Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

SportDrenthe

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

SportDrenthe is sinds 1968 een organisatie die zelfstandig de belangen van de sport in de ruimste zin van het woord in de provincie Drenthe behartigt. Samen met gemeenten, provincie, verenigingen, sportbonden en diverse andere organisaties willen we iedereen mee laten doen in een vitale samenleving. Sport en bewegen is hierbij essentieel; het heeft de kracht om burgers uit alle lagen van de bevolking letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen en te houden. SportDrenthe adviseert en ondersteunt organisaties bij de inzet van sport en bewegen.

De belangrijkste reden van de oprichters van de stichting Sportraad Drenthe was destijds sport en gymnastiekonderwijs met elkaar verbinden. En dat nog zonder rijksregeling voor combifunctionarissen. Het was voor die tijd zelfs wel vooruitstrevend. De sectoren Sport en LO en ook het latere MBvO zijn nog vooral bezig om te benadrukken waarin ze eventueel verschilden. Sport was vrije tijd, LO was opvoeding en MBvO was vooral oefenen om het dagelijkse fysieke leven op leeftijd aan te kunnen. Van begin af aan is het doel van de Sportraad Drenthe ook altijd geweest om sport te laten bijdragen aan het welzijn en gezondheid van de Drenten.

Geschiedenis

1968-1978

Drenthe was de 9e provincie waar op 16 november 1968 een Sportraad is opgericht. De toenmalige gedeputeerde twijfelde aanvankelijk nog of hier wel behoefte aan was in de samenleving. Bij de oprichting stemden nagenoeg alle regionale geledingen van sportbonden in met de oprichting en is SportDrenthe nu een feit.

De eerste jaren is de sportraad een 100% vrijwilligers aangelegenheid, maar nadat op 1 augustus 1970 M. Mallon als eerste directeur wordt aangesteld raken de werkzaamheden van de sportraad in een stroomversnelling. De Sportraad Drenthe is betrokken bij de oprichting van de kunstijsbaan in Assen. Het doel en de werkwijze van de Sportraad Drenthe waren vrijwel dezelfde als die van de overige sportraden in ons land: orgaan voor overleg en advies ten dienste van particuliere organisaties en personen alsmede van de overheid, het geven van voorlichting, het bevorderen van de samenwerking tussen de sportorganisaties, het behartigen van de belangen van de sportorganisaties, het stimuleren van sportontwikkelingen. Vanaf de oprichting manifesteert de Sportraad Drenthe zich echter vooral als ‘doe-orgaan’ en veel minder als overleginstantie.

Een belangrijke taak van de Sportraad Drenthe is het adviseren bij de bouw van sporthallen en zwembaden. De gedeputeerde D. Huizinga rekende destijds voor dat het hier ging om een bijdrage van 22 miljoen gulden provinciaal geld voor de bijdrage aan de bouw van nieuwe sportaccommodaties in Drenthe. Het implementeren van landelijk geïnitieerde acties en campagnes is altijd een belangrijke taak geweest en gebleven. De TRIM-actie van de NSF was in dat kader een van de eerste activiteiten in dat kader. In 1971 komt het tot de oprichting van het Huis van de Sport, waar administratieve dienstverlening ten behoeve van aangesloten bonden kon worden uitgevoerd. De werkgroep recreatiesport Drenthe ziet het levenslicht circa 1972. Onder aanvoering van de Sportraad Drenthe ontstaan de eerste befaamde Zwemvierdaagse in Drenthe. De Sportraad Drenthe is die periode ook actief betrokken bij de ondersteuning van de Drentse Rijwielvierdaagse.

In het jaar 1972 werkt de Nederlandse Invaliden Sportbond (NIS) aan de oprichting van een Drentse afdeling, die in samenwerking met de sportraad zou uitgroeien tot een van de belangrijkste afdelingen van het land. De Stichting gehandicaptensport Drenthe. Met een in 1977 een eerste groot internationaal toernooi voor gehandicapten in Beilen! De oprichting van een Sport Medisch Adviescentrum (SMA) is in 1974 een feit.

