Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Holtesch (Hooghalen)

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow
Bospad met Bosrand langs laatst verworven perceel Holtesch
Rand Holtesch met Bloemen en houtwallen zone en links de strokenteelt
Bestand:Toegangsweg 03.jpg
Rand Holtesch met Bloemen en houtwallen zone en links de strokenteelt
Gele ganzenbloem bij einde Zwiggelterweg met rechts toegang tot Landgoed Heuvingshof terwijl op de achtergrond de spoorlijn Beilen Assen zichtbaar is
Zicht op de Holtesch vanaf het einde van de geasfalteerde Zwiggelterweg zodra de begroeing en bebouwing aan de oostkant ophoud
Bestand:HooghalenHoltesch aangekocht Land Van Ons Stroken.jpg
Zicht vanaf het einde van de toegangsweg naar Landgoed Heuvingshof naar het oosten gericht over de Holtesch
Holtesch met blik naar het Oosten(SBB natuurgebied Heuvingerzand) met strokenteelt Huttentus en baktarwe
Uitzicht naar het Zuiden(Bewoning) met strokenteelt Huttentus en baktarwe en langs de Zwigelterweg struiken en bloemen
Rechts onstluitingsweg naar Landgoed Heuvingshof, Links Strokenteelt met Huttentut, baktarwe en Lupine op de Holtesch door Land van Ons

De Holtesch is een 13 hectare grote eeuwenoude es tussen de Zwiggelterweg (doodlopend, zuidkant) en de Heuvingweg (noordkant) bij het dorp Hooghalen, aan de zuidkant van Landgoed Heuvingshof. De ontsluitingsweg naar Landgoed Heuvingshof loopt aan de westkant van de Holtesch direct aan de spoorlijn Beilen-Assen. De Holtesch en de Hooghaleres begrenzen in het westen het SBB natuurgebied Heuvingerzand, onderdeel van Nationale park Drentsche Aa. De Holtesch ligt in de zone voor Nationaal Natuur Netwerk (NNN) "droge dooradering 2019". Wandelen bij de Holtesch kan via de Heuvingerzandroute en de Wijde Blik routes.

Geologie

Het ontstaan van de Nederlandse ondergrond werd gevormd tijdens het Saalien toen was noordwest Europa bedekt met landijs dat keien en zand uit andere streken meevoerde waarbij het huidige Drents Plateau gevormd werd. Tijdens het interglaciaal vormde de smeltende landijs vele oerstroombeekdalen zoals De Hunze en de Drentse Aa die tijdens de laatste ijstijd het Wecheslien opgevuld werden met zand. Tijdens het warme Holoceen ontstond in geheel west Europa hoogveen dat door de stijgende zeespiegel in de loop van honderden jaren weggeslagen werd.

Bodem

De Holtesch bestaat uit vruchtbare podzolgronden en deels uit vruchtbare hoge zwarte enkeerdgronden, alle bestaand uit leemarm en (zwak) lemig fijn zand. Enkeerdgronden zijn in de volksmond bekend als "esgronden". Het land in gebruik als grasland en akkerbouwland. De grond is voor alle teelten geschikt. Het SBB bosperceel 'Heuvingerzand' grenst aan de oostkant van de Holtesch.[1][2]

Houtwal en keverbanken

In april 2021 zijn ruim 200 inheemse soorten als sleedoorn, hondsroos, Gelderse roos en trosvlier geplant op gemeentegrond naast de es langs de geasfalteerde weg. Op de akker is dwars door het hart van de es een keverbank aangelegd voor de vogels en bio bestrijding. Een keverbank is een 40 cm verhoogde rug van ongeveer 2 m breed die ingezaaid wordt met polvormende gewassen zoals Kropaar, Timotheegras, Roodzwenkgras en een variatie aan meerjarige kruiden. Bij de keverbank wisselden de teeltstroken van richting.[3][4]

Land van Ons, de toekomst en onderzoek

De Holtesch (13 ha) is eigendom van 4 boeren en van de coöperatie Land van Ons die in maart 2020 8 hectare grond overnam van een boer en daarmee haar eerste bezit verwierf. De intentie is om de volledige Holtesch te verwerven.[5] Net als bij Zwagermieden en Hezenes(Diever) zijn buurpercelen eigendom van SBB. In April 2021 heeft Land van Ons opnieuw een 0,8 ha perceel op de Holtesch verworven doordat de eigen aar volledig instapte in het burgerinitiatief. Deze grond was al 100 jaar in het bezit van de familie.[6] Landelijk ontwikkelt een deskundigenteam een monitoringprotocol waarbij ook gebruikt gemaakt zal worden van al bestaande landelijke monitoringprotocollen zoals BMP-SOVON en worden fysisch chemische bodemeigenschappen bepaalt en regenwormen geteld. Lokale monitoringteams voegen hier hun eigen specialisme en interesses aan toe.

Bouwplan

De Holtesch is droge zandgrond waardoor de mogelijkheden beperkt zijn.[7] Land van Ons is een coöperatie die landbouwgrond aankoopt om landschap en biodiversiteit te herstellen en doet dit namens meer dan 12.000 deelnemers. Het grasland is omgezet in strokenteelt van harde (bak)tarwe, huttentut en boekweit met winterrogge als volggewas.

Waarnemingen flora en fauna

Op de Holtesch zelf zijn weinig bijzondere waarnemingen van planten, vogels en reptielen in verhouding tot zoogdieren die zich wel frequent laten zien als reeën, hazen en vossen laten zich naast muizen, eekhoorns en marters.[8]

Links

Een Topografische kaart met Foto's kan gevonden worden op WikiMap ToolForge WikiMap ToolForge Lijst van landschappen van Land van Ons

Tijdlijn

Tijdlijn van Holtesch
2020 Maart Besluit tot aankoop 8ha Holtesch, Eerste perceel dat aangekocht is door Land van Ons
2021 April
 1. Aanschaf extra perceel Holtesch
 2. Aanleg keverbank voor de vogels en biobestrijding
 3. Aanleg Houtwal
 4. Plaatsing aankondigingsbord, Samenwerking basisschool de bosvlinder
2021 Mei Inzaai Strokenteelt Hottentot, Vaste lupine en Baktarwe.
2021 Augustus 14
 1. Landelijke percelenroute Holtesch op de 14de
 2. Opbrengst Hottentot was 3.5 ton per hectare
2021 November Open dag Percelen Holtesch

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
 1. º [Hooghalen Land van ons]; Han Duyverman, Pionieren met landbouw op een oude Es.
 2. º (nl) de Vries, Gerben; Theo Spek. Drents Plateau-Beilerdingspel (Smilde, Beilen en Westerbork). Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (Juli 2021) Geraadpleegd op Juli 2021
 3. º Iris van der Arend, Iris. Keverbanken op akkers vergroten het aantal insecten. Nature Today (28 oktober 2017) Geraadpleegd op 7 juli 2021
 4. º [Duyverman]; Land van Ons, Ruimtelijke Analyse Hooghalen aangevuld met.
 5. º Biodiversiteit Land van Ons
 6. º van Ons, Land. Land van Ons koopt esgrond bij Hooghalen. Land van Ons (17 juli 2021) Geraadpleegd op 17 juli 2021
 7. º den Duyn, Anke. Zorgen en uitdagingen voor de Holtesch (interview Kees Sybenga). Land van Ons (17 juli 2021) Geraadpleegd op 17 juli 2021
 8. º [Hooghalen Land van ons]; Han Duyverman, Pionieren met landbouw op een oude Es.
rel=nofollow