Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Plakkaat van Verlatinghe

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bestand:Plakkaat van Verlatinghe, pagina 1.jpg
De eerste pagina van de gedrukte versie van het plakkaat

Het Plakkaat van Verlatinghe (ook wel Acte van Verlatinghe) is een plakkaat ondertekend op 26 juli 1581, waarin een aantal provinciën van de Habsburgse Nederlanden Filips II afzetten als hun heerser. Het kan worden gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden. Deze daad volgde op de Unie van Utrecht in 1579.

Het besluit werd genomen in de vorm van een resolutie op 22 juli 1581 tijdens een gewone vergadering van de Staten-Generaal van de Nederlanden in 's-Gravenhage.[1] De resolutie luidde: "Is huyden resolutie genomen op de verlaetinge vande Conink van Spaengnien, cassatie van zijnen zegel ende cachet, het gebruyck vande zegel vande Generaliteyt, waervan den audiencier es belast een ordonnantie by vorme van placcate te maecken".[2]

De resolutie werd van overwegingen voorzien door de griffier van de Staten-Generaal, de ervaren jurist Jan van Asseliers.[3]. De tekst werd vastgesteld in Den Haag op 26 juli 1581 en volgens overlevering beklonken met een Duc d'Alfs Uitluiding. Het plakkaat werd gedrukt bij de staatsdrukker Charles Silvius in Leiden en zoals gebruikelijk bij wetgeving direct verspreid.[4]

Inhoud

De tekst is gebaseerd op keuren van de verschillende vorstendommen, waarin de vrijheden van de steden en vorstendommen waren opgesomd, zoals het Charter van Kortenberg (1312) en de Blijde Inkomst (1356). De tekst is mede gebaseerd op een traktaat van Theodorus Beza uit 1574, Du droit des Magistrats sur leurs sujets, geschreven naar aanleiding van de Bartolomeusnacht (augustus 1572), waarin Beza het verzet rechtvaardigt van de hugenoten tegen de tirannie van hun koning.[5]

De Staten verklaarden dat hun vorst, Filips II, deze vrijheden en rechten had geschonden en verklaarden hem vervallen van de troon. Zijn troon werd verlaten verklaard. Het werd verboden zijn zegel en naam te gebruiken.

Gebieden

De volgende van de Zeventien Provinciën schaarden zich achter het besluit:

Opmerkelijke afwezige is de Heerlijkheid Overijssel. De Staten van Overijssel waren onder druk van orangistische troepen op 6 maart 1580 tijdens een Landdag te Kampen weliswaar toegetreden tot de Unie van Utrecht (1579), maar bleven deze nadien nog lang afwijzen en in 1581 verwierpen zij het Plakkaat van Verlatinghe uitdrukkelijk.[6][7] In de navolgende jaren tot de Vrede van Münster in 1648 zou bovendien Mechelen geheel, Vlaanderen grotendeels, Brabant voor de helft en het Overkwartier van Gelre worden heroverd door Spaanse troepen.

Na de ondertekening gingen de Staten-Generaal eerst nog op zoek naar een andere vorst. Asseliers werd in 1584 met La Moulière door de Staten-Generaal als gezant naar Frankrijk gezonden om koning Hendrik III de heerschappij van de lage landen aan te bieden. Deze poging was vergeefs. Nadat ook andere pogingen om een kandidaat voor de troon te vinden waren mislukt, werd in 1588, een jaar na de Deductie van Vrancken, besloten verder te gaan als Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Onafhankelijkheidsverklaring

In de praktijk kwam het plakkaat neer op een onafhankelijkheidsverklaring; dit was de eerste keer in de Tachtigjarige Oorlog dat men expliciet tegen de koning in opstand kwam. Voorheen werd, in het Wilhelmus, de Pacificatie van Gent en zelfs in de Unie van Utrecht zelf, altijd gezegd dat men de koning trouw bleef en enkel de Spaanse soldaten bevocht.

Aangezien men nu zonder vorst zat, gingen de Staten-Generaal op zoek naar een nieuwe vorst, maar na de mislukte pogingen om de hertog van Anjou, Willem van Oranje die in 1584 vermoord werd, koningin Elizabeth I van Engeland of Robert Dudley, graaf van Leicester, op de troon te zetten, besloot men uiteindelijk in 1587 door onder andere de Deductie van Vrancken om een republiek te worden. In 1588 werd dit een feit.

Tijdens die periode werden de grootste delen van Vlaanderen en Brabant en een klein deel van Gelre heroverd door Spanje. Het gedeeltelijk heroveren van deze gebieden op Spanje leidde tot het ontstaan van Staats-Vlaanderen, Staats-Brabant, Staats-Overmaas en Spaans Gelre.

Historisch belang

Bestand:Mark Rutte standing near Plakkaat van Verlatinghe together with Barack Obama and Wim Pijbes.jpg
De Amerikaanse president Barack Obama en de Nederlandse minister-president Mark Rutte bekijken het manuscript in 2014 samen met Rijksmuseumdirecteur Wim Pijbes

Hoewel het Plakkaat van Verlatinghe geen onmiddellijke praktische gevolgen had, is het van groot symbolisch belang. Hiermee verwierp men voor het eerst officieel het gezag van de koning met als argument dat een volk het recht van opstand heeft wanneer een koning zijn plichten jegens zijn volk niet nakomt en zich als een tiran gedraagt. Dit argument werd nadien ook gebruikt in onafhankelijksverklaringen in andere landen.

De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring uit 1776 heeft tekstdelen overgenomen, zoals met name het principe dat de burgers het recht hebben om hun vorst te verlaten als die de wetten en traditionele vrijheden van de burgers niet respecteert. In dit licht is het belangrijk te beseffen dat New York gesticht is als Nieuw-Amsterdam en dat velen van de immigranten, zoals Adriaen van der Donck, afkomstig waren uit de Nederlandse Republiek.[8][9]

De tekst inspireerde ook de ontwerpers van het Manifest van het Brabantse Volk tijdens de Brabantse Omwenteling in 1789.

Manuscript

Bestand:Het Pronkstuk van Nederland in de Tweede Kamer.webm
Videofragment waarin de Tweede Kamer bekendmaakt een replica te plaatsen bij de plenaire zaal

Het minuut, dat weinig verschilt met de uiteindelijk gedrukte versie, wordt bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag.[10][11] De pagina's zijn hierbij later voorzien van een stempel van het Algemeen Rijksarchief.[12]

Het manuscript lag voor de oorlog tentoongesteld in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief in Den Haag.[13] Het manuscript kwam ter voorbereiding van de viering van 200 jaar Nederlands Koninkrijk en grondwet in de hernieuwde belangstelling van het Nationaal Archief.[14] In 2009 kondigde het archief aan een technisch sporenonderzoek te starten naar het document mede vanwege het belang van latere onafhankelijkheidsverklaringen.[15] Het document werd vanaf 2005 tentoongesteld in de in dat jaar geopende tentoonstellingsruimte De Verdieping van Nederland van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief. Vanaf 2013 kreeg het een permanente plek in Het Geheugenpaleis, een permanente expositie in het publiekscentrum van het Nationaal Archief.[16]

In 1952 werd het manuscript tentoongesteld in het gemeentemuseum Den Haag op de tentoonstelling 'De geschiedenis van de Staten-Generaal'.[17] Het manuscript werd voor het bezoek van president Obama aan Nederland in 2014 tijdelijk geëxposeerd in het Rijksmuseum Amsterdam.[18]

In 2018 werd het document in een amusementsprogramma van de Nederlandse publieke omroep verkozen tot Het pronkstuk van Nederland.[19][20] De uitverkiezing was voor de Tweede Kamer aanleiding om het plakkaat een prominente plaats te geven. Sinds 6 februari 2018 wordt een facsimile van het plakkaat getoond in het gebouw van de Tweede Kamer.[21]

Externe links

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen
 1. º J Ph de Monté ver Loren, J. E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling, Kluwer, 2000, blz. 249, ISBN 9789026827396
 2. º S. Groenveld, Unie, bestand, vrede: drie fundamentele wetten van de Republiek der Verenigde Nederlanden, 2009
 3. º Coos Huijsen en Geerten Waling, De geboortepapieren van Nederland, Elsevier Boeken/Nationaal Archief, 2014, blz. 147, ISBN 978-90-35251-46-5
 4. º In 21 stappen vrij onverveerd: constitutionele topstukken van het Nationaal Archief, Martin Berendse, 2009
 5. º M.E.H.N. Mout, Plakkaat van Verlatinge, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien, Historische Uitgeverij Groningen, 2006, ISBN 90 6554 09 3 8
 6. º Encarta - Encyclopedie (1993-2002) Overijssel. 2.4: Protestantisering. Microsoft Corporation/Het Spectrum.
 7. º Vlg. '9 maart' in: Willem Nuyens, Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, 552.
 8. º (en) Stephen E. Lucas. The Stylistic Artistry of the Declaration of Independence. U.S. National Archives (1989) Geraadpleegd op 28 januari 2018
 9. º (en) Barbara Wolff. Was Declaration of Independence inspired by Dutch?. University of Wisconsin-Madison (29 juni 1998) Geraadpleegd op 28 januari 2018
 10. º Plakkaat van Verlatinge (1581), Nationaal Archief
 11. º Scans uit het Nationaal Archief, Den Haag van het Plakkaat van Verlatinghe
 12. º Stempel overijverige ambtenaar op Plakkaat van Verlatinghe, Pronkstuk, Historiek, januari 2018.
 13. º Uitbreiding van het Rijksarchief - Te klein geworden, De Tijd, 25 augustus 1937
 14. º Archiefwetenschap, erfgoed en politisering, Theo Thomassen, 2010
 15. º Onderzoek naar ´Nederlandse Onafhankelijkheidsverklaring´, historien.nl, 13 juli 2009
 16. º Opening tentoonstelling ‘Het Geheugenpaleis – met je hoofd in de archieven’, Rijksoverheid, 15 oktober 2013
 17. º Tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum van smeekschrift der edelen tot kameramendement - Geschiedenis van de Staten-Generaal verbeeld in prent en document, De Volkskrant, 28 mei 1952
 18. º President Obama bekijkt het Plakkaat van Verlatinge, Nationaal Archief, 21 maart 2014
 19. º Plakkaat van Verlatinghe is 'pronkstuk van Nederland'. NOS (26 januari 2018) Geraadpleegd op 28 januari 2018
 20. º Plakkaat van Verlatinghe is het Pronkstuk van Nederland. Omroep West (26 januari 2018) Geraadpleegd op 28 januari 2018
 21. º ‘Plakkaat van Verlatinghe’ tentoongesteld in de Kamer, tweedekamer.nl, 6 februari 2018

1px.pngWikisource1px.png  Plakkaat van Verlatinghe op Wikisource