Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Rudy Vandamme

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dr. Rudy Vandamme

Rudy Vandamme (1958 - ) is een Vlaamse onderzoeker, methodiekontwikkelaar en auteur. Hij bouwde zijn profiel op op basis van een combinatie van academische studies psychologie, filosofie, antropologie en de methodische oriëntatie van NLP. Hij promoveerde in 2014 tot doctor in de psychologie aan de Tilburg University op het onderzoeksgebied 'Lerarenidentiteit'. Hij is in het Nederlandstalig gebied gekend als bedenker van de Ontwikkelingsgerichte Benadering.

Levensloop

De levensloop van Rudy Vandamme kenmerkt zich door verschillende fasen, ervaringen en inspiraties, die het ontstaan van de Ontwikkelingsgerichte Benadering verklaren.

Rudy Vandamme werd, als derde kind, groot gebracht in een gezin met vijf kinderen. Zijn vader was beroepsmilitair en zijn moeder huisvrouw. In 1980 studeerde hij aan de Katholieke Universiteit Leuven af als Licentiaat-aggregaat psychologie. Aan dezelfde universiteit studeerde hij in 1984 af als licentiaat wijsbegeerte. In 1986 richtte hij samen met zijn toenmalig echtgenote de vzw VIVO op, een afkorting van Vorming in Verzorgingsinstellingen en Onderwijs. Deze organisatie wijdde zich tot 1996 aan het organiseren en geven van bezinningsdagen in opdracht van Katholieke Vlaamse scholen. In 1996 behaalde hij het internationaal certificaat NLP trainer, georganiseerd door de INLPTA. Later behaalde hij nog een master graad in antropologie. In 2014 promoveerde Rudy Vandamme aan de Tilburg University met het onderzoeksthema 'How teachers construct their identity in Dutch higher professional education'. In dit onderzoek keek Rudy Vandamme door de bril van de theorie van het Dialogische Zelf[2] van Hubert Hermans naar de wijze waarop docenten in het HBO hun identiteit construeren te midden van invloeden. Als spin-off van dit onderzoek ontwierp hij patroontaal om identiteitsgesprekken te voeren met leraren. Hij gebruikte bij dit onderzoek principes uit het sociaal constructionisme.

Invloeden

Tijdens zijn studie filosofie werd hij beïnvloed door de existentiefilosofie. Van Heidegger neemt hij het fenomenologisch perspectief over om naar de mens te kijken: hoe de mens zijn ‘da-sein’ opbouwt en zijn wonen construeert op basis van een structuuronderscheid tussen binnen en buiten[1]. Van de existentiefilosofie neemt hij de brede kijk over op de mens als maatschappelijk en historisch wezen. Van Ken Wilber neemt hij het holarchisch wereldmodel over[2]. Dit bestaat erin een entiteit steeds te zien als een deelgeheel, ingebed in lagen. Het individu is een geheel bestaande uit delen en tegelijk een deel van een groter geheel. Dit deelgeheel-mensbeeld is het uitgangspunt van zijn handboeken Ontwikkelingsgericht Coachen voor individuen en teams.

Het sociaal constructionisme, zoals verwoordt door Ken Gergen, neemt Rudy over als zijn filosofisch werkkader. Met het sociaal constructionisme onderbouwt hij de gedachte dat persoonlijke ontwikkeling ook steeds maatschappelijke ontwikkeling inhoudt. Door zijn gedrag kan elk mens bewuster omgaan met het feit dat hij de bestaande orde bevestigt ofwel een nieuwe orde schept. De theorie van het Dialogische Zelf[3] van Hubert Hermans levert de toepassing van het sociaal constructionisme in het werken rond persoonlijke identiteit.

Werk

  • Auteur

Doorheen de jaren conceptualiseert Rudy Vandamme met zijn boeken de Ontwikkelingsgerichte Benadering, ontwikkelingsgericht werken met individuen, teams en organisaties. Vanaf zijn 17de schrijft Rudy Vandamme dagboeken die psychologisch en maatschappijkritisch getint zijn. Na zijn eerste Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen, verfijnt en verdiept hij in de verdere jaren de Ontwikkelingsgerichte coachingbenadering in verschillende werken. Het algemene handboek wordt gebruikt in coachopleidingen, vooral in hogescholen. In 2013 verschijnt het tweede handboek dat de Ontwikkelingsgerichte Benadering in coaching van teams verder uitlegt: Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen van teams. De Ontwikkelcirkel.