De oprichting van een provinciale Stichting Sporttechnisch Kader (Stichting STK), die noodzakelijk werd geacht gezien de vele problemen die er waren gesignaleerd bij verenigingen is op 29 mei 1975. Het jaar 1975 gaat de geschiedenis in als een succesvol cursusjaar. Wie kent ze niet, de Algemene Basis Opleiding (ABO), de bestuurskadercursussen en de opleiding Recreatiesportleider A. De sportraad Drenthe timmert er behoorlijk mee aan de weg in het voorjaar van 1975.

De sportraad neemt het initiatief tot het ontwikkelen van thematische korte cursussen voor bestuurders van sportverenigingen. Daarmee is zij trendsetter en krijgt het initiatief al snel een landelijk vervolg. NSF richt de Nationale Sport Academie op. De eerste provinciale overleggen van ambtenaren sportzaken worden geïnitieerd en gefaciliteerd door de Sportraad Drenthe. In die tijd halen veel ambtenaren nog een diploma ‘ambtenaar sportzaken’.

In 1976 wordt Han van der Veen directeur.

1978-1988

Het is een periode die begint met de uitvoering van diverse werkgelegenheidsprojecten, zoals Sportieve Recreatie SR. De oprichting in 1979 van de provinciale Spelotheek voorziet in die tijd in de specifieke vraag naar sport- en spelmateriaal voor de uitvoering van recreatiesport.

Bestand:Foto Sport Service Centrum Beilen.jpg
Sport Service Centrum Drenthe Locatie Beilen

De Sportraad Drenthe heeft een voorlopers rol in 1980 in het kader van ISP/STK waarbij er 12 sportleiders worden aangesteld bij verenigingen in Drenthe en de sportraad in samenwerking met een vertegenwoordiger van het toenmalige ministerie van CRM met de invulling, begeleiding en evaluatie belast is.

De tweede 10 jaar staat ook voor samenwerking in de sport. Mede omdat de Sportraad Drenthe de zorg voor het Drentse Huis van de Sport op zich neemt, bouwt de georganiseerde sport een heus ‘Huis van de Sport’ in Beilen. In 1983 is de Drentse Sport Federatie (DSF) geboren. Op 23 maart 1984 is de opening van het prachtige Sport Service Centrum Drenthe in Beilen door de toenmalige gedeputeerde en latere burgemeester van Assen, D. (Dineke) van As-Kleiwegt.

In 1985 de toenmalige Commissaris van de Koningin, A.P. Oele, wil dat de DSF aansprekende evenementen naar Drenthe haalt. In latere jaren zou dat ook gebeuren, ook al was de DSF meestal niet alleen verantwoordelijk voor de organisatie. Gepoogd moest worden om de Paralympics '92 naar Drenthe te halen. Mocht dat niet lukken, dan zouden de Wereldspelen 1990 daarvoor in de plaats moeten komen.

De Stichting Gehandicaptensport Drenthe wordt opgeheven, maar de werkzaamheden gaan door onder de vleugels van de DSF. Het project Sportstimulering wordt toegewezen waardoor extra aandacht aan woonwagenbewoners kan worden besteed. Voor het eerst worden bonden gepolst over de belangstelling voor een provinciaal sportgala.

Evenals in eerdere jaren wordt in 1986 weer een landelijke beweegactie georganiseerd, waarin Drenthe natuurlijk niet ontbreekt. De DSF tekent ook nu voor de organisatie van ‘Sport, zelfs ik doe het’. Jeugdsport, sport overdag, een ‘doemanifestatie’, de jeugdsportpas en plaatselijke stimuleringsprojecten markeren deze nieuwe actie, die voor volop werk bij de DSF zorgt.

1988-1998

Assen is de kandidaat voor De Wereldspelen voor gehandicapten 1990. Meer dan 2.000 deelnemers en ruim 150.000 toeschouwers is het resultaat. Sinds de Wereldspelen voor gehandicapten in Assen, wordt in Drenthe iedere twee jaar het open NK atletiek voor gehandicapten gehouden.

Topwielrenner Erik Dekker, afkomstig uit Hoogeveen wordt Drents Sportman van het Jaar op het door de DSF het georganiseerde Drentse Sportgala. De Stichting Wereldspelen ontvangt tijdens het sportgala in 1990 de Drentse Sportprijs.

