Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Peppels.net

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Peppels.net is een platform dat gebruikt kan worden door scholen voor voortgezet onderwijs als online portfolio. Bij doorstroom naar mbo of hbo kan het portfolio door de gebruiker worden voortgezet en na diplomering is het bruikbaar als loopbaanplatform.

Geschiedenis

Peppels.net is in 2010 begonnen als aanpak voor loopbaan-oriëntatie door een zestal scholen in Amsterdam. Later zijn diverse functies toegevoegd waardoor het platform als elektronische leeromgeving (ELO) kon worden gebruikt. In 2014 is het Europees Taalportfolio toegevoegd dat tot die datum werd beheerd door Stichting Leermiddelen Ontwikkeling (SLO). Sindsdien zijn ook individuele accounts op het platform mogelijk. Tijdens schooljaar 2014/2015 maakten de leerlingen van plm 56 scholen in Nederland gebruik van Peppels.net.

Kenmerken

Peppels.net onderscheidt zich van veel andere platforms doordat leerlingen in sterke mate zelf eigenaar wordt gemaakt van het leerproces, terwijl de school vooral een regisserende functie vervult. Het platform is multimediaal en maakt veelvuldig gebruik van social media-technieken, blogs, 360 graden feedback, etc. Het portfolio bestaat uit een presentatie-, een werk- en een ontwikkelportfolio. In een portfolio worden producten opgenomen inclusief de feedback die daarop is gegeven en de namen van degenen die de feedback hebben gegeven (stagebegeleiders etc.).

Toepassingen

Portfolioleren

Portfolioleren is een didactisch principe dat ervan uitgaat dat leren het beste in cyclische bewegingen gaat. De cyclus bestaat uit (a) Onderzoeken en ervaringen opdoen (b) De ervaringen borgen op zowel product- als procesniveau (c) 360 Graden verzamelen bij het netwerk (d) Op basis van deze feedback reflecteren en analyseren (e) De analyse omzetten in een activiteitenplan en aanpak, waarna op een volgend niveau ervaringen worden opgedaan en de cyclus weer van voren af aan begint. Het portfolio speelt een centrale rol het borgen van de ervaringen, het verzamelen van feedback, bij terugkijken, reflecteren en analyseren en bij het maken van activiteitenplannen

Bij portfolioleren is een belangrijke rol weggelegd voor zgn rubrics. Rubrics zijn logisch gestructureerde beoordelingsschalen die een goed en gedetailleerd inzicht kunnen geven in de ontwikkeling van een individu. Het maakt alle betrokkenen duidelijk wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden. Op basis hiervan kunnen nieuwe leerdoelen worden geformuleerd (Feed forward)).

Voordelen van deze manier van leren:

  • leerlingen kunnen een eigen ontwikkelroute volgen
  • leerlingen worden (deels) verantwoordelijk voor hun eigen leerproces
  • leerlingen krijgen inzicht in de manier waarop ze leren en kunnen daardoor hun leerproces optimaliseren
  • tijdens het cyclische leerproces verwerven leerlingen ontwikkelvaardigheden (onderzoeken, reflecteren, sturen etc.) Dit is belangrijk omdat met name beroepsonderwijs steeds minder in staat is leerlingen op te leiden binnen relevante functieprofielen, na diplomering van de leerlingen zijn de meeste functieprofielen immers alweer achterhaald. De leerling moet na afstuderen dus in staat zijn zichzelf voortdurend verder te ontwikkelen om zich bij een veranderende arbeidsmarkt aan te passen.

Gepersonaliseerd leren

Veel onderwijsorganisaties maken een transitie door van een aanbodgestuurde onderwijsstructuur naar een vraaggestuurde onderwijsstructuur, dat wil zeggen dat de mogelijkheden en behoeften van een individuele leerling uitgangspunt vormen voor het onderwijsaanbod en de begeleiding (gepersonaliseerd leren). Deze transitie is vaak niet gemakkelijk te realiseren en vraagt om een ander instrumentarium dan gebruikelijk. Binnen het portfolio kunnen individuele leerroutes relatief gemakkelijk worden gerealiseerd en is fijnmazige communicatie mogelijk tussen leerling, docent en andere betrokkenen.

Loopbaanleren

In het onderwijs speelt loopbaanleren (ook: LOB) een steeds grotere rol. Het wordt gezien als middel om voortijdig schooluitval te voorkomen, aansluiting te verbeteren bij een dynamische arbeidsmarkt, en als middel om leerlingen zich optimaal te laten ontplooien. In essentie draait loopbaanleren om het vermogen je eigen ontwikkeling te sturen. Daarvoor zijn de zgn. loopbaanvaardigheden (of ontwikkelvaardigheden) nodig. Bij het verwerven hiervan speelt het portfolio een grote rol.

Tweetalig onderwijs

In Peppels.net zijn het Europees Taal Portfolio en de aanpak voor Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) geïntegreerd. Hiermee kan invulling worden gegeven aan de eisen die ELOS aan het tweetalig onderwijs stelt. Basis voor het Europees Taal Portfolio vormt het Europees Referentie Kader (ERK) en het Common European Framework (CEFR), samen met Cando-statements en de ‘praktische voorbeelden’ van SLO.

Bronnen, noten en/of referenties

Zoek op Wikidata

rel=nofollow
rel=nofollow