Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

De Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland (SOPN) is een Nederlandse politiek (partij) pioniersplatform dat in 2012 voor het eerst meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen.[1]

Op 25 mei 2012 werd de eerste versie van het partijprogramma gepresenteerd tijdens een persconferentie. De bedoeling is dat het partijprogramma na een aantal verschillende versies na inspraak van hun kiezers tot het uiteindelijke partijprogramma komen.

Johan Oldenkamp, de partijleider en tevens campagneleider, zei tijdens de persconferentie het volgende: De SOPN is humaner dan de SP, de SOPN is liberaler dan de VVD, de SOPN is groener dan GroenLinks. Wij zijn niet in een hokje te stoppen. Wij zijn niet in een politieke landkaart een plekje te geven, omdat wij, in tegenstelling tot de Partij voor de Dieren, de partij voor de mensen zijn. De slogan van de SOPN is: De tijd van vernieuwing is NU.[2]

Participatie beweging

De SOPN noemt zichzelf geen partij maar een participatiebeweging. Lid worden is niet mogelijk, dit wordt gezien als oude politiek. Participeren wel. 100% participatie en inspraak door hun kiezers/participanten voor belangrijke besluiten hun mening te vragen.<ref1px.png Bekijk op YouTube  Video op YouTube </ref>

Kernwaarden

  • De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.:

Daarin staat bijvoorbeeld dat alle mensen gelijkwaardig worden geboren. Voor de SOPN betekent dit dat alle mensen evenwaardig zijn, en dat er dus voor niemand een uitzondering wordt gemaakt. Dit is daarmee tevens de voornaamste interpretatie die de SOPN geeft aan artikel 1 van de Nederlandse Grondwet.

  • Respect voor alle zienswijzen.:

Ieder mens heeft het recht om zaken op een eigen wijze te bezien. Iedereen die uiting geeft aan de eigen zienswijze, die heeft verder recht op een respectvolle ontvangst door iedere toehoorder. De SOPN streeft niet naar geforceerde consensus waardoor er voor alle belangrijke zaken slechts één algemeen geldende zienswijze zou moeten ontstaan. De kracht van een samenleving is juist dat al die verschillende zienswijzen naast elkaar kunnen en mogen bestaan. Daarmee voorkomen we de tunnelvisie en de oogkleppen die ons momenteel op vrijwel alle gebieden onnodig beperken en zelfs schade berokkenen.

  • Eigen verantwoordelijkheid.:

De SOPN beoogt om mensen te stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor alles in hun eigen leven. Dit betekent niet dat hulpbehoevenden aan hun lot worden overgelaten. Dit betekent wel dat niemand besluiten mag nemen voor een ander. De enige uitzondering hierop is wanneer die ander volledig verantwoordelijk is voor de persoon in kwestie, zoals ouders dat zijn voor hun jonge kind.

  • Voorkoming van de ineenstorting.:

Doorgaan op de huidige voet leidt onherroepelijk tot een complete financiële en economische ineenstorting. De oude politiek durft dit niet onder ogen te zien. De SOPN wel. De enige manier om deze ineenstorting te voorkomen is het roer nu radicaal om te gooien. De SOPN staat daarom ingrijpende beleidswijzigingen voor, die in het volgende deel als een lijst van prioriteiten worden opgesomd.

  • Locale verbondenheid.:

De bewering dat grotere organisaties doelmatiger kunnen opereren dan kleinere blijkt tegenovergesteld te zijn aan de feiten uit de dagelijkse praktijk. Door het bevorderen van kleinschalige, lokale bedrijvigheid ontstaat de verbondenheid die de leefbaarheid vergroot en de samenleving veerkrachtig maakt. Uiteindelijk zal hierdoor Nederland veranderen in een netwerk van zelfvoorzienende leefgemeenschappen.

  • Nationalisering van nutsfuncties.:

De dienstverlening van de nutsfuncties is destijds geprivatiseerd met als argumenten dat hierdoor de kwaliteit zou stijgen en dat de kosten zouden dalen. De praktijk wijst al enige tijd ontegenzeggelijk het omgekeerde uit, namelijk dat deze privatisering juist tot hogere kosten en lagere kwaliteit heeft geleid. Deze functies zijn er echter voor de bevolking, en nadrukkelijk niet andersom. Daarom worden al deze privatiseringen weer teruggedraaid via het nationaliseren van alle functies die in de huidige samenleving het algemene nut of belang dienen. Daardoor zullen de kosten omlaag gaan, en zal de kwaliteit van de verlening van deze diensten stijgen.

Media

Vlak nadat de SOPN zich had ingeschreven bij de kiesraad, viel het Kabinet Rutte. De nieuwe beweging kreeg in korte tijd veel media-aandacht en werd door verschillende media de opvallendste nieuwe partij genoemd. Ook werd de partij als UFO-partij neergezet, doordat de partij in buitenaards contact gelooft en omdat de partij is ontstaan uit de nieuwssite Niburu.nl waar UFO-waarnemingen kunnen worden gemeld.[3] [4][5]

Externe link

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties