Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

M-decreet

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het M-decreet is een decreet van de Vlaamse Regering dat het buitengewoon onderwijs en het inclusief onderwijs in Vlaanderen hervormt vanaf 1 september 2015.[1]

Het decreet werd goedgekeurd in de zitting van 12 maart 2014 van het Vlaams Parlement.

Inhoud

‘M’ staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Vlaanderen is momenteel (2015) koploper in het aantal leerlingen dat school loopt in het buitengewoon onderwijs. Alle Belgische overheden hebben in 2009 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd en moeten dat nu uitvoeren. Dat bepaalt dat mensen met een handicap – 10% van de bevolking – ook recht hebben op een goed leven en op een volwaardige deelname aan de maatschappij, dus ook aan het onderwijs.[2]

Het M-decreet is een eerste belangrijke stap in de vertaling van het VN-verdrag. Het wil meer kinderen met een beperking een plaats in het gewoon onderwijs bieden. Ze krijgen het recht op redelijke aanpassingen om in een gewone school gewoon onderwijs te kunnen volgen.

Concreet worden leerlingen met een beperking gescreend en toegelaten in het het gewone onderwijs als de gewone school "mits redelijke aanpassing" de leerling kan opvangen. De beslissing wordt uiteindelijk genomen in overleg tussen ouders, de school voor buitengewoon onderwijs, de gewone school en het begeleidend Centrum voor Leerlingenbegeleiding. De clb's krijgen een sleutelrol omdat zij per leerling een "gemotiveerd verslag" moeten opstellen om de mogelijkheden en beperkingen van de inclusie in te schatten.

Het leerzorgkader vormt hierbij het uitgangspunt.

Evolutie

Er wordt verwacht dat door het decreet het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs sterk zal verminderen. Daardoor zal ook de tewerkstelling in het buitengewoon onderwijs verminderen. De regelgeving voorziet echter dat de vrijgekomen ambten kunnen worden ingezet om leerkrachten of leerlingen in het gewone onderwijs te ondersteunen.

Ook is er mogelijke overlapping met het reeds bestaande geïntegreerd onderwijs.

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:

Zoek op Wikidata
rel=nofollow