Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Lijst van internetjargon

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Hoofdartikel.png Vergelijk met de Lijst van afkortingen in het Nederlands


Internetjargon wordt gebruikt door internetgebruikers die hun eigen jargon hebben ontwikkeld. Het is nauw verwant met andere vormen van computerjargon. Deze lijst behandelt een aantal woorden. De meeste woorden worden normaliter in kleine letters geschreven, en soms (in formelere contexten) met hoofdletters, maar dit verschilt per woord. Veel van deze afkortingen bevatten krachttermen.

Engels internetjargon is vanwege het ontwikkelen van het internet in de Verenigde Staten het eerst ontstaan maar wordt wereldwijd gebruikt. Intussen is er een groot aantal Nederlandse termen ontstaan, als toevoeging aan of vertaling van de Engelse.

Acroniemen en initiaalwoorden

Afkorting Staat voor Vertaling/toelichting
AFAIC as far as I'm concerned wat mij betreft
AFAIK as far as I know voor zover ik weet
AFK away from keyboard weg van het toetsenbord
AKA also known as ook bekend als
ASAP as soon as possible zo spoedig mogelijk
ASL Age, Sex, Location? Leeftijd, geslacht en je woonplaats
ATM at the moment op dit moment
AYBABTU All your base are belong to us slogan in krom Engels, gebaseerd op Japans computerspel (Zero Wing)
BB be back / bye bye tot ziens
BBK back behind keyboard terug achter het toetsenbord
BBL be back later ben zo terug
BBS be back soon ben zo terug
BFF best friends forever beste vrienden voor altijd
BF4E best friends 4 ever beste vrienden voor altijd
BIW ben ik weer
BMI bad mental image heb een ontzettend fout beeld in mijn hoofd
BRB be right back ben zo terug
BS bullshit stierenschijt, gebruikt als iets onzin is
BTW by the way trouwens
CBA can't be arsed heb er absoluut geen zin in
CU see you tot ziens
CYA see you (see ya) / see you around tot ziens
DW don't worry maak je geen zorgen
DH don't hurry doe rustig aan
EOM end of message einde bericht (bijv. het onderwerp van een e-mail eindigt met deze afkorting, waardoor de lezer weet dat alle informatie al in het onderwerp vermeld wordt en de rest van het bericht niet gelezen hoeft te worden)
FAQ Frequently Asked Question(s) veelgestelde vragen
FF effe (eventjes)
FFS for fuck's sake uitroep van irritatie
FPS first-person shooter een genre in de computerspellen bij shooters (schietspellen), De speler bekijkt de wereld vanuit de ogen van het personage dat hij/zij bespeelt
FTW for the win uitroep van enthousiasme (bijv. koekjes FTW! = koekjes zijn geweldig!)
FUBAR fucked up beyond all recognition. verpest, volledig kapot
FYI for your information het is maar dat je het weet
GOML get on my level Probeer jij maar eens zo goed als mij te worden
GF good fight goed gevecht
GG good game leuk spel
GL good luck succes
GZ/GRATZ Congratulations Gefeliciteerd
GM Game Master, Game Manager, God Moderator opzichter in een Role-playing game
GMTA great minds think alike twee zielen, één gedachte
GTFO get the fuck out/get the fuck off ga weg, rot op
GTG got to go (ik) moet gaan
G2G got to go (ik) moet gaan
HLP help
HTH hope this helps ik hoop dat dit helpt
HVJ hou van je
IANAL I am not a lawyer ik ben geen advocaat
IC I see ik snap het
IC In character In karakter
IDC I don't care ik geef er niet om/kan mij niets schelen
IDGAF I don't give a fuck maak mij 't uit
IDGAFBU I don't give a fuck (A)bout U(you) jij maakt mij niet uit, jij kan me niets schelen
IDK I don't know / In de klas Ik weet het niet
IDD idem dito, inderdaad
INDD inderdaad
IIG in ieder geval
IIRC if I recall correctly als ik me het goed herinner
IK I know ik weet het
L2P learn to play leer spelen
LAMA laat maar
LIGAF like i give a fuck zie ik eruit alsof 't me boeit?
IMAO in my arrogant opinion naar mijn arrogante mening
IMBA imbalanced Ongebalanceerd (te sterk/te goed/overpowered)
IMHO in my honest / humble opinion eerlijk naar mijn mening / naar mijn bescheiden mening
