Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Federatie Financieel Planners

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Federatie Financieel Planners (FFP) is een vereniging van gecertificeerd financieel planners. Financieel Planners adviseren hun klanten over de consequenties van veranderingen op het gebied van sociale wetgeving (sociale zekerheid en pensioen), belastingwetgeving, financieren (hypotheken etc.) en vermogensvorming.

Oprichting Federatie Financieel Planners

In het voorjaar van 1996 is de Stichting Federatie Financiële Planners opgericht met als primaire doelstelling het inzichtelijk maken van de kwaliteit van het aanbod van financiële planners in Nederland. Om de economische, commerciële en strategische belangen van haar leden zo goed mogelijk te behartigen, is de Vereniging van de gecertificeerd financieel planners (Vereniging FFP) opgericht.

Stichting Certificering FFP

Voorwaarde voor lidmaatschap van de vereniging is inschrijving in het register van de Stichting Certificering FFP. De stichting heeft eigen onafhankelijke certificerende taken en de