  • De Ontwikkelingsgerichte Benadering

Rudy Vandamme is de bedenker van het Ontwikkelingsgericht Coachen en de Ontwikkelingsgerichte Benadering (OGB). Op basis van de gemeenschappelijke filosofische onderbouw, de historische maatschappelijke ontwikkelingen zijn ook andere toepassingen geconceptualiseerd: ontwikkelingsgericht bemiddelen, ontwikkelingsgericht onderwijs en ontwikkelingsgericht leidinggeven. Alle toepassingen zijn gebaseerd op de herdenking van de idee 'ontwikkelen'. Fundamenteler dan de professionele toepassingen, is de Ontwikkelingsgerichte levensattitude. Deze is gebaseerd op zeven kenmerken en ondersteunen een individu om alles wat zich in zijn leven aandient te duiden als een creatieve uitnodiging om zijn identiteit verder te vormen of hervormen en rust te vinden in de natuurlijkheid waarmee de levensweg van een individu of team zich ontvouwt.

Bibliografie (selectie)

Merlevede, P. & Vandamme, R.(1999). Zeven lessen emotionele intelligentie. Leuven: Garant.

Vandamme, R. (2002). Coaching voor iedereen. Deventer: Ankh-Hermes.

Vandamme, R. (2003). Handboek ontwikkelingsgericht coachen. Een hefboom voor zelfsturing. Soest: Nelissen.

Vandamme, R. (2005). Handboek Coachend Leiderschap. De Ontwikkelingsgerichte Benadering. Deventer: Entos.

Vandamme, R. & Evers, D. (2007). Bemiddeling voor iedereen. Deventer: Entos.

Vandamme, R. (2007). Gedragspatronen van personen en organisaties. Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Vandamme, R. (2009). De Vork. Methodiek voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Mortsel: Het Ontwikkelingsinstituut.

Vandamme, R. (2013). Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen van Teams. De ontwikkelcirkel als leidraad. Gent: het Ontwikkelingsinstituut.

Vandamme, R. (2014). De hbo-docent en zijn identiteit. Jezelf boetseren in je beroepsrol. Gent: Het Ontwikkelingsinstituut.

Vandamme, R. (2014). Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen. Het Vorkmodel als leidraad. Gent: Het Ontwikkelingsinstituut.

Sterckx, A. & Vandamme, R. (2015). Goddelijk Wild. Twee psychologen, een liefdesverhaal en een wereld in transitie. Gent: Ecologize.

Sterckx, A. & Vandamme, R. (2015). Welke mens wil je zijn? Gent: Ecologize.

Vandamme, R. (2016). Ontwikkelingsgericht Werken in de praktijk. 106 verhalen, voorbeelden en inzichten. Gent: Het Ontwikkelingsinstituut.

De Ruiter, J. & Vandamme, R. (2016). Metaforen in coaching. Gent: het Ontwikkelingsinstituut.

Bibliografie over het werk van Rudy Vandamme

van Ass, S. (2011). Het Coachingsmethodiekboek, Hoofddorp: Boom-Nelissen., p.127

drs. Michiel de Ronde (2013). Teamcoaching: naar een nieuwe zingeving - In: Tijdschrift voor Begeleidingskunde, jrg.2, nr.1, p.44-47

Ad Maas (2014). De HBO-docent en zijn identiteit. Jezelf boetseren in je beroepsrol. TvC | september nr. 3, p. 103-104

Externe Links/Bijkomende literatuur

Heidegger: http://plato.stanford.edu/entries/heidegger/

Existentialisme

Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Ken Wilber

(en) Social constructionism: Kenneth Gergen (2015). An invitation to social constructionism. Sage Publications Ltd.

Het Dialogisch Zelf: H.J.M. Hermans & Agnieszka Hermans-Konopka (2011), Het Dialogische Zelf, Pearson Assessment and Information.

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:

  1. º Martin Heidegger Being and Time, datum 1962
  2. º Ken Wilber The integral vision. uitgever ,Shambhala Publications: Boston 2007 ISBN 9781590304754
  3. º H.J.M. HERMANS &AGNIESZKA HERMANS-KONOPKA Het Dialogische Zelf. uitgever, Pearson Assessment and Information ,2007 ISBN 9789026522413
Zoek op Wikidata
rel=nofollow

[[Categorie:]]

[[Categorie:]]