Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS)

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Netherlands-Asia Honours Summer School (NAHSS) is in 2012 opgericht door Universiteit Utrecht, de TU Delft, McKinsey & Company en AkzoNobel.

Inmiddels ondersteunen alle Nederlandse universiteiten, vier ministeries en verschillende Nederlandse en Aziatische multinationals dit initiatief. Sinds de oprichting legt de NAHSS zich actief toe op het uitdragen van het belang van kennis en ervaring met betrekking tot Azië. Het voorlichten en enthousiasmeren van studenten, uitwisseling van kennis, het verbeteren van de relaties tussen Azië en Nederland en creëren van bewustwording van het (toekomstige) belang van het continent behoren tot de doelen van de NAHSS. Het werken aan een bilateraal netwerk en wederzijds begrip van zowel Nederlandse als Aziatische studenten, bedrijven, universiteiten en overheidsorganen staat hierbij centraal.

De NAHSS organiseert een nationaal honoursprogramma dat excellente bachelorstudenten van alle Nederlandse universiteiten en uit alle disciplines de kans geeft Azië te ervaren in een zomerprogramma met academische, business en culturele aspecten. De deelnemers ervaren zo met eigen ogen de dynamiek van en kansen voor Nederland in Azië, waarmee de NAHSS probeert niet alleen het belang van Azië voor Nederland te benadrukken, maar ook hoopt zo de verdere (academische) carrière van studenten te beïnvloeden op een Azië-georiënteerde manier.

Naast het zomerprogramma ontwikkelt de NAHSS initiatieven die gericht zijn om Nederlandse studenten in contact te brengen met Azië. Dit gebeurt onder andere door het informeren van studenten over de studiemogelijkheden in Azië, maar ook door het promoten van Azië-gerelateerde studies die de Nederlandse universiteiten aanbieden. Verder zet de organisatie zich in om een actief netwerk te creëren en te behouden waarbij het belang van Azië voor Nederland centraal staat.

Bachelorprogramma

Het NAHSS Bachelorprogramma is bedoeld voor tweede- en derdejaars bachelorstudenten van alle studierichtingen en hoopt de verdere (academische) carrière van studenten te beïnvloeden op een Azië-georiënteerde manier. Aan de eerste editie in 2012 namen 30 studenten deel; 75 studenten participeerden in het NAHSS Bachelorprogramma van 2013. In 2014 groeide dit aantal verder tot 100. Het aantal locaties is daarnaast gegroeid van alleen Hongkong in 2012, naar Beijing, Hongkong, Shanghai en Taipei in 2014. Het programma van 2015 zal wederom 100 studenten de kans bieden deel te nemen in Beijing, Hongkong, Shanghai of Taipei.

Academisch

De deelnemers van de NAHSS volgen een internationale zomerschool van vijf weken op een universiteit in Beijing, Hongkong, Shanghai of Taipei, waar ze Azië-gerelateerde vakken volgen in verschillende academische richtingen zoals business en management maar ook geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en taal. De deelnemers van 2015 zullen een zomerschool volgen aan de Chinese University of Hongkong, Fudan University, The National Chengchi University of Peking University.

Business

Naast het academische aspect bezoeken de deelnemers bedrijven in het voorbereidende traject in Nederland en tijdens het verblijf in Azië. Tijdens bezoeken aan Nederlandse en Aziatische NAHSS partners leren ze meer over de ideeën van het bedrijf over de Aziatische markt en hoe daarop wordt ingespeeld. Na de vijf weken durende zomerscholen op de verschillende locaties komen alle deelnemers van het NAHSS Bachelorprogramma bij elkaar voor de business- en cultuurweek in Shanghai, waar ze lokale afdelingen bezoeken van Nederlandse en Aziatische bedrijven.

Cultureel

Tijdens het programma leren de deelnemers over de verschillen tussen en gelijkenissen met de Aziatische cultuur. In het voorbereidende traject in Nederland volgen de deelnemers een Chinese taal- en cultuurcursus. In Azië kunnen ze deelnemen aan taal- en cultuurcursussen tijdens de zomerschool en krijgen ze een buddy (een Aziatische student) toegewezen die hen kan rondleiden. Ook worden er elk jaar culturele excursies georganiseerd en wordt er tijdens de business- en cultuurweek in Shanghai dieper ingegaan op de culturele verschillen.

Business- en cultuurweek

De business- en cultuurweek is de afsluitende week van het programma in Azië. Deze week vindt plaats in Shanghai, waar alle deelnemende studenten samenkomen. Hier worden de academische, business en culturele aspecten verbonden. Tijdens deze week zullen de deelnemers aan de projecten werken, ruimte krijgen voor onderzoek in Shanghai, verschillende bedrijven bezoeken, en culturele uitstapjes maken.

Overkoepelend thema

Naast de academische, business en culturele aspecten werken de deelnemers aan een project voor een bedrijf. Elk jaar staat hierbij een overkoepelend thema centraal, waarbij de focus vanzelfsprekend op Azië ligt. Binnen deze projecten werken de studenten in Azië aan real-life cases voor de partners, na een voorbereidend traject in Nederland. Tijdens de projecten worden de groepen actief begeleid door de desbetreffende bedrijven. Het overkoepelende thema van 2015 is Chinese Innovation.

Organisatie

Supervisory Board

De belangen van de diverse partners van de NAHSS worden gewaarborgd door het Supervisory Board. De leden van het Supervisory Board zijn de drijvende kracht achter het programma en zijn verantwoordelijk voor waarborging van de kwaliteit en de nastreving van de korte en lange termijn doelen. Zij worden hierbij ondersteund door het Program Board.

Het Supervisory Board van de Netherlands-Asia Honours Summer School bestaat uit:


 • Caspar de Bok (Senior Beleidsadviseur Universiteit Utrecht) – Secretaris van het Supervisory Board

Voormalige leden van het Supervisory Board:

Program Board

Het Program Board van de NAHSS is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering en beleidsvoering van het programma. Ze zijn het aanspreekpunt voor partners en studenten, houden toezicht op de uitvoering van de strategie en bereiden besluiten voor voor het Supervisory Board. Tijdens de uitvoering van de dagelijkse activiteiten van het bestuur worden zijn ondersteund en geadviseerd door de secretaris van het Supervisory Board. Het Program Board voert hun taken uit vanuit hun kantoor op de Universiteit van Utrecht.

Het program Board 2015 bestaat uit vier NAHSS 2014 Alumni:

 • Hugo Hazersloot
 • Nikki Wijnands
 • Evita Verheijden
 • Max van der Tuin

Voormalig leden van het Program Board:

 • Florian van Vugt (2014)
 • Maja Bosch (2014)
 • Martin Otte (2014)
 • Michiel Paus (2014)
 • Anne Marie Droste (2013)
 • Lucia Luijben (2013)
 • Wouter Witvoet (2013)

Partners

Publiek

Privaat

Universiteiten

Zoek op Wikidata

rel=nofollow