Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


rel=nofollow

Historie capitulatie

Tijdens de oorlog

In Hotel De Wereld in Wageningen is op 5 mei 1945 onderhandeld over de capitulatievoorwaarden van de Duitse strijdkrachten in Nederland. Aan Duitse zijde onder anderen generaal Blazkowitz en aan geallieerde zijde luitenant-generaal C. Foulkes van het 1e Canadese leger; in het bijzijn van Z.K.H. Prins Bernhard. Op 6 mei 1945 is in de Aula van de Landbouwhogeschool (naast Hotel De Wereld) de capitulatie daadwerkelijk getekend.

Na de capitulatie

Op 9 juli 1945 werd door Foulkes in aanwezigheid van Z.K.H. Prins Bernhard een gedenkplaquette aangeboden en onthuld aan de gevel van Hotel De Wereld. Op 31 augustus 1945 was in Wageningen voor het eerst een herdenking van de capitulatie. De eerste herdenking en viering op 4 en 5 mei was in 1946, één jaar na de daadwerkelijke capitulatie.

In 1945 werd de plaquette onthuld bij Hotel De Wereld. Een jaar later (1948) werd generaal Foulkes benoemd tot ereburger van de gemeente Wageningen. Hij schonk de gemeente de pen waarmee de capitulatie is getekend.

In 1951 werd het bevrijdingsmonument in Wageningen onthuld. Daarna bracht in 1953 generaal Foulkes een bezoek aan Wageningen en schonk zijn exemplaar van het Capitulatiedocument aan de gemeente.

Tien jaar na de capitulatie - in 1955 - werd in Wageningen de bevrijding groots gevierd met een defilé van veel binnen- en buitenlandse WO II-veteranen. Het defilé werd afgenomen door H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. De herdenking van de Duitse capitulatie is sindsdien vijfjaarlijks groots gevierd.

Z.K.H. Prins Bernhard werd in 1975 benoemd tot ereburger van de gemeente Wageningen en was vanaf dat moment elk jaar op 5 mei aanwezig in Wageningen. De herdenkingen richtten zich toen nog uitsluitend op de capitulatie van de Duitse strijdkrachten in Nederland.

Historie NCHC

In 1980 werd het “Comité Nationale Herdenking Capitulatie 1945 Wageningen” opgericht. Vanaf 1982 werd op 5 mei in Wageningen ook de capitulatie van Japan herdacht, hetgeen aanleiding was de naam van het organiserende comité te wijzigen in “Comité Nationale Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen”.

In 1987 was de herdenking in aanwezigheid van H.M. Koningin Beatrix, Z.K.H. Prins Claus en Z.K.H. Prins Bernhard. Bij die gelegenheid nam de koningin een militair defilé af waaraan ook, in beperkte mate, WOII-veteranen deelnamen. In 1988 werd voor de eerste keer een defilé gehouden waarbij Z.K.H. Prins Bernhard optrad als parade-inspecteur.

In 1990 namen, naast de Nederlandse WO II-veteranen, ook Canadese oud-strijders en eenheden van de Canadese en Nederlandse strijdkrachten deel.

Tot 1996 richtte de herdenking in Wageningen zich uitsluitend op de veteranen uit de WO II; in dat jaar werd besloten de herdenking open te stellen voor veteranen van andere oorlogen en missies. Daarnaast werd besloten de herdenking op 5 mei in Wageningen uit te breiden met een symposium, dat zich richt op vraagstukken op het gebied van vrede, veiligheid en mensenrechten. Vanaf dat moment was de herdenking in Wageningen opgebouwd uit de volgende elementen: een symposium, een herdenkingsbijeenkomst in de Johannes de Doperkerk, een kranslegging door Z.K.H. Prins Bernhard, een defilé door veteranen, oud-verzetsstrijders en eenheden actief dienende militairen waarbij Z.K.H. Prins Bernhard optrad als parade-inspecteur en diverse recepties. De nadruk bleef echter liggen op de capitulaties en het defilé bestond voornamelijk uit veteranen uit WO II en voormalig Nederlands-Indië.

In 1997 werd de Stichting Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen opgericht, onder gelijktijdige opheffing van het oude comité.

Periode vanaf 2006

In 2003 werd op verzoek van de Tweede Kamer een commissie ingesteld die moest onderzoeken op welke wijze er meer invulling kan worden gegeven aan erkenning en waardering voor de Nederlandse veteranen.

In 2005 werd op advies van deze commissie door de regering besloten een Nederlandse Veteranendag in te stellen. Deze dag is een vorm van maatschappelijke waardering voor alle veteranen. Het eren van veteranen hoort op een Nederlandse Veteranendag op of rond 29 juni, de verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard en is geen doelstelling van het NCHC in Wageningen. Sinds 2006 maakt een defilé deel uit van de Nederlandse Veteranendag. Het was daarom niet langer opportuun een defilé voor veteranen in Wageningen te houden.

Op basis van dit regeringsbesluit besloot het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen (NCHC) haar activiteiten te beperken tot het symposium, de herdenkingsbijeenkomst, de plechtigheid bij het bevrijdingsmonument op het 5 Mei plein en de afsluitende receptie. De gemeente Wageningen besloot daarop organisatie en financiering van een defilé zelf ter hand te nemen; met als resultaat het Vrijheidsdefilé. De organisatie van dit Vrijheidsdefilé is in handen gelegd van het Comité 4 en 5 mei Wageningen.

Na drie jaar in deze opzet te hebben gewerkt, bleek het nog niet te leiden tot de gewenste toekomstbestendigheid van het NCHC. Vanaf 2007 is daarom grondig herbezonnen op de missie en doelstellingen van het NCHC.

In het najaar van 2007 is door defensie besloten de financiële en materiële ondersteuning van de herdenking in Wageningen voor de periode 2008–2012 te continueren. Gekoppeld aan dit besluit is de Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland door de toenmalige Staatssecretaris van Defensie verzocht het voorzitterschap van het NCHC op zich te nemen en het NCHC te “vernieuwen”. Dat heeft geresulteerd in de opdracht aan een werkgroep, die met een rapportage is gekomen. Die rapportage is uitgangspunt geweest voor het instellen van een zogenaamde transitiewerkgroep, die heeft gewerkt aan het uitwerken van de voorstellen uit de rapportage.

Op 1 oktober 2008 hebben de vier betrokken partijen - het Ministerie van Defensie, de gemeente Wageningen, het Comité 4 en 5 mei Wageningen en het NCHC - de nieuwe koers en richting van de Nationale Herdenking Capitulaties in Wageningen bekend gemaakt.

Situatie vanaf 2014

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen (NCHC), het Comité 4 en 5 mei Wageningen (C45W) en de stichting Nationaal Erfgoed “Hotel de Wereld” (NEW)[1] hebben besloten om de krachten te bundelen en samen te gaan vanaf 1 januari 2014.

Als uitkomst van de onderlinge gesprekken hebben de besturen besloten om per 1 januari 2014 verder te gaan in de stichting Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen met als werknaam Wageningen45 [2] (spreek uit: viervijf). Het samengaan van de drie stichtingen zorgt voor betere herkenbaarheid, efficiëntie, schaalvergroting en toekomstbestendigheid.

De stichting C45W wordt opgeheven. De educatieve taken en bijbehorende middelen van het NEW[1] worden overgedragen aan het NCHC. De stichting NEW[1] is inmiddels eigenaar van het gebouw 'Hotel De Wereld' en concentreert zich vanaf 1 januari uitsluitend op het beheer en behoud van dit nationaal erfgoed Het NEW[1] is omgevormd tot een beheersstichting van Hotel de Wereld. De statuten en doelstellingen van het NEW zijn daartoe aangepast.

Externe link


Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties