Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Huwelijk en seksualiteit in het christendom

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Velen hebben een negatieve mening over seksualiteit in het christendom. Dit is vaak een reactie tegen de zienswijzen over seks die onder christenen verspreid werden. De Bijbel is echter niet negatief over seks tussen een gehuwde man en vrouw.

Negatief

De mening dat het christendom negatief staat tegenover seks, herinnert voor een deel aan het Victoriaanse tijdperk, toen seksualiteit vaak als iets negatiefs werd gezien. Op scholen en in internaten heerste een strenge opvoeding, waar de ontluikende seksualiteit vaak met stokslagen werd bestraft. Die negatieve kijk was niet nieuw in de 19e eeuw, maar deed al in de vroege eeuwen van het christelijke tijdperk zijn intrede. Er doken geregeld groeperingen op met andere zienswijzen op de seksualiteit, bijvoorbeeld soorten gnostici, die onder invloed van het Grieks dualisme het lichaam zagen als iets slechts en dus seksualiteit vermeden, of die vonden dat wat men met het lichaam deed, geen invloed had op de geest, of die stelden dat hoe meer men zonde bedreef (inclusief seks), hoe meer God de kans kreeg om vergeving te tonen. Reacties van de officiële kerkrichtingen tegen zulke stromingen hadden eveneens een grote invloed.

De woestijnvaders, Egyptische monniken, onder wie Antonius van Egypte (Antonius Abt), volgden een streng ascetisch en celibatair leven. Zij werden hierdoor bekend en kregen veel navolging en vormden de oorsprong van de latere kloosterordes.

In de Rooms-Katholieke Kerk kwam het gedwongen celibaat van de geestelijkheid op, iets wat door de Bijbel niet werd vereist.

De zienswijze verspreidde zich dat de oorspronkelijke zonde van Adam en Eva (de „verboden vrucht” in de Hof van Eden) seks was. Geleerd werd onder andere in sommige katholieke milieus, dat seks alleen maar toegelaten was voor de voortplanting. Dit schemerde door in gebruiken in het volksgeloof, zoals het afdekken of omdraaien van heiligenbeelden, opdat deze niet zouden zien wanneer het echtpaar seks had.

Ook kwam in de Rooms-Katholieke Kerk de leer op dat Maria eeuwig maagd bleef, ook tijdens haar huwelijk met Jozef.

Positief

De Bijbel zegt over seksualiteit in het huwelijk, dat een gehuwde man en een vrouw elkaar moeten geven wat hen toekomt en elkaar de gemeenschap niet moeten weigeren. (1Korintiërs 7:3-5) „Moge je geliefde van je jeugd je vreugde geven.” „Ze laat je altijd van haar borsten drinken, je kunt eindeloos verzinken in haar liefde.” (Spreuken 5:18-19)

De protestantse reformatoren verzetten zich tegen een aantal ideeën over seksualiteit die zich hadden ingeburgerd. Zwingli verwierp het verplichte celibaat voor de geestelijkheid en verklaarde dat het ronduit zondig was wanneer geestelijken die het aan volharding ontbreekt het huwelijk weigeren. Maarten Luther vond dat plichtsgetrouwe priesters, wanneer zij waren gezwicht voor de zwakheid van het vlees, zonder rekening te houden met de paus, de kerkelijke wet of de publieke opinie, met de vrouw mochten gaan wonen, want dat God hen reeds vergeven had. Calvijn drukte voorzichtiger uit, dat hij de ongehuwde staat afkeurde, wanneer men dit een religieuze verdienste vond of wanneer men de celibaatsgelofte aflegde zonder deze te kunnen houden.[1]

Verwijzingen

  1. º Derrick Bailey, Sexual Relation in Christian Thought, p. 167-169.

Literatuur

  • Roy Blizzard, The Bible Sex and You, 2013. ISBN 9781482640458
  • Patsy Rae Dawson, The Song of Solomon Love Triangle: God’s Soulmating & Lovemaking Guide for a Lifetime of Passionate Sex plus Solomon’s Siren Song & Stacey’s Story, 2015. ISBN 9781466211926
  • Philo Telos, Divine Sex – Liberating Sex from Religious Tradition, 2003. ISBN 9781553954002


Under construction icon.png Werk in uitvoering Under construction icon.png
Iemand is nog met dit artikel bezig. Kom later terug om het resultaat te bekijken.