Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Kaaimeester

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De kaaimeester had vroeger en nu potentieel toezicht op de scheepvaart aan de Schelde, vlieten en nu in de moderne havendokken van Antwerpen.

De kaaimeesters hadden potentieel toezicht op de scheepvaart in de oude haven van de jaren 1500-1600. Het berustte bij het korps van de kaaimeesters, soms ook wel havenmeesters geheten. Het waren vooral en meestal gewezen schippers die door het stadsbestuur werden aangesteld. Zij hadden ruime bevoegdheden: regelen van het scheepsverkeer in de binnenhavens, aanwijzen van ligplaatsen, innen van het liggeld, controleren van de brandveiligheid aan boord van de schepen, verhinderen van het dumpen van vuilnis en toezien op de naleving van de havenreglementen. Bij de menigvuldige betwistingen tussen de schippers trad de kaaimeester als scheidsrechter op. Hij ontving van de stad een jaarloon. Bovendien kon bij overtredingen de kaaimeester vaak op een derde van de boete aanspraak maken. De kaaimeesters, slechts een vijftal is met naam bekend, kregen een deel van de haven als ambtsgebied toegewezen. Zo was Kerstiaen Kerstiaenssone in 1562-1563 verantwoordelijk voor de vlieten van de Nieuwstad, Timmer- en Middelvliet het latere Eilandje.

In de huidige tijd zijn de kaaimeesters, nog zo genoemd, eigenlijk kaaitoezichters, maar veel eerder wordt deze functie door dokmeesters of havenmeesters uitgevoerd. [1] Kaaitoezichters houden toezicht op hun sectiekade, dat er geen hindernissen zijn op de kade voor het laden en lossen van de schepen en geen onregelmatigheden zijn of liggen, die het laad- en lostrafiek hinderen. Ook dat de afdaken, hangaars, loodsen, trein- en kraansporen nog in goede staat en in orde zijn, enz... De dokmeesters hebben ook hun sectie's in de enorme grote Antwerpse haven en houden eveneens toezicht op vrije ligplaatsen voor verwachtte zeevaart, tijdens het aanmeren en het wegsturen van binnenschepen, die op deze los- of laadplaats liggen. Ook zijn ze bevoegd om rapporten en boetes uit te schrijven. Deze dokmeesters werken samen met de werkleider-dokmeester. [2] Hun werkwijze is in de loop van de eeuwen nauwelijks veranderd, daar zij nu geen recht hebben op 1/3 van de boete's en het innen van liggelden. De boete's gaan tegenwoordig naar het Vlaams Gewest en de inkomsten van liggelden en andere betalingen, worden door de Financiële Dienst aan het Straatsburgdok geregeld.

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:

Zoek op Wikidata
rel=nofollow