Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Verdrag inzake de rechten van het kind

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Verdrag inzake de rechten van het kind oftewel Kinderrechtenverdrag is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 en werd van kracht op 2 september 1990, na ratificatie door 20 lidstaten.

In het verdrag wordt onder een kind verstaan, ieder mens jonger dan 18 jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder bereikt wordt.

Deelnemende landen

De meeste landen ondertekenden het verdrag, zij het veelal onder voorbehoud of met een interpreterende verklaring. België, Suriname en Nederland ondertekenden het op 26 januari 1990 en ratificeerden respectievelijk op 16 december 1991, 1 maart 1993 en 6 februari 1995. De Nederlandse tekst verscheen in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 1992. Alleen de Verenigde Staten en Somalië hebben het niet geratificeerd, Somalië omdat het geen georganiseerde staatsstructuur meer heeft, de V.S. omdat het verdrag de doodstraf van minderjarigen verbiedt. Veel landen, ook België en Nederland, formuleerden een voorbehoud of een interpreterende verklaring bij welbepaalde artikelen (zie hier in het Engels). Op hun beurt formuleerden sommige landen dan weer bezwaren tegen het voorbehoud van andere landen, België bijvoorbeeld tegen een voorbehoud van Singapore, Nederland tegen voorbehoud van Djibouti, Indonesië, Iran, Pakistan en Syrië.

Preambule

In de preambule worden de basisprincipes uiteengezet. Verder wordt de noodzaak bevestigd van juridische en andere bescherming van kinderen zowel vóór als na hun geboorte en van respect voor de culturele waarden van de gemeenschap waarin het kind opgroeit. Voor de bescherming van de rechten van het kind, met name van kinderen in ontwikkelingslanden, speelt samenwerking op internationaal niveau een wezenlijke rol.

Beschermde rechten

De beschermde rechten van het kind zijn:

 • voorrang voor het belang van het kind (art. 3)
 • recht op
  • leven (inherent recht, art. 6)
  • een naam en nationaliteit (art. 7-8)
  • gepaste vrije mening (art. 12-15)
  • privacy en een thuis (art. 16), band met de ouders (art. 18)
  • aangepaste informatie (o.a. kinderboeken, art. 17), onderwijs (art. 28-29)
  • de grootst mogelijke geneeskundige verzorging (art. 24-25)
  • sociale zekerheid (art. 26), een toereikende levensstandaard (art. 27)
  • vrije tijd, spel, en dergelijke (art. 31)
 • bijzondere bescherming van
  • pleegkinderen (art. 20), adoptiekinderen (art. 21), vluchtelingen (art. 22)
  • gehandicapte kinderen (art. 23)
  • minderheden (art. 30)
  • kinderen tijdens gewapende conflicten (art. 38)
  • verwaarloosde of misbruikte kinderen (art. 39)
  • kinderen die vervolgd worden voor een strafbaar feit (art. 40)
 • bescherming tegen
  • discriminatie (art. 2)
  • wederrechtelijk overbrengen naar een ander land (art. 11)
  • geweld, misbruik, verwaarlozing (art. 19, art. 36)
  • economische uitbuiting (art. 32)
  • verdovende middelen of drugs (art. 33)
  • seksuele exploitatie en seksueel misbruik (art. 34)
  • ontvoering en kinderhandel (art. 35)
  • foltering, doodstraf, levenslange gevangenisstraf, willekeurige vrijheidsberoving (art. 37)

Het verdrag bevat ook twee aanvullende, facultatieve protocols:

 • protocol gewapende conflicten (tekst)
 • protocol kindermisbruik (tekst)

Zie ook

Externe links