Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Verdachte

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een verdachte is iemand ten aanzien van wie het redelijk vermoeden bestaat dat hij een bepaald strafbaar feit gepleegd heeft. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens formuleert een aantal rechten, zoals het zwijgrecht, het recht op een eerlijk proces, binnen een redelijke termijn, enz. Een verdachte staat onder verdenking.

Verdenkingen waarbij men nog niet van verdachten spreekt zijn veelal persoonlijke verdenkingen oftewel heeft men dan het vermoeden dat een bepaald persoon iets (negatiefs of kwalijks) gedaan of teweeggebracht heeft.
Vanwege het niet-zeker-zijn van het-één-en-ander spreekt men hetgeen het om gaat meestal niet uit, althans niet in richting van de persoon in kwestie.


De verdachte in het Nederlandse strafrecht

Het Wetboek van Strafvordering formuleert dit als volgt:

artikel 27
Lid 1: Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan eenig strafbaar feit voortvloeit.
Lid 2: Daarna wordt als verdachte aangemerkt degene tegen wien de vervolging is gericht.

Elke verdachte heeft bepaalde rechten. Dit is geregeld in het Wetboek van Strafvordering (Eerste Boek, titel II).

Deze rechten zijn onder andere:

  • Het recht op een zelfgekozen raadsman (zie artikel 28, lid 1 Wetboek van Strafvordering)
  • Het recht op contact met zijn raadsman (zie artikel 28, lid 2 Wetboek van Strafvordering)
  • Het recht om te zwijgen (zie artikel 29, lid 1 Wetboek van Strafvordering)
  • Het recht om kennis te nemen van de processtukken (toegang tot sommige stukken kan echter geweigerd worden indien het belang van het onderzoek dat vordert)

De verdachte in het Belgische strafrecht

Het Belgische Wetboek van strafvordering formuleert de meeste rechten van de verdachte als regels of beperkingen voor de magistraten.

Een verdachte is strictu sensu slechts verdachte tijdens het vooronderzoek. Hij wordt in verdenking gesteld door het gerechtelijk onderzoek. Hij is gedaagde, beklaagde, betichte en beschuldigde in de verschillende fasen wanneer hij voor criminele feiten voor een assisenhof, dus voor een volksjury gebracht wordt. Alleen voor het Hof van Assisen is hij beschuldigde. Hij wordt in beschuldiging gesteld; de inbeschuldigingstelling wordt eerst door een kamer van inbeschuldigingstelling (KIB) uitgesproken.

Een verdachte kan vrijgeproken worden, of als veroordeelde dader, mededader of medeplichtige het assisenhof verlaten.

  • Als dader is de veroordeelde schuldig bevonden aan de hem opgelegde misdrijven
  • Als medeplichtige heeft de persoon bijgedragen tot het misdrijf, geen noodzakelijke hulp heeft geboden, maar wel onderrichtingen heeft gegeven, wapens, werktuigen of andere middelen heeft verschaft, onderdak heeft verleend en/of op de hoogte was van het misdrijf.
  • Als mededader heeft de veroordeelde rechtstreeks aan het misdrijf heeft meegewerkt, noodzakelijke hulp heeft verleend of rechtstreeks tot het misdrijf heeft aangezet. In Nederland noemt men iemand die nauw met een dader heeft samengewerkt een medepleger. Hij kan dezelfde straf krijgen als een dader (in tegenstelling tot een medeplichtige).

De verdachte in de media

In zowel Nederland als België is het gebruikelijk dat de identiteit van een verdachte beschermd wordt door alleen de eerste letter van de achternaam vermelden. Zo wordt Mohammed Bouyeri nog altijd door de media aangeduid als Mohammed B.

Externe link