Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Oecumenische kelk

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Oecumenische kelk

Deze kelk, bestemd voor de eucharistieviering in de rooms-katholieke kerk, is gemaakt in april-mei 1965 door de edelsmid Cees Bousardt, die destijds zijn atelier had in de Noordstraat 105 in Tilburg. De kelk is gemaakt voor Jan van Hoof, die in juni 1965 priester werd gewijd door bisschop Bekkers, bisschop van Bisdom Den Bosch. Hij heeft deze kelk zelf ontworpen vanuit de gedachte, dat de rooms-katholieke eucharistieviering en het protestantse avondmaal binnen afzienbare tijd wederzijds erkend zouden gaan worden. In de zomer van 1965 was het Tweede Vaticaans Concilie nog gaande en in katholieke kring was de oecumenische gedachte springlevend. Deze kelk is een symbool van deze hoop: hij heeft de vorm van een avondmaalsbeker uit de reformatorische traditie. Later is een passende schaal toegevoegd in plaats van de tot dan toe gebruikelijke 'pateen’, een klein schaaltje, waarop tijdens de viering alleen de hostie van de celebrant werd gelegd. Vanuit de gedachte van het ‘algemeen priesterschap van de gelovigen’, dat in het genoemde concilie benadrukt werd, werd deze schaal geïntroduceerd, waarop ook de hosties voor de andere gelovigen werden gelegd. Op het moment dat deze kelk gewijd zou gaan worden, maakte de toenmalige president van het groot-seminarie te Haaren, J. Somers, die de kelk moest ‘consacreren’ bezwaar tegen het model, dat afweek van wat in rooms-katholieke kerk voorgeschreven was: een kelk moest bestaan uit een cuppa (kom), een nodus (knoop), en een voet. De toenmalige bisschop van Den Bosch, Bekkers, gaf desondanks toestemming om deze kelk toch te wijden. De kelk is gemaakt van zilver en is van binnen verguld, overeenkomstig de toen geldende voorschriften voor het kerkelijk vaatwerk. Toen later de besluiten van het concilie werden uitgewerkt, zijn deze voorschriften vereenvoudigd. Over de ‘nodus’ en het vergulden van de binnenzijde wordt niet meer gesproken. Zoals gezegd, staat deze beker symbool voor het aggiornamento waarvan in de zestiger jaren van de vorige eeuw in de rooms-katholieke kerk sprake was. Voorzover bekend is dit het eerste exemplaar dat gemaakt is vanuit deze gedachtegang. Later zijn er voor de r.k. kerk meerdere bekers vervaardigd volgens dit model, ook van hout en aardewerk. Deze kelk geldt als een prototype en is na afspraak te bezichtigen op het adres: Castellanie 40, 5175 DD Loon op Zand.