Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Sociale hygiëne

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sociale hygiëne betekent dat men rekening met elkaar houdt en respect heeft voor elkaars lichamelijke en geestelijke gezondheid. De sociale hygiëne richt zich met name op de problematiek en verantwoordelijkheden rond de veiligheid van gasten/klanten en personeel in de horeca.

Op grond van de Drank- en Horecawet moeten leidinggevende personen in een horecabedrijf (leden van een vereniging of stichting niet meegerekend) in het bezit zijn van een SVH Verklaring Sociale Hygiëne die wordt afgegeven door de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Je bent echter niet alleen leidinggevende als je eigenaar bent van een café of restaurant, maar ook als je alleen achter de bar staat of helemaal het enige aanwezige personeelslid bent.

In de horeca heb je ook te maken met wetten en regels, waarbij je verantwoordelijk bent voor de naleving ervan en dit moet controleren.

Een voorbeeld is, dat er geen alcoholhoudende drank aan minderjarigen mag worden geschonken.[1]

Veel wettelijke regels staan in de Drank- en Horecawet, maar sociale hygiëne heeft ook raakvlakken met het strafrecht, zoals bij de Wet wapens en munitie (WWM): het is verboden vuurwapens in bezit te hebben, de Opiumwet: het is verboden drugs te bezitten of te verhandelen en de Wet op de kansspelen dat gaat over gokken met het bijbehorende Speelautomatenbesluit.

Daarnaast heeft de horeca-ondernemer nog te maken met regels van de gemeente, waar hij gevestigd is: de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staan regels over geluidsoverlast en verstoring van de openbare orde enzovoort.

De horeca-ondernemer kan ook eigen regels opstellen, die huisregels worden genoemd, hierin kunnen zowel verboden als geboden staan. De huisregels zijn dan weer opgenomen in een huishoudelijk reglement.

Sociale hygiëne is een cursus of vak dat aan (toekomstig) horeca-personeel wordt gegeven.

Daarnaast zijn communicatie en sociale vaardigheden belangrijke onderdelen van de sociale hygiëne: Hoe ga je met klanten om en hoe ga je met risicogedrag (bijvoorbeeld agressief gedrag) van klanten om?

Ten slotte zijn de veiligheidseisen bij het werken in de horeca van belang. Het gaat daarbij om de inrichtingseisen (waaraan het café moet voldoen) volgens o.a. het Bouwbesluit, maar ook om allerlei regels uit de Arbowet. Dit sluit weer aan op de Bedrijfshulpverlening (BHV), waarbij men leert wat men moet doen bij een brand of een ongeval.

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties