Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Ouders

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ouders zijn een paar die voor hun kind(eren) zorgen en hen grootbrengen en opvoeden. In de meeste gevallen is dit de biologische vader en moeder. Een of beide ouders kunnen echter ook een niet-biologische ouder zijn. Naast een vader en moeder, komen ook twee vaders voor of twee moeders, waar een of beide niet de biologische ouder zal zijn.

Biologische ouders

Biologische ouders is de benaming voor de twee personen die het kind kwestie daadwerkelijk verwekt hebben. Doorgaans zijn het de biologische ouders die instaan voor het grootbrengen van het kind, maar dit kan om uiteenlopende redenen ook anders lopen.

Sociale ouders

De algemene term voor niet-biologische ouders, of althans behelzende die aspecten van het ouderschap die niet aan biologisch ouderschap refereren.

Pleegouders

Pleegouders is de benaming voor ouders die niet (alleen) hun eigen kind(eren) opvoeden. Het kind wordt (vaak tijdelijk) in het gezin opgenomen en groeit daar op.

Kinderen worden om uiteenlopende redenen in een pleeggezin opgenomen.

Stiefouders

Men spreekt van een stiefouder als een van de partners niet de biologische moeder dan wel door huwelijk, erkenning of adoptie vastgestelde ouder is van een kind, maar door een nieuw huwelijk of ander samenlevingsverband een ouderlijke rol aanneemt. In de oorspronkelijke betekenis - die door sommigen nog gehanteerd wordt - is pas sprake van een stiefouder als de echte ouder overleden is.

Grootouders

Grootouders is de tweede generatie van ouders, het zijn opa en oma en zijn de vader en/of moeder van de kind(eren), deze kinderen zijn allang volwassene en zijn weer ouders die kinderen hebben en heten kleinkinderen.

Overgrootouders

Overgrootouders is de derde generatie van ouders, het zijn overgrootmoeder en overgrootvader en zijn de vader en/of moeder van de grootouders, grootouders hebben weer ouders en ouders hebben weer kinderen, deze kinderen worden achterkleinkinderen genoemd.

Betovergrootouders

De vierde generatie heet betovergrootouders.

oud-, stam-, edel- en voor-

De vijfde tot achtste generatie heet dan oudouders, oudgrootouders, oudovergrootouders en oudbetovergrootouders. De negende tot 16de generatie zet daar nog eens stam- voor: stamouders, stamgrootouders, stamovergrootouders, stambetovergrootouders, stamoudouders, stamoudgrootouders, stamoudovergrootouders en stamoudbetovergrootouders. Voor de 17de tot de 32ste generatie komt daar dan nog edel- voor: van edelouders (17), edelgrootouders (18) gaat dat tot edelstamoudbetovergrootouders (32). En tot slot krijgen de generaties 33 tot 64 het voorvoegsel voor- toegevoegd: voorouders (33), voorgrootouders (34), tot uiteindelijk vooredelstamoudbetovergrootouders (generatie 64).

Deze naamgeving loopt dus tot 64 generaties. Gerekend aan 25 jaar per generatie kan men dus ongeveer 1600 jaar teruggaan in de tijd.

Hoofdartikel.png het artikel benamingen voor generaties.

Er is geen analoge naamgeving voor kinderen: bij achterkleinkinderen stopt de naamgeving. Vaak noemt men de kinderen van deze achterkleinkinderen de achter-achterkleinkinderen, en op die manier wordt er terug gerekend.

Adoptieouders

Adoptieouders zijn de ouders van een adoptiekind.

Wensouders

Wensouders zijn ouders die een kind van een draagmoeder krijgen, de wensmoeder heeft zelf geen baarmoeder waardoor ze geen kinderen kan krijgen tijdens het zwangerschap, de draagmoeder zal het kind overdragen aan de ouders die het kind verder zullen opvoeden. Bij ouders wordt dit een wenskind genoemd.

De term wensouders wordt ook gebruikt voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen die kinderen willen. Zie ook Homo-ouderschap.

Homo-ouderschap

Steeds meer homoseksuele mannen en lesbische vrouwen kiezen bewust voor het opvoeden van kinderen, alleen of binnen hun relatie. Ze hebben daartoe een aantal keuzes. Soms kunnen ze kinderen uit een eerdere relatie (mee)opvoeden, met medewerking van een lid van het andere geslacht een eigen kind ter wereld brengen en dat al dan niet samen met die andere biologische ouder opvoeden. Lesbische stellen hebben daarnaast de mogelijkheid om een zaad van een donor via een spermabank te verkrijgen. In veel gevallen ontstaat dan een zogenaamd co-ouderschap. Zowel de moeder(s) als de vader(s) kunnen een rol hebben in de opvoeding.

Gezamenlijk ouderschap is ook in deze context een constructie die juridisch zwak is geregeld. Naast de algemene problemen rond co-ouderschap en gelijkwaardig ouderschap maken veel sociale ouders zich zorgen over de geringe mogelijkheden om sociale kinderen wettelijk te erkennen. De stichting Meer dan Gewenst helpt zogenaamde wensouders door middel van advies en ontmoeting.

Zie ook

Externe link