Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Huize Agnes

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Huize Agnes is een opvanghuis dat tijdelijke opvang biedt aan vrouwen en hun kinderen die zonder geldige verblijfspapieren in Nederland zijn. Huize Agnes wordt beheerd door de Stichting Agnes van Leeuwenberch en is officieel geopend op 11 oktober 2006.

Doel

Huize Agnes wil vrouwen en kinderen die zonder geldige verblijfsdocumenten in Nederland verblijven veiligheid, rust en perspectief bieden:

 • veiligheid, omdat vrouwen nog minder dan de gemiddelde dakloze in staat zijn zichzelf te beschermen en het risico lopen misbruikt te worden;
 • rust, omdat de dagelijkse inspanning om eten en een slaapplaats voor zichzelf en de kinderen te vinden een slopend effect heeft;
 • perspectief, omdat er samen gezocht kan worden naar een definitieve oplossing

Achtergrond van de opgevangen personen

De achtergronden van vrouwen die zonder geldige papieren in Nederland verblijven, zijn divers. Dat geldt dus ook voor de bewoonsters van Huize Agnes. De bewoonsters van Huize Agnes hebben een diverse achtergrond, bijvoorbeeld:

 • vrouwen die hun land ontvlucht zijn, bijvoorbeeld vanwege oorlog of omdat zij in aanraking kwamen met een onderdrukkend regime;
 • vrouwen die door toedoen van mensensmokkelaars in Nederland in de prostitutie zijn terechtgekomen;
 • vrouwen die naar Nederland kwamen omdat zij hoopten daar een beter bestaan op te kunnen bouwen.

Werkwijze

Huize Agnes biedt een veilige omgeving voor vrouwen en hun kinderen, veiliger dan een algemene daklozenopvang hen kan bieden. De vrouwen kunnen er voor een periode van half jaar wonen, zodat zij tot rust kunnen komen en zich een tijdlang geen zorgen hoeven maken over de volgende maaltijd of een slaapplaats voor de nacht. Daardoor kunnen zij beginnen na te denken over hun toekomst.

Om deze vrouwen nieuw perspectief te bieden, legt de stichting contact met diverse instanties die hen kunnen helpen bij het verkrijgen van een verblijfsstatus, terugkeer naar hun land van herkomst of heremigratie naar een ander land.

De gemeente waar Huize Agnes staat, werkt niet mee aan het beleid van de Nederlandse regering om mensen zonder verblijfspapieren zo snel mogelijk uit te zetten. De bewoners van het huis hebben dus niets te vrezen.

Toelatingscriteria van huize Agnes

Huize Agnes hanteert de volgende toelatingscriteria:

Huize Agnes staat open voor vrouwen en kinderen die

 • geen geldige verblijfsdocumenten hebben en dus illegaal in Nederland verblijven;
 • geen veilig onderkomen hebben;
 • zijn verwezen door een andere instantie;
 • weinig of geen inkomen hebben;
 • niet ouder zijn dan 12 jaar (dit geldt voor kinderen van het mannelijk geslacht);

Voorts mogen zij niet verslaafd zijn aan alcohol, drugs, gokken en dienen zij in te stemmen met de huisregels, het contract te ondertekenen en akkoord te gaan met een proefperiode van een maand.

In overleg met de leiding kunnen uitzonderingen op de toelatingscriteria worden gemaakt.

Het leven in huis

De stichting laat de bewoonsters voor zover mogelijk vrij; er wordt niet over hen gemoederd. Zij dienen zelf te zorgen voor het koken en schoonhouden van het huis. Van de bewoonsters wordt verwacht dat zij bezigheden hebben, zoals (vrijwilligers)werk, cursussen of zorg voor kleine kinderen.

De stichting ziet er wel op toe dat rust en harmonie in en rond het huis bewaard blijven. Daartoe zijn er een aantal huisregels.

De huisregels

Enkele van de huisregels zijn:

 • Ten aanzien van contacten buiten medebewoonsters en vrijwilligers:
  • Mannen mogen het huis niet betreden, met uitzondering van politie, hulpdiensten en onderhoudsmensen.
  • Gesprekken en contacten met andere personen dan de huisbewoners en vrijwilligers moeten buiten de deur plaatsvinden.
  • Er mogen geen onbekenden worden binnengelaten.
  • Bezoek van vrouwen en kinderen moet altijd aangekondigd worden bij de leiding.
  • Logés ontvangen is niet mogelijk.
  • Een bepaalde straat mag niet verder worden betreden dan tot een bepaalde grens.
  • Contacten met criminelen worden afgeraden.
 • Ten aanzien van het onderlinge contact:
  • In de openbare ruimtes wordt alleen Nederlands gesproken.
  • Discriminatie van welke aard dan ook is niet toegestaan en leidt tot onmiddellijk vertrek uit huize Agnes.
  • Pesten is niet toegestaan.
  • Schreeuwen en ruziemaken zijn niet toegestaan.
  • Onderlinge meningsverschillen en problemen kunnen in aanwezigheid van een vrijwilligster worden besproken.

Financiering

De meeste van de bewoonsters hebben geen enkel inkomen. De stichting voorziet in hun dagelijkse behoeften, zoals de maaltijden, de woonlasten, reiskosten, schoolgeld voor de kinderen en op zijn tijd wat kleding en speelgoed. Ook medische en andere zorg wordt zo nodig geboden.

Bewoonsters met een inkomen betalen een bijdrage aan de kosten van het levensonderhoud.

De stichting kan voor deze activiteiten geen subsidie krijgen, en is afhankelijk van giften. Donaties aan de stichting zijn niet strafbaar en zijn belastingaftrekbaar.

Huize Agnes is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Goede doelen met deze rangschikking (artikel 24 status) werken ten behoeve van de samenleving. Schenkingen en legaat aan zodanige instellingen zijn vanaf 1 januari 2006 onder voorwaarden vrijgesteld van schenkings- en successierecht.

Documentatie

De stichting beschikt over documentatie over de rechten van mensen zonder papieren en een overzicht van organisaties die hulp geven aan uitgeprocedeerde vluchtelingen.

 • Stichting LOS, Basisrechten voor ongedocumenteerden: Informatie; Utrecht (stichting LOS) 2005, ISBN 90-810718-1-5
 • Stichting LOS, Vraag en Aanbod. Overzicht van organisaties die hulp verlenen aan uitgeprocedeerde vluchtelingen; Utrecht (stichting LOS) 2005, zonder ISBN-nummer

Over de naam

Huize Agnes en de beherende stichting zijn genoemd naar Agnes van Leeuwenberch (ook wel Agniese van Leeuwenberch). Agnes van Leeuwenberch was een vermogende weduwe die in haar testament in 1562 vrijwel haar hele vermogen bestemde voor de stichting van een huis voor de verzorging van zieke en arme mensen. Het werd een pesthuis, een ziekenhuis voor lijders aan de pest, dat bekend werd onder de naam Leeuwenbergh Gasthuis. Leeuwenberch kwam bewust aan de buitenkant van de stad: een pesthuis moest namelijk zo afgelegen mogelijk liggen.[1]

Externe link

Bronnen, noten en/of referenties