De DFS en later STAMM-sport heeft vooral een rol op het gebied van de gehandicapten sport, door de ondersteuning van het district van de NebasNsg. In het verlengde daarvan past de interesse voor het WK voetbal voor mensen met een verstandelijke beperking, welk toernooi in 1994 in Hoogeveen wordt gehouden en waar de DSF een belangrijke rol heeft bij de organisatie. En dat geldt ook voor de NK atletiek in Emmen. Het WK is met duizenden bezoekers een groot succes. De DSF, NebasNsg en de provincie Drenthe worden op de kaart gezet!

De derde periode van 10 jaar kenmerkt zich in de laatste jaren door de vraag of de organisatie al dan niet moet worden opgenomen in de cluster van welzijnsinstellingen in Drenthe. Een tussen model ontstaat in 1995 in de vorm van STAMM-Sport. Sport voor ouderen wordt een groot succes door de belangrijke bijdrage van STAMM-sport, in samenwerking met het MBvO, in Drenthe aan het ontwikkelen van de GALM (Groninger Actief Leven Model)-methodiek waaraan niet minder dan 1.653 ouderen deelnemen in Drenthe. In 1995 organiseert SportDrenthe in Drenthe het eerste GALM project in Zuidlaren. (Op 11 februari is SportDrenthe medeorganisator van 20 jaar GALM, in Vries)

Ook zet STAMM Sport in op het stimuleren van sportactiviteiten voor asielzoekers en vluchtelingen, weerbaarheidstrainingen voor kinderen en 55-plussers. Landelijk is er in die periode aandacht vanuit NSF voor de vrijwilliger in de sport en verzorgt STAMM-sport in Drenthe de Actie ‘Hart voor sport, oog voor vrijwilligers’. STAMM-Sport ondersteunt sportverenigingen bij het opzetten van een structureel vrijwilligersbeleid. NSF vraagt STAMM-sport Verenigingondersteuning-trajecten (VO) uit te voeren, maar ook cursussen verantwoord alcoholgebruik bij sportverenigingen.

Doordat de overheid echter al spoedig de kracht van sport als middel voor participatie van allerlei doelgroepen ontdekt, wordt STAMM-sport al in 1998 ‘ontkoppelt’ en is SportDrenthe een feit.

Hans de Lang, manager STAMM-sport wordt in 1998 directeur.

1998-2008

De start van een nieuwe bloeiperiode, onder meer doordat al snel meerdere gemeenten SportDrenthe weten te vinden voor de coördinatie en uitvoering van de Breedtesportimpuls (BSI)van het ministerie van VWS en later ook de BOS-impuls (Buurt,Onderwijs, Sport). De provincie gaat zich in deze periode ook weer nadrukkelijker bezighouden met sport en gezond bewegen met het accent op het sporten voor mensen met een beperking.

In deze periode is de implementatie van het project ‘Groninger Actief Leven Model’ (GALM) in nauwe samenwerking met het MBvO. Dit leidt ertoe dat het MBvO in 2000 een integraal onderdeel van SportDrenthe wordt. In 1999 is de oprichting, door SportDrenthe, van de Stichting GALM/Sport en Beweeg. Een stichting die zorgt voor een kwalitatief goed aanbod voor de vele sport- en beweeggroepen die door de GALM-projecten ontstaan. (Voor meer informatie: sportenbeweeg.nl)

In 2002 biedt SportDrenthe onderdak aan het Olympisch Steunpunt Noord Nederland (OSNN)waarbij zij door het NOC*NSF is verzocht aanspreekpunt te zijn voor het Olympisch Netwerk Noord Nederland (ONNN). De organisatie van het EK atletiek voor gehandicapten is een markant moment in het jaar 2003.SportDrenthe sluit een sponsorovereenkomst met de EuroChamp Foundation voor het beschikbaar stellen van menskracht en materiaal ten behoeve van de organisatie van het kampioenschap. Stichting Eurochamp ontstaat vanuit een initiatief van o.a. bestuurders en medewerkers SportDrenthe.

De vliegende vakleerkracht van SportDrenthe heeft tussen 2002 en 2011 ruim 250 basisscholen geholpen met de verbetering van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en het aanbieden van Kies voor Hart en Sport lessen. In 2004 komen daar weer andere beweegacties bij zoals, FLASH, een afkorting voor Fietsen, Lopen, Actiemomenten en Sport Huishoudelijke werkzaamheden.

Het ‘open’ NK atletiek voor gehandicapten in 2010 in Emmen (met deelnemers uit 35 landen), verloopt zeer succesvol en bij de IPC Wereldkampioenschappen Atletiek 2006 in Assen heeft SportDrenthe een belangrijke rol bij de side events en organiseert o.a. op de hoofdlocatie allerlei scholenprojecten Klas op Wielen.

De organisatie van het eerste Harm Wiegman Jeugdsportweekend in 1995 is dan een belangrijk jaarlijks terugkomende activiteit van SportDrenthe.

In 2005 wordt, door SportDrenthe, het Schoolschaatsproject Schoolschaatsproject met 3.000 kinderen van 92 verschillende scholen uit Drenthe per jaar, opgezet en uitgevoerd.

Het ministerie van VWS stelt in 2007 anderhalf miljoen euro beschikbaar om de jeugd in beweging te krijgen. De campagne 30minutenbewegen moet voor voldoende beweging in Nederland zorgen. In 2010 werd de campagne afgesloten en inmiddels zijn er ook een nieuwe beweegrichtlijnen in de maak. SportDrenthe zorgt voor de implementatie in Drenthe en ook bij campagne ‘Drenthe Beweegt’ als onderdeel van de provinciale sportagenda 2006-2008 heeft SportDrenthe een belangrijke rol.

In 2007 nemen de directeur van SportDrenthe en Bureau Jeugdzorg Drenthe het initiatief tot het in het leven roepen van het Jeugdsportfonds Drenthe, als onderdeel van het nationale Jeugdsportfonds. De bedoeling van het fonds is om zoveel mogelijk jeugd in armoede situatie aan het sporten te krijgen. Na lang van het toneel te zijn verdwenen organiseert SportDrenthe in 2006 het Sportgala Drenthe met TVM en de provincie Drenthe als belangrijke mede-initiators.

2008-2018

De periode start met de start van de Vuelta! De komst van de Ronde van Spanje heeft in politieke zin veel losgemaakt. Voor elke euro die de provincie beschikbaar stelt voor de start van de Vuelta, legt ze het dubbele op tafel voor de breedtesport. SportDrenthe krijgt de taak om samen met een commerciële partner zoveel mogelijk mensen in Drenthe te stimuleren aanwezig te zijn op het TT circuit bij de tijdrit. De organisatie van een scholencompetitie met een finale op het circuit ‘Vuelta Sportvalley’ en een groot side-event ‘fietsen voor mensen met een beperking’ hebben mede bijgedragen aan een enorme grote opkomst op het circuit.

Door de ervaring met de organisatie van de side-events bij de Vuelta verwerft SportDrenthe een grote subsidie bij het Ministerie van VWS voor het opzetten van een Kennis Centrum Events. Deze subsidie was gekoppeld aan WK CP voetbal. In 2008 is in opdracht van de provincie Drenthe de Sport Monitor Drenthe ontwikkelt. Deze monitor is uitgevoerd in 2008, 2010, 2012 en 2014. In 2016 wordt besloten dat deze monitor wordt opgenomen in de taken van het Trendbureau bij CMO STAMM.

Ook bij het Wereldkampioenschap Voetbal voor mensen met een Cerebrale Parese in juni 2011 vervult SportDrenthe de rol van organiseren van side events, samen met de KNVB. Daarnaast organiseert SportDrenthe, samen met Gehandicaptensport Nederland en de werkgroep Bewegen en Sport van Revalidatieartsen een wetenschappelijk congres op gebied van bewegen en sporten voor mensen met cerebrale parese. Het organisatiebureau is gehuisvest bij SportDrenthe.

In 2009 presenteert NOC*NSF Het Olympisch Plan 2028. Het Olympisch Plan 2028 is de ambitie om met sport in de volle breedte een bijdrage te leveren aan Nederland zodat de positieve effecten nu en in de toekomst zichtbaar zijn. In een gesprek tussen SportDrenthe, in eerste instantie op ‘ambtelijk’ niveau, ontstaat het idee om ook in Drenthe aan te halen op dit Olympische Plan. Drenthe 2028 wordt mede met inzet van SportDrenthe in de steigers gezet. Drenthe 2028 krijgt in 2013 een vervolg in het programma Drenthe beweegt, wat nu ondergebracht wordt bij SportDrenthe.

SportDrenthe schaft met sponsoring van Unive De Gezondheidbus aan. Het is een oplegger die fitheidstesten op locatie kan afnemen. De Gezondheidbus wordt ingezet bij basisscholen, bedrijven en seniorentrajecten. In totaal zijn bijna 9.000 kinderen, volwassenen en senioren getest op fitheid en gezonde leefstijl.

Vanaf 2009 heeft de Tour de Fun Bus met haar 25 ATB’s en helmen ruim 175 clinics op scholen en andere locaties verzorgd om kinderen enthousiast te maken voor het ATB-en het fietsen in de Drentse omgeving. In 2011 wordt Drenthe JOGG provincie. JOGG staat voor Jeugd Op Gezond Gewicht.

Sinds 2012 is de Sportimpuls onderdeel van het VWS-beleidsprogramma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’. Het programma richt zich op het structureel in beweging brengen van mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten. De sportimpulsaanvragen zijn in Drenthe in de eerste jaren vooral gebruikt voor aanvragen voor sportdorpen en beweegbuurten en de laatste jaren vooral voor Kinderen Sportief op Gewicht.

SportDrenthe haalt 19 sportimpulsprojecten (totaal voor € 1.415.000,-) naar Drenthe.

In 2016 krijgt SportDrenthe subsidie om de buitensportverenigingen in Drenthe te ondersteunen bij het verduurzamen van hun sportaccommodaties. Drenthe Sport Duurzaam is de titel waaronder dit traject samen met het Drents energie loket wordt uitgevoerd. Drenthe wil dé fietsprovincie zijn en richt daarvoor in 2016 het bureau Op Fietse in. SportDrenthe wordt gevraagd om ideeën en voor de uitvoering van de onderdelen Op Fietse naar school en Op Fietse naar werk. In 2016 organiseert SportDrenthe, samen met partners voor het eerst handcycling wedstrijden in Emmen. Wat vervolgd wordt door de World Cup wedstrijden Paracycling 2017 en 2018.

Op 11 februari 2016 is er een congres waar wordt terug gekeken op de start in Drenthe van het GALM 20 jaar geleden. Deelnemers van het eerste uur vertellen hoe belangrijk deze interventie voor hen is. Op 15 november 2017 is er een congres in Hoogeveen waar aandacht wordt gevraagd voor de reden waarom 10 jaar geleden het Jeugdsportfonds Drenthe is opgericht. SportDrenthe is de enige officiële uitvoerder in het noorden van de stichting Positief Coachen en voert zij o.a. in het kader van POD diverse trajecten Positief coachen uit, maar ook als onderdeel van het landelijk programma Veilig Sportklimaat.

SportDrenthe neemt deel en investeert in de Innovatie Werkplaats Bewegen in de openbare ruimte (BIOR) en initiatief van o.a. Hanze Instituut Sportstudies, SportDrenthe, SportFryslân en Huis van de Sport Groningen. Sinds 2016 trekken de GALM projecten en doorontwikkelde varianten daarvan weer aan en is SportDrenthe weer betrokken bij de organisatie van 'Gezond en fit ouder worden' en 'sociaal vitaal'.

Ook maakt SportDrenthe zich samen met een aantal gemeenten en provincie Drenthe zich hard om in Drenthe de Community of Sport status te verkrijgen in 2019. Het zou een mooie start zijn voor weer een nieuw decennia in het bestaan van SportDrenthe!

Evenementen

 • Werkatelier omgevingswet 'Sport, bewegen en gezondheid ruimtelijk verankerd [1]
 • Jubileum Festival SportDrenthe [2]

Projecten

 • Buurtsport Academy Noord [3]
 • Drenhte Beleeft [4]
 • Drenthe Beweegt[5]
 • Drenthe doet mee [6]
 • Drenthe Gezond[7]
 • Drenthe Sport Duurzaam[8]
 • Kenniscentrum Events[9]
 • KennisLab BIOR Noord[10]
 • Stichting Sport en Beweeg[11]
rel=nofollow