Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Florent Mielants Sr.

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Joseph Florent Joannes Mielants Sr. (Antwerpen, 19 december 1887Antwerpen, 22 augustus 1944) was een Belgisch pedagoog en schrijver.

Leven

Mielants studeerde af aan de normaalschool te Lier (1908) en was leraar, journalist, onderwijsinspecteur (1930) en vervolgens hoofdinspecteur (1936) van het Antwerpse stedelijk onderwijs. Hij was bezieler en mede-oprichter van de VZW Kindervreugd, en werd directeur van de Arbeidershogeschool te Antwerpen (1922-1940). Uit het ambt van onderwijzer ontzet (1919) wegens het geven van een voordracht tijdens de Duitse bezetting van Belgie in 1917, werd hij medewerker voor de Antwerpse Volksgazet, samen met Lode Craeybeckx, Emmanuel De Bom en de hoodredacteur Willem Eeckelers. Daar schreef Mielants er jarenlang de Berijmde Weekkroniek, en populair-wetenschappelijke bijdragen, alvorens terug te keren naar het stedelijk onderwijs. Mentor van Lode Zielens, en actief in de Belgische Werkliedenpartij, huwde hij met Maria Simons (Antwerpen, 28 december 1889Antwerpen, 27 april 1977) waarmee hij drie kinderen kreeg: Jan Mielants, Hilda Mielants en Flor Mielants jr. die debuut maakte onder het pseudoniem Herwig Hensen.

Als opvoedkundige was Mielants een groot voorstander van schoolsport (voetbal, atletiek, turnen) en in het bijzonder korfbal. Als medestichter van de Royal Scaldis Sporting Club sloeg hij erin, gesteund door de schepen voor onderwijs dr. Victor Desguin, een sportterrein en subsidies te krijgen. Het was dan ook Mielants die de clubkleuren van de tenue (oranje, blauw en wit) bepaalde, die nog steeds door de korfbalspelers gebruikt wordt.

Omdat Mielants in mei 1940 tijdens de Duitse invasie naar Toulouse gevlucht was, werd hij in december 1940 door de collaborerende overheid uit zijn ambt ontzet.

Na zijn overlijden werd het kinderopvangcentrum van de stad Antwerpen, op de Kalmthoutsesteenweg 24 te Kalmthout, Villa Home Flor Mielants genoemd. Zijn grafmonument bevindt zich op het Schoonselhof perk Z1, rij 11B. De beeltenis en de kinderfiguren zijn vervaardigd door beeldhouwer Remy Cornelissen en het monument zelf is een ontwerp van zijn schoonzoon, architect Leo Hendrickx. Aan het voeteneind is een tekst ingebeiteld van Mielants' zoon: de dichter en toneelschrijver Herwig Hensen.

Flor Mielants Sr. was sinds 1930 lid van de Hogere Raad voor Volksopleiding, de Vlaamse Opvoedkundige Vereniging en auteur van verschillende educatieve werken.

Gepubliceerde werken

 • De Vlaamsche strijd in de literatuur: voordracht gehouden op 7 december 1917 Borgerhout, 1917, 32p. uitgegeven door Voor vrede en vrij Vlaanderen. Aktivistische groep van de Liberale Volkspartij en Kies- en Propagandawerking Help U Zelve
 • Vraagstukken en oefeningen in het hoofdrekenen: methodisch gerangschikt met wenken voor de oplossing en voorbeelden ten dienste van de vierde-graadscholen en de middelbare scholen 9 edities, uitg. Bossaerts, Antwerpen, 1926-1949
 • Toelichting bij de platen Spreken en stellen Uitg. J. Haseldonckx, Algemeene leermiddelhandel, Antwerpen, 1930
 • Beginselen van meetkunde en meetkundig teekenen met talrijke oefeningen en figuren, ten dienste van de vierde-graadscholen, de lagere klassen van de middelbare scholen en de nijverheidsscholen (1929, uitgeverij Bossaerts, heruitg., 7e editie 1947)
 • Stelkunde en theorie van rekenkunde ten dienste van 4e-graadscholen, middelbaar- en nijverheidsonderwijs (Antwerpen, 1930, eerste editie, uitg. Bossaerts, 6e ed. 1943)
 • Denken en doen: leerboek voor vormleer en meetkundig teekenen met Simon van Loon, uitg. Bossaerts, Antwerpen, 1932
 • Het Fransch in de lagere school Antwerpen, Drukkerij de Voorzorg, 1933
 • Huldezang aan Peter Benoit (muzikale bewerking door Jan Broeckx) Antwerpen, Phalesius, 1934
 • De wiskunde op de lagere school Antwerpen, 1935 (Deel van: Brochurenreeks van de Vlaamsche Opvoedkundige Vereeniging).
 • Het lied der officieele school (muzikale bewerking door Jan Broeckx) Antwerpen, 1937
 • Aanslag op ons volksonderwijs: de 4e graad in gevaar Antwerpen, 1937 ( Deel van: Brochurenreeks van de Vlaamsche Opvoedkundige Vereeniging, p. 3-28), Uitgeverij De Sikkel.
 • Het hervormingsplan voor het Lager Onderwijs te te Antwerpen in R. Casimir & J. E. Verheyen (red.), Paedagogische Encyclopedie, Deel I, J.B. Wolters, Groningen / De Sikkel, Antwerpen, 1937, p. 226-227.
 • Hooger op: lessen in zedenleer en staatsburgerlijke opvoeding 1ste deel, 5de leerjaar, in samenwerking met Louis Van Laar en Tobie Van den Bergh Antwerpen: uitg. Bossaerts, 1937.
 • Waarheen? Proeve van wegbakening voor het lager onderwijs Antwerpen, uitg. De Sikkel, 1937
 • De verlening van de schoolplicht inVonk, Vlaamse Orgaan Centrale Socialistisch Onderwijzend Personeel, 22, 6, 1937
 • L'enseignement officiel et l'extension universitaire in Anvers à vol d'oiseau i.s.m. Camille Huysmans, Lode Zielens e.a. Anvers, De Sikkel, 1938, p. 57-61
 • Het Officieel Onderwijs in Athena, 14, 7, 1938, p. 14-15
 • Metriek stelsel uit het leven: oefeningen en practische vraagstukken ten dienste van de hoogere klassen van de lagere school, de voorbereidende afdeelingen en de lagere klassen van de middelbare scholen en athenea, de scholen voor volwassenen en de nijverheidsscholen met A. Barbion, Antwerpen, uitg. Bossaerts, 1944
 • Mens en Maatschappij: een poging tot opbouw uitgeverij Manteau, Brussel, 1946, 238p.
 • Als schoolopziener en later inspecteur ontwierp Mielants samen met de illustrator Edmond van Offel ook tientallen leermodules die verschenen in de reeks Spreken en Stellen, op karton en op linnen tussen stokken gemaakte prenten, uitgegeven door uitg. Aug. Bossaerts, in 1930.

Secundaire bibliografie

 • L. Van Swinderen, Flor Mielants in Gaston Moorkens Groot Gedenkboek der Lierse Rijksnormaalschool uitg. Boekuil, Antwerpen, 1946, p. 211
 • Reginald De Schryver, Flor Mielants Sr in De Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, uitg. Lannoo, Tielt, 1975
 • Nico Wouters, Mielants, Flor (sr.), in de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Lannoo, Tielt, 1998. Herwerkte uitgave 2023.
 • Henk van Daele, 150 jaat Stedelijk Onderwijs te Antwerpen Stad Antwerpen, 1969
 • Paul Halens, Aux Armes Etc. Professionaliteit binnen het socialistisch strijdmodel. Een historische gevalstudie: Flor Mielants in Mores: Pedagogisch Tijdschrift voor Morele Problemen, 1995, 40e jg. nr. 198, juni 1995, p. 95-116
 • Cois Van Aelst (red.), Kindervreugd 50, een werk van velen, uitgeverij Roels/Interbooks, Antwerpen, 1987
 • Ludo Stynen, Lode Zielens, volksschrijver, Lannoo, Antwerpen, 2001
 • Herwig Hensen, Herinneringen aan mijn Vader verschenen in Persoon en Gemeenschap, Tijdschrift voor Opvoeding en Onderwijs, Juni 1947-Juni 1948, Uitgeverij Ontwikkeling, p. 323-327
 • Karl Catteeuw, Als de muren konden spreken: Schoolwandplaten en de geschiedenis van het Belgisch lager onderwijs Proefschrift aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Doctor in de Pedagogische Wetenschappen, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen & Centrum voor Historische Pedagogiek, Katholieke Universiteit Leuven, 2005

Externe links

rel=nofollow
 
rel=nofollow