Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Ruimte (toegankelijk deel van een gebouw)

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Voorbeelden van ruimten
(per verdieping van een woning).

Een ruimte is een voor mensen toegankelijk deel van een gebouw (bijvoorbeeld een kamer), met een netto-hoogte van ten minste 1,5 meter, dat geheel of gedeeltelijk door bouwkundige scheidingsconstructies wordt begrensd en waarvan de vloer of overdekking een onderdeel vormt van de constructie van het gebouw.

Volgens NEN 2580

De ruimte moet deel uit maken van het gebouw. Als voorwaarde geldt dat er een vloer is die onderdeel uitmaakt van de constructie van het gebouw, daaronder valt bijvoorbeeld ook een balkon, of dat er een overdekkende constructie aanwezig is, zoals een carport.

Als er een overdekkend bouwdeel ontbreekt moet op vloerniveau een omsluiting ic afscheiding in vorm van bijvoorbeeld een borstwering, een balustrade of iets dergelijks aanwezig zijn, voordat er sprake is van een "ruimte". De hoogte van de afscheidingen moet minimaal overeenkomen met de overheidsvoorschriften die daaraan worden gesteld. Deze hoogte-eis heeft betrekking op het hoogste punt. Een vertrek, waarvan slechts een deel hoger is dan 1,5m wordt in zijn geheel als ruimte beschouwd. Vanwege deze eis worden kruipruimten kelders, zolders en dergelijke lager dan 1.5m niet als ruimte beschouwd.

Overzicht

Binnenruimte

Een ruimte die aan alle kanten over de volle hoogte omsloten en overdekt is. Een binnenruimte is in principe aan alle kanten omsloten door wanden over de volledige hoogte en voorzien van een dichte vloerconstructie aan zowel onder- als bovenzijde. Een kruipruimte met een hoogte van 1,5m of meer of zonder harde vloer, zoals zand, kan niet worden aangemerkt als (binnen)ruimte.

Voorbeeld van een binnenruimte: Onder kamer verstaat men over het algemeen een ruimte in een woning of een ander gebouw. Elke kamer zal een deur bezitten die toegang tot de kamer geeft. De meeste kamers hebben ook één of meerdere ramen. In een kamer treft men soms kamerplanten aan, in tegenstelling tot kasplantjes. Men onderscheidt:

Er zijn ook andere ruimtes in een woning die geen kamer genoemd worden, zoals de

Vroeger had men ook een voorraadkamer, een ijskamer enz.

Ook buiten woningen worden kamers aangetroffen, bijvoorbeeld een wachtkamer bij een arts of op het station. In een winkel treft men een kleedkamer of paskamer aan. Is in de laatste gevallen de kamer kleiner dan een zekere (niet vastgelegde) omvang, dan spreekt men ook wel van een "-hokje".

Een dode kamer is een ruimte voor het verrichten van akoestische metingen.

In een school wordt gebruikgemaakt van een klaslokaal om hier de leerlingen les te geven.

Gebouwgebonden buitenruimte

Een ruimte die door het ontbreken van uitwendige bouwkundige scheidingsconstructies permanent in open verbinding staat met de bodem en/of buitenlucht. Gebouwgebonden buitenruimten worden onderscheiden in:

  • Overdekte gebouwgebonden buitenruimten
  • Niet-overdekte gebouwgebonden buitenruimten

Overdekte gebouwgebonden ruimte

Een gebouwgebonden buitenruimte of een deel daarvan dat geheel overdekt is, waarbij de breedte van de verticale projectie van het overdekkende bouwdeel op het horizontale vlak groter is dan de helft van de netto-hoogte en tenminste gelijk is aan 0,75m.

Niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte

Een gebouwgebonden buitenruimten of een deel daarvan dat niet overdekt is.

Bouwlaag

Een deel van een gebouw, dat bestaat een of meer ruimten, waarbij de bovenkanten van de afgewerkte vloeren van twee aan elkaar grenzende ruimten niet meer dan 1,5m in hoogte verschillen.

Gebouw (functie)

Gebouw of deel van een gebouw, welk gebouw of welk gedeelte daarvan blijkens zijn constructie en inrichting is bestemd voor specifieke doeleinden, zoals een bijeenkomstgebouw, cel= en cellenbouw, gezondheidszorggebouw, horecagebouw, industriegebouw, kantoorgebouw, logiesgebouw, onderwijsgebouw, sportgebouw, stationsgebouw, winkelgebouw of woning cq woongebouw.

Gemeenschappelijke ruimte

Tot een gebouw behorende ruimte waarop twee of meer woningen of logiesverblijven zijn aangewezen.

Algemene Ruimte

Een, niet in ene woon- of logiesgebouw gelegen, besloten ruimte waarop twee of meer gebouwfuncties zijn aangewezen.

Ruimte of voorziening voor verticaal verkeer

Een ruimte respectievelijk een voorziening binnen een ruimte die dient voor de verkeersafwikkeling tussen de bouwlagen van een gebouw.

Stallingruimte

Stallingruimte als bedoeld in het bouwbesluit

Ondergeschikt bouwdeel

Bouwdeel van beperkte afmetingen, dat buiten de hoofdmassa van het gebouw uitsteekt.

Gebruikseenheid

Geheel van ruimten voor een gebruiker of ene gebruikersgroep. Ook wel bekend onder het begrip "gebruikersfunctie".

Afstand

Lengtemaat, gemeten langs de kortste verbindingslijn tussen twee punten

Vrije doorgang

De afstand in horizontale richting tussen de tegenover elkaar gelegen bouwdelen van een opening of doorgang.

Zie ook

Wikimedia Commons  Vrije mediabestanden over Room op Wikimedia Commons