Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (afgekort: MNL) is een in 1766 opgericht letterkundig-historisch genootschap en als zodanig de oudste vereniging van Nederland. Zij werd gesticht in Leiden en is daar nog steeds gevestigd. Haar beschermvrouwe is Hare Majesteit Beatrix Koningin der Nederlanden.

De MNL stelt zich statutair tot doel: de beoefening van de schone letteren en de studie van de Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde in hun onderlinge samenhang te bevorderen. De activiteiten van de MNL zijn:

  1. het organiseren van letterkundige en wetenschappelijke bijeenkomsten,
  2. het uitgeven (of financieel ondersteunen hiervan) van boeken en tijdschriften (zoals sinds 1881 het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde en sinds 1983 het Nieuw letterkundig magazijn),
  3. het toekennen van prijzen, te weten de Prijs voor Meesterschap, de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs, de Dr. Wijnaendts Francken-prijs, de Henriette Roland Holst-prijs, de Henriëtte de Beaufort-prijs, de Kruyskamp-prijs, de Frans Kellendonk-prijs en de C. Louis Leipoldt-prijs,
  4. het in stand houden van haar bibliotheek (sinds 2 oktober 1876 ondergebracht in de Leidse universiteitsbibliotheek).

Jaarlijks geeft de MNL een jaarboek uit, dat naast enige wetenschappelijke artikelen zijn belang mede ontleent aan de er in opgenomen 'Levensberichten' van afgestorven leden van de MNL. De MNL stond in 1999 aan de basis van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), een website over de Nederlandse taal en literatuur. De DBNL bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks. De MNL beschikt over een wetenschappelijke en algemene bibliotheek (met daarin enkele unieke deelcollecties) van meer dan 100.000 gedrukte werken die sinds 1876 in de vorm van een langdurige bruikleen als afzonderlijk en autonoom collectie-onderdeel is gehuisvest in de Leidse universiteitsbibliotheek.

De MNL kent diverse afdelingen, commissies en werkgroepen:

Al deze onderafdelingen vertonen een veelheid aan activiteiten en publicaties.

Externe link

Literatuur