IMO in my opinion naar mijn mening
IRL in real life in het echte leven
JFGI just fucking google it zoek het dan op google op
JK just kidding grapje!
K oké de engelse K, oké snel gezegd
KK oké of kanker in internet chats meestal bedoeld als "oké" (Opzettelijke typo van "K", wat ook "oké" betekent.)
KS Killsteal dit is als je een monster/beest/... van iemand afneemt en daardoor met de eer gaat lopen.
LOL laughing out loud (ik) lach hardop
LMAO laughing my ass off ik lig dubbel van het lachen
LMGTFY Let me Google that for you Laat me dat even opzoeken voor je (sarcastisch; alsof iemand zelf zijn probleem niet bij google kan intypen)
M8 mate maat, kameraad, vriend
M(E)2 me too Ik ook
MMORPG Massively Multiplayer Online Role Playing Game Een MMORPG is een grootschalige role playing game voor meerdere spelers over een computernetwerk.
MSS misschien
NFS not for sale niet te koop
NM, NVM, NVMD never mind laat maar, trek het je niet aan
NN nighty night welterusten
NP no problem geen probleem, graag gedaan
NSFW not safe/suitable for work niet geschikt om op het werk te bekijken
NT nice time mooie tijd
OLM ouders lezen mee
OMG oh my god o mijn god
OMGS oh my gosh o mijn god (spottende manier)
OMFG oh my fucking god allemachtig
OOC out of character uit karakter
PAW parents are watching ouders kijken mee
PEBKAC problem exists between keyboard and chair het probleem zit tussen de computer en de stoel
PVP player versus player speler tegen speler (gevecht)
PVE player versus environment wanneer een speler tegen hun 'omgeving' (meestal monsters in de omgeving) vecht
PLZ please alsjeblieft
POS parents over shoulder ouders kijken mee
RL real life in het echte leven (bijv. ik heb haar nog nooit in RL gezien = ik heb haar nog nooit in het echt gezien)
RTFF read the fucking forum(s) kijk verd**me op het / de forum(s)
ROFL of ROTFL rolling on the floor laughing ik kom niet meer bij van het lachen
ROFLMAO of ROTFLMAO rolling on the floor laughing my ass off ik kom totaal niet meer bij van het lachen
ROFLMGAO rolling on the floor laughing my gay ass off ik kom totaal niet meer bij van het lachen als nicht
RPG role playing game een spelgenre waarin spelers de rol aannemen van personages in een fictieve wereld (rollenspel)
RTFM read the fucking manual (read the fine manual) lees die verd**de handleiding
SOD speak english or die spreek Engels of sterf
SOZ sorry
SRI sorry
STF search the forum zoek op het forum
STFU shut the fuck up hou je mond
TBH to be honest om eerlijk te zijn
THX of TNX thanks bedankt
TY thank you dank je
TYVM thank you very much heel erg bedankt
TTYL talk to you later spreek je later
TYT / TUT take your (ur) time neem je tijd
TIA thanks in advance bij voorbaat dank
TLDR too long, didn't read te lang (verhaal) om te lezen
TMI too much information te veel informatie, dat wilde ik liever niet weten
TPS third-person shooter een 'shooter' spelgenre waarbij de speler de werld waarneemt vanuit het derde perspectief
U you kortere versie van you
U2 you too jij ook
UTFS use the fucking search gebruik de zoekfunctie
W8 wait wacht
W88 wachten (meervoud 8= achten) wordt vaak in combinatie met ff gebruikt. Ff w88 = even wachten
WB welcome back welkom terug
WRM waarom
WSL, WRS waarschijnlijk
WSS we shall see/waarschijnlijk we zullen zien/waarschijnlijk
WTF what / why / who / where / when the fuck wat zullen we nu beleven?
WTB want to buy wil kopen (..)
WTS want to sell wil verkopen (..)
WTT want to trade wil ruilen (..)
WTH what the heck/hell wat zullen we nu beleven?
XOXO Kusje-Knuffel-Kusje-Knuffel X staat voor kusje, en O zijn armen die om je heen geslagen worden, een knuffel dus.
XXX Kusje-Kusje-Kusje X klinkt een beetje als kusje als je het snel zegt
YP your problem jouw probleem, het interesseert me niet echt
YW you're welcome graag gedaan.
Y why? waarom? (wordt wel vaak verward met 'yes')
YGM You've got mail je hebt email

