Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Gebedssnoer van de Zeven Deugden

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het gebedssnoer van de Zeven Deugden (Krans der Deugden) is een gebed dat gebeden wordt met behulp van een gebedssnoer, zoals het bekendere rozenkransgebed.

De Krans der Deugden bestaat uit 7 decaden van 3 kralen in de kleur roze gescheiden door telkens 1 goudkleurige kraal. De aanhanger bestaat uit twee roze kralen en een kruis. Na het maken van het kruisteken worden bij het kruis de twaalf artikelen des geloofs gebeden. Aan de eerste kraal (1) wordt de volgende toewijding beleden:

Mijn Koningin, mijn Moeder, ik geef mijzelf geheel aan u, en om mijn godsvrucht tot U te tonen, wijd ik u vandaag zonder enige terughoudendheid mijn ogen, mijn oren, mijn mond, mijn hart en mijn hele bestaan toe. Ik vraag U, goede Moeder, behoedt mij en geleidt mij omdat ik U toebehoor en Uw eigendom ben. Amen.

Bij de tweede kraal (2) wordt de engel des Heren gebeden:

De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt, en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet Maria…. enz. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet Maria…. Enz. En het Woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Weesgegroet Maria… enz. Bid voor ons, heilige Moeder van God. Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
Laat ons bidden. Heer wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, Uw Zoon, leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door Zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus zelf, onze Heer. Amen.

Bij de gouden kraal voor de eerste decade (3 kraal) zegt men:

Voor de Deugd van het Geloof.

Daarna volgen het Onze Vader (kraal 4), het Eer aan de Vader (kraal 5) en het gebed tot de Heilige Geest (kraal 6):

Kom Heilige Geest, verlicht mijn hart opdat ik de werken van God zal aanschouwen; kom, Heilige Geest, in mijn gedachte opdat ik de werken van God zal kennen; kom, Heilige Geest, in mijn ziel opdat ik enkel aan God toe behoor; heilig al wat ik denk, zeg en doe, opdat alles ter ere van God zal geschieden. Amen.

Aan de andere decaden worden achtereenvolgens op dezelfde wijze de zes andere deugden vereerd: Hoop – Naastenliefde – Ootmoed – Geduld – Geduld – Volharding – Gehoorzaamheid. Met de volgende gebeden wordt de krans beëindigd:

O Maria, maak mijn hart gelijk het Uwe, omgeef het met een krans van zuiverheid gesierd door deugdzaamheid. Neem mijn hart, lieve Moeder, toegewijd als het Uwe en geef het aan God de Vader als een offer van mij aan U. Help mij, o Maria, om Uw hart elke dag roem te verschaffen.