Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Jabik van der Bij

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dr Jabik van der Bij (Bitgummolen, 3 maart 1941) is een Nederlands politicus en bestuurder.

Van der Bij is op de Kweekschool in Dokkum geslaagd voor de akte van volledig bevoegd onderwijzer. Tijdens zijn werk in het lager onderwijs in Boarnwird (tweetalige school) en Alkmaar heeft hij de aktes MO-A en B gehaald aan het Nutseminarium voor Pedagogiek en de VU in Amsterdam en deze studie aan de RUG in Groningen afgerond met het doctoraal examen in de sociale wetenschappen. Hij is in het bezit van de eerste-graads bevoegdheid als leraar Wiskunde. Na zijn pensionering volgde zijn promotie in de geesteswetenschappen aan de UvA in 2005 op een onderzoek naar de effecten van een project ter verbetering van de positie van het vak Fries in het voortgezet onderwijs. Na zes jaar lagere schoolervaring is Van der Bij benoemd als docent pedagogiek en wiskunde aan de Kweekschool in Sneek, later Pabo De Him. Hij werd daar in 1977 adjunctdirecteur en in 1983 directeur van deze school. Vanaf de 1987 maakte hij deel uit van de centrale directie van de hogeschool CHN in Leeuwarden. De laatste vijf jaar voor zijn pensionering als voorzitter van het College van Bestuur van deze hogeschool. Van der Bij heeft zitting gehad in diverse landelijke commissies ter vernieuwing van het opleidingsonderwijs (o.a. in de COOP en IOWO). In Fryslân was hij voorzitter van de 4e afdeling (afdeling Fries) van de Provinciale Onderwijsraad en secretaris van de Wolwêzensried. Daarna was hij lid van de landelijke Onderwijsraad, afdeling opleiding en begeleiding. In de tachtiger jaren was Van der Bij voorzitter van het overlegplatform voor het overleg tussen de opleidingsinstituten en de begeleidingsdiensten in Fryslân. In de jaren negentig heeft hij in de Groninger afdeling van de lerarenopleidng van de CHN (Nijenborg) samen met de begeleidingsdienst de eerste aanzetten gegeven voor een meer praktijk gerichte opleiding voor leraren basisonderwijs, de zgn. LIO (leraren in opleiding). Daarnaast was Van der Bij sterk betrokken bij het gebruik van de Friese taal in het onderwijs. In de zeventiger jaren was hij bestuurslid van het Pedagogysk Advysburo, de adviesdienst voor tweetalig onderwijs. Van 2000 tot 2012 was Van der Bij voorzitter van de Ried fan de Fryske Beweging. Tevens was hij acht jaar lid en voorzitter van het Hoofdbestuur van de FNP (Frysk Nasjonale Partij). Sinds 2007 is Van der Bij bestuurslid van de OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie) waarvan de laatste acht jaar als voorzitter.

Zoek op Wikidata

rel=nofollow