Andere populaire uitdrukkingen

Woord Etymologie Betekenis
1337 of leet Staat voor elite ofwel leet (Engels), wordt vaker gebruikt wanneer iets 'cool' is of iemand heel goed is. Kom je vaak tegen op forums, chatboxen, blogs en andere discussie-websites.
/care of #care In diverse applicaties wordt de / gebruikt om het begin van een commando aan te geven. Van MMORPGs waarin een / voor een bepaalde emotie je personage die emotie laat uiten zoals World of Warcraft aanduiding dat iets je niet interesseert (sarcastisch).
campen afleiding van kamperen lange tijd op dezelfde plaats in een spel blijven zitten en daardoor het spel voor anderen vernielen doordat er niets meer gebeurt.
dl/dlen download/downloaden een bestand van het internet halen
flooden flood (overstroming) zinloos dingen blijven typen om een chatbox te overbelasten. Hierdoor wordt de flooder vaak 'gekickt'
guru goeroe een expert in een technisch onderwerp, zoals C-programmeren of Unix.
kicken kick ((eruit)schoppen) iemand uit een programma (spel, chat, ...) zetten omdat hij niet volgens de regels speelt of irritant doet
lag lag (vertraging) als bij een online spel meerdere mensen spelen en waarbij de computer van één speler hapert en daarmee zichzelf of de anderen tijdens het spel hindert. In sommige spellen heeft iedereen er last van (zoals Quake of Delta Force, Black Hawk Down) en bij andere spellen heeft alleen de betreffende persoon er last van en kan de rest verderspelen.
lamer lame (stom) een benaming voor onaardige spelers die het spel te goed kunnen of flauw/vals spelen en vervolgens anderen uitlachen. Ook wordt de term gebruikt wanneer iemand hinderlijk het spel voor de andere saboteert.
LART Luser Attitude Readjustment Tool. Ook wel cluebat genoemd. Een denkbeeldige knuppel waarmee al te domme computergebruikers (denkbeeldig) op hun kop kunnen worden getimmerd.
Leechen Leechen Een leecher is een persoon die bij het gebruik van filesharingprogramma's alleen bestanden downloadt, maar niets beschikbaar stelt als upload.
Lurken/Lorken Lurken Een lurker is een persoon die op Internetforums, chatrooms, BBS-en, Usenet of Wiki's alleen mee leest, maar zelf (bijna) niets bijdraagt.
Luser user/loser Een zeer ondeskundige computergebruiker.
Lutser Loser/Prutser Een combinatie van de woorden loser en prutser.
newbie new (nieuw) een nieuwe of onervaren gebruiker. Meestal niet negatief bedoeld.
noob of n00b platte uitspraak van "newb" (kort voor "newbie") een benaming voor nieuwe gebruikers. Dit heeft vaak een negatieve betekenis. Heeft vele vormen, zoals "naab, n@@b, nub, noob, newb, newbie, n4p, nap, nubcake, noobsauce. "Noob" wordt vaak als scheldwoord gebruikt, ook voor ervaren gebruikers en "newbie" is meestal een vriendelijkere benaming.
troll trol een persoon die welbewust de boel verstiert.
own own (letterlijk "bezitten") Iemand verslaan in een spel. Ook wel gebruikt voor "beter dan iemand zijn".
ownage van "own", letterlijk "bezitten" Zelfstandig naamwoord van "own"
pwn opzettelijke typo van "own" of Pure Own (puur bezitten) Iemand verslaan in een spel. Ook wel gebruikt voor "beter dan iemand zijn".
pwnage opzettelijke typo van "ownage" of Pure Ownage (puur bezit) Zelfstandig naamwoord van "pwn"
teh Opzettelijke typo van "the" De. Wordt ook wel gebruikt om bijvoeglijke naamwoorden opzettelijk raar te laten klinken (e.g. "he is teh cool!")
/thread Einde van een thread Het einde van de discussie (de '/' komt uit oa. HTML-code waarbij een '/' een einde van een commando betekent
uppen uploaden Het op internet zetten van een bestand.
warez wares (waar/waren), de s wordt in straattaal e.d. wel vervangen door een z Illegaal te downloaden software
Wet van Godwin Een wet vernoemd naar Mike Godwin Stelling over vergelijkingen met nazisme in internetdiscussies
w00t Zou een afkorting voor "We Own the Other Team" kunnen zijn (dit kan ook een backroniem zijn) afleiding van WHAAAAAAAT. Algemene uitroep van enthousiasme/ uitdrukking van iets onverwachts of overdonderend.
/me ... Komt van het commando in verschillende IRC-clients om een actie uit te beelden. De betreffende regel wordt daar vaak weergegeven als * nickname ... in een andere kleur dan de gewone berichten. Manier om aan te geven dat je actief iets doet. Bijvoorbeeld: /me slaap --> MijnNaam slaapt.

Externe links

rel=nofollow