Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Schade

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
US Army (CID), bezig met een inval van een woning. Met een (éénpersoons) stormram wordt toegang verkregen, en zal er schade aan de deur / hang- en sluitwerk ontstaan.

Schade oftewel scha is het gevolg van het optreden van een bedreiging. Schade (of nadeel of waardevermindering) kan men uitdrukken als het verschil tussen de hypothetische situatie waarin het risico of de bedreiging zich niet heeft voorgedaan en de werkelijkheid waarin dit wel is gebeurd.

Feitelijk spreekt met al van schade als de bedreiging zo groot is dat de schade al vrijwel niet meer is af te wenden. Bij een waardevermindering van een zaak manifesteert de schade zich pas als de eigenaar de zaak verkoopt, maar als er geen enkele kans is dat deze waardevermindering weer teniet wordt gedaan spreken we toch al van schade.

Soorten schade

De schade wordt veelal uitgedrukt in een materiële waarde in de vorm van een geldbedrag. Een schade kan ook immaterieel zijn, bijvoorbeeld imagoschade. Voorbeelden van schade zijn:

 • Materiële schade, onder te verdelen in
  • Personenschade, waarmee men lichamelijk letsel of overlijden bedoelt;
  • Economische schade, bijvoorbeeld een winkel die geen klanten meer kan bedienen omdat zij te laat of niet bevoorraad wordt;
  • Zaakschade, bijvoorbeeld een beschadiging aan een huis of auto.
 • Immateriële schade, bijvoorbeeld reputatieverlies, persoonlijke smart, het besmeuren van de reputatie van een overledene, etc.

Schade kan men ook anders onderverdelen, namelijk in

 • Vertragingsschade, bijvoorbeeld het missen van rente omdat men te laat betaald krijgt;
 • Vervangingsschade, schade doordat een zaak door een gebeurtenis niet meer te gebruiken is en vervangen moet worden, bijvoorbeeld een auto die total-loss is gereden;
 • Gevolgschade, schade die zich manifesteert als een gevolg van eerder geleden schade, zoals een aangereden voetganger die na door de aanrijding zijn been te hebben gebroken ook nog een hartaanval krijgt door de schrik.

Wie zal de schade dragen?

De hoofdregel is dat iedereen zijn of haar eigen schade moet dragen. Als Jan bijvoorbeeld zijn eigen vaas omstoot, of de vaas valt kapot door een andere oorzaak, zal hij in principe zelf een nieuwe vaas moeten kopen als hij dat wil. Hierop bestaan echter zoveel uitzonderingen dat in veel gevallen de benadeelde niet voor de schade hoeft op te draaien. Men kan zich verzekeren en bovendien wordt in het recht het in veel gevallen niet billijk geacht de benadeelde zelf voor zijn eigen schade op te laten draaien.

Het is meestal mogelijk om een verzekering af te sluiten om de mogelijke schade te verleggen naar een derde, de verzekeraar. Deze verzekeraar neemt het risico op het ontstaan van schade over in ruil voor een bedrag: de premie. Wanneer de schade zich vervolgens manifesteert, zal de verzekeraar deze in beginsel vergoeden. In veel situaties is het gebruikelijk of zelfs verplicht om een verzekering af te sluiten.

Een schade is een waardevermindering van een zaak en daarmee een kostenpost voor de eigenaar van die zaak. Als een derde verantwoordelijk is voor het optreden van de schade, dan kan door de eigenaar van de zaak worden getracht de schade te verhalen op die derde door deze aansprakelijk te stellen. De regels hiervoor verschillen per rechtsstelsel en zelfs meestal per situatie.

De berekening kans * schade levert in de regel een kwantitatieve benadering van het risico op. Deze berekening wordt uitgevoerd in een risicoanalyse.

Zie ook