Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Statbel

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (afgekort AD Statistiek of Statbel genoemd), vroeger Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) en Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, is een van de algemene directies van de (Belgische) Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en heeft haar hoofdzetel in North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te Brussel.

De AD Statistiek voert enquêtes uit bij huishoudens en ondernemingen in België, benut en bewerkt bestaande administratieve databanken (het Rijksregister) en bezorgt gegevens aan Belgische en internationale overheden en organisaties. Ook kunnen derden beroep doen op haar statistische kennis. Bovendien is ze het officiële Belgische aanspreekpunt voor internationale instellingen zoals Eurostat en OESO.

Opdracht en taken

De basisopdracht van de AD Statistiek is het verzamelen, verwerken en verspreiden van betrouwbare cijfergegevens over de Belgische samenleving.

'Verzamelen' betekent het opzoeken van gegevens bij economische of sociale actoren. Dit gebeurt via rechtstreekse of onrechtstreekse bevraging. Bij enquêtes worden de respondenten rechtstreeks bevraagd door de enquêteurs. De onrechtstreekse bevraging maakt gebruik van administratieve bestanden (RSZ, btw, Kruispuntbank van Ondernemingen, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid etc.). Deze methode wordt meer en meer gebruikt en vermindert de lasten en kosten voor ondernemingen en particulieren.

'Verwerken' van statistische informatie betekent in de eerste plaats het kritisch evalueren van die informatie. Daarna volgt het verifiëren en valideren van de antwoorden door controle van de degelijkheid en de waarschijnlijkheid ervan. Vervolgens stelt de AD Statistiek synthesetabellen op met de basisgegevens. Door verschillende soorten informatie samen te brengen en te vergelijken voegt de AD Statistiek een meerwaarde toe aan de oorspronkelijke cijfers.

‘Verspreiden’ betekent het toegankelijk maken van de verzamelde informatie (uiteraard binnen de regels betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) voor een zo ruim mogelijk publiek.

Enquêtes

Enkele van de door de AD Statistiek georganiseerde enquêtes zijn de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK), de Enquête naar de inkomens en levensomstandigheden (SILC), de Enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen, de Enquête naar de structuur van de ondernemingen, de landbouwenquêtes, de Census 2011 (de vroegere "Volkstelling"), het huishoudbudgetonderzoek en de vacature-enquête.

De organisatie werkt tevens mee aan enkele belangrijke enquêtes van andere instellingen. Voorbeelden zijn de Gezondheidsenquête en de Nationale voedselconsumptiepeiling van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het Tijdsbudgetonderzoek van de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel. Andere overheidsinstellingen kunnen een beroep doen op de methodologische expertise van de AD Statistiek.

Structuur

In juni 2014 kreeg Nico Waeyaert de operationele leiding van de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie. Hij volgde Annie Versonnen (waarnemend DG), Claude Chéruy, Hans D'Hondt, Fernand Sonck (waarnemend DG), Regis Massant (waarnemend DG) en Niko Demeester op als Directeur-generaal.

Naamsverandering

Op 20 november 2003 (en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2003) werd de benaming Nationaal Instituut voor de Statistiek officieel gewijzigd in Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. Op 27 maart 2014 werd de naam opnieuw gewijzigd, dit keer in Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium. Tevens wordt de kortere benaming 'Statbel' gebruikt. Maar ook de benaming Nationaal Instituut voor de Statistiek en het acroniem NIS duiken nu en dan nog op, onder andere in de context van de NIS-code, die nog steeds onder die naam bestaat.

Externe link