Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Tjakke Sap

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Tjakke Sap (Wildervank, 18 oktober 1871’s-Gravenhage, 24 januari 1958) was predikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Hij werd geboren te Wildervank als zoon van Otto Geuchien Sap, kapitein-reder, en Roelfina Schuringa.

Scholing

Tjakke bezocht de Franse school te Stadskanaal en de kweekschool de Klokkenberg te Nijmegen om na enkele jaren privaatlessen te hebben genoten van ds. N. Op ’t Holt te Stadskanaal met goede uitslag toelatingsexamen te doen voor de tweede klas van het gymnasium te Kampen. Aan de Theologische Hogeschool te Kampen studeerde hij theologie en in juli 1896 werd hij kandidaat.

Arbeid

Op 10 juli 1897 bevestigde ds. J. F. Visscher van Olst hem te Wirdum (Friesland) in zijn eerste gemeente. In 1900 vertrok Sap naar Gouda, waar hij bijna 25 jaar heeft gearbeid. Van tal van kerken in de classis Gouda was hij consulent, terwijl deze classis hem verschillende deputaatschappen opdroeg en tot kerkvisitator benoemde. Van de Theologische Hogeschool was hij in zijn Goudse jaren secundus-curator. Tal van plaatselijke verenigingen diende hij in Gouda als voorzitter, terwijl hij ook regent was van het Goudse weeshuis en hoofdredacteur van de classicale Goudse Kerkbode. Ook is Sap voorzitter geweest van het algemeen ondersteuningsfonds van de Vereniging tot Christelijke verzorging van zenuwlijders te Zeist en vicevoorzitter van de Bond van Christelijke Oranjeverenigingen. In 1925 nam hij een beroep naar Glanerbrug aan, welke standplaats hij in 1929 met Doornspijk verwisselde. Hij diende de classis Harderwijk als kerkvisitator en deputaat voor de radio-kerkdiensten. Dominee Sap maakte bij herhaling deel uit van de particuliere synode van Zuid-Holland-Noord, die hij als scriba diende.

Antirevolutionair

Als exegetisch nauwkeurig, dogmatisch belijnd en retorisch welsprekend prediker was hij geliefd en reisde hij heel het land door. Tussen de twee wereldoorlogen was hij een bekend persoon in de kerkelijke wereld, die ook op politiek en sociaal terrein het evangelie verkondigde. In zijn artikelen komt hij naar voren als een echte antirevolutionair, een man van God, Nederland en Oranje. Reeds in 1919 voorspelde hij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Op 3 november 1932 werd hem om gezondheidsredenen eervol emeritaat verleend.

Literatuur

  • Ds. T. Sap, De schijn-vrede, in: Goudsche Kerkbode, 27 juni 1919.
  • Ds. T. Sap, eens militant debater, wordt morgen 80 jaar, in: Haagsche Courant, 17 oktober 1951.
  • Ds. T. Sap, De goede strijd des geloofs, Preken en artikelen, Kampen, Kok, 1995.