Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Media

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Media is het meervoud van medium, een hulpmiddel om gedachtegoed over te brengen aan de massa, een middel tot massacommunicatie (in tegenstelling tot de gewone één op één, interpersoonlijke communicatie). Media zijn dragers van informatie.

Evolutie

Tot het eind van de 19e eeuw was het direct gesproken of geschreven woord het voornaamste directe communicatiemiddel. Daarbij kwamen later de dag- en weekbladen, de fotografie, de telegrafie, de telefoon, de radio, de film, de televisie, en sinds het eind van de 20e eeuw het internet, waarvan een aantal zich ontwikkelde als belangrijk middel voor massacommunicatie.

'De media', zoals radio, televisie, de krant en het internet kortweg genoemd worden, spelen een belangrijke rol in de dagelijkse nieuwsvoorziening. Hoewel internet een groeiend medium is en daarmee de aandacht voor dit medium toeneemt blijven oudere media een belangrijke rol spelen als massacommunicatiemiddel. Er is wel sprake van een zeker substitutie-effect: internet functioneert niet alleen als medium maar ook als transportmiddel voor andere 'media'. Zo kan informatie van radio of tv of gedrukte media via internet een nieuw bereik krijgen. De z.g. opiniebladen die wekelijks of maandelijks verschijnen zorgen onder andere voor een context voor het nieuws door het geven van achtergrondinformatie en analyse. Het belang van internet als medium groeit sterk, mede door zijn snelheid en directheid. Het initiatief van individuen op internet draagt bij aan snelle en directe verspreiding van nieuws, feiten en achtergronden.

Een belangrijk onderscheid bij massamedia is die tussen publiek en commercieel.

Publieke media hebben als doel om objectieve, integere en onafhankelijke informatie te verspreiden, commerciële media hebben als primair doel geld te verdienen met het verspreiden van informatie of het amuseren van de doelgroep(en). Dat wil niet zeggen dat hun informatie niet objectief en integer is, maar in economisch onzekere tijden is de continuïteit van commerciële media minder zeker dan van publieke media.

Kenmerken

De meeste moderne media hebben zes typische kenmerken :

 • De boodschappen van de media hebben een grote veronderstelde betrouwbaarheid. De meerderheid van de bevolking is eerder geneigd berichten als "voor waar" aan te nemen als die zijn verwoord door een vertegenwoordiger van "de media", zoals een nieuwslezer of een grote krant, dan men dit zou doen bij berichten die op de hoek van de straat of in een winkel zijn gehoord. Ook wordt verondersteld dat de nieuwsgaring uit eigen land volledig en waarheidsgetrouw is, waar de nieuwsgaring uit vooral het verre buitenland al snel als indoctrinatie en propaganda wordt afgedaan. Opvallend genoeg wordt in deze andere landen precies hetzelfde over het nieuws gedacht: in eigen land betrouwbaar en in het (verre) buitenland onvolledig en met propaganda. Uiteindelijk vormt iedereen zich, afhankelijk van zijn of haar invalshoek, een eigen beeld van de waarheid. In conflictsituaties zoals oorlogen is men daarbij geneigd om geloof te hechten aan de interpretatie van de partij waar men bij hoort of sympathie voor heeft.
 • Het imago van de onafhankelijkheid van de media blijft, niettegenstaande kritiek, grotendeels overeind, en is de reden van deze betrouwbaarheid.
 • De berichtgeving in de media (vooral de nieuwe media) is snel.
 • Met de term "massamedia" worden communicatiemiddelen aangeduid die door hun toegankelijkheid voor een groot deel van de bevolking een massaal bereik hebben. De media danken hun toegankelijkheid aan hun gemakkelijke verkrijgbaarheid (bijvoorbeeld kranten) of alomtegenwoordigheid (bijvoorbeeld radio en televisie) en aan het feit dat hun berichtgeving begrijpelijk is voor een groot publiek.
 • Als consument (kijker, luisteraar) is er weinig tot geen greep mogelijk op de boodschap. De interactieve televisie wil hierin verandering brengen.
 • Met name sinds de televisie een wijdverspreid fenomeen is, worden de media algemeen gezien als een belangrijk podium in de maatschappij. Dit heeft niet alleen betrekking op de berichten en ideeën die via deze kanalen de wereld ingaan, maar ook op de personen die erin figureren. Veelzeggend in dit verband is de opmerking van Andy Warhol uit 1968 dat iedereen in de gemedialiseerde wereld zijn eigen vijftien minuten roem zal krijgen.

Geschiedenis van de informatievoorziening

Individuele media

 • Direct verbaal en non-verbaal contact
 • Schriftelijke communicatie per koerier of per post
 • Schriftelijke telecommunicatie per telegraaf
 • Mondelinge telecommunicatie per telefoon
 • Schriftelijke communicatie per e-mail
 • Directe schriftelijke communicatie via internet: chatten
 • Mondelinge communicatie via VoIP (bellen via internet) heeft intercontinentaal bellen betaalbaar gemaakt.

Hybride media

Web 2.0-toepassingen zoals internetfora zijn een tussenvorm tussen massamedia en individuele media; communicatie via een website met user-generated content is niet gericht op één gesprekspartner maar de doelgroep is beperkter en specifieker dan bij een massamedium het geval zou zijn.

Massamedia

Overzicht van media

 • Radio, zie Radio-omroepen
  • Internationale radio
  • Landelijke radio
  • Regionale radio

Een overzicht van Nederlandse media wordt onder meer gegeven in Communicatiekaart van Nederland: overzicht van media en communicatie van Piet Bakker en Otto Scholten (2005).

Onderwerpen met betrekking tot media

Externe link