Andere gebruikte namen voor Vierpolders zijn; Vier Polders, 't Nieuwland, Briels Nieuwland, Nieuwland (Briels) of het Nieuwland.


Vierpolders in de jaren dertig

Tuinbouw is in Vierpolders altijd kleinschalig geweest. Het was arbeidsintensief werk om producten - zoals druiven - onder glas te kweken. De inkomsten werden kleiner en de tuinders hadden steeds meer moeite om zich in hun bestaan te onderhouden. De rest van het dorp verdiende het brood in de landbouw of veeteelt, maar in de loop van de jaren dertig daalden ook in deze sector de lonen steeds verder.

Vierpolders had een oppervlakte van 1116 hectaren en de verdeling tussen akkers en weilanden was vrijwel gelijk: beide hadden een areaal van circa 450 hectaren. Tuinbouw, waartoe ook boomgaarden werden gerekend, bedekte een schamele 25 hectaren land. En het oppervlakte met bos was helemaal te verwaarlozen: drie hectare. Op de akkers werd zo'n 130 hectaren, een kwart van het totale land, ingezaaid met graan. Aardappelen namen met 90 en erwten met 84 hectaren een goede tweede en derde plek in.

Maar het ging niet goed in de landbouw en dat werkte door in alle facetten van het dagelijks leven in Vierpolders. De gemeente gaat gebukt onder de slechte toestand waarin land- en tuinbouw verkeren, daar deze de enige bronnen van bestaan vormen, meldde het gemeenteverslag over 1931-1935 . Eén van de belangrijkste gevolgen was toenemende werkeloosheid. Die nam in de gemeente snel toe en de steun aan werkloze arbeiders groeide van f 914,91 in 1932, naar f 1191,72 in 1933, naar f 2180,56 in 1934 en tenslotte was het bedrag in 1935 zelfs verdrievoudigd tot f 3307,50. Die uitgaven drukten flinkt op de gemeenterekening, zodat er steeds minder kon worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld het onderhoud van wegen.

Tegelijkertijd kan een stijging in het aantal opgemaakte processen-verbaal van de politie worden opgemerkt. In 1931 werden slechts negen verbalen opgemaakt, in 1932 waren dat er al zestien en in 1933 groeide dat licht tot een aantal van negentien. In 1934 waren het er 29, maar gedurende 1935 schoot het aantal omhoog tot 51. Het is twijfelachtig of er enig verband tussen dat groeiend aantal verbalen en de toenemende armoede is te leggen. De opening van de Groene Kruisweg aan het einde van 1934 zorgde immers voor een enorme toename van verkeersongelukken en dat verklaart de toename deels. Die Groene Kruisweg betekende echter ook een belangrijke aanvulling op de infrastructuur, waardoor de economie van Vierpolders een nieuwe impuls kreeg.[4]

V V Vierpolders

Aan de rand van een nieuwbouw wijk aan de Coosenhoek heeft Voetbal Vereniging Vierpolders (VVV) naast een trainingsveld, twee sportvelden. Dit sportcomplex dateert van 1971. In dat jaar had de vereniging 7 elftalen die in de competitie.

De V V Vierpolders werd in 1932 opgericht in het café wat nu de 10e Penning heet. Van 1932 tot 1942 voetbalde de Vierpoldernaren op een voetbalveld aan de Rattendijk (Veckdijk) Nadat de verhuur van het veld niet werd verlengd werd een nieuw veld gevonden aan de Kerkweg. Vanaf 1942 huurde de gemeente het veld van een boer. Het sportveld aan de Kerkweg werd door de jaren behalve door de voetbalvereniging ook voor andere festiviteiten gebruikt. De lagere school gebruikte dit veld voor de sportlessen.

Op de luchtfoto uit 1961[5] ziet u het sportveld aan de Kerkweg. Aan de overzijde van de Kerkweg staat een tijdelijk onderkomen van de lagere school. Dit noodgebouw werd daar geplaatst omdat het schoolgebouw tegenover de kerk werd vervangen voor een nieuwe onderkomen.

Links

1px.pngWikimedia Commons  Zie ook de categorie met mediabestanden in verband met Vierpolders op Wikimedia Commons.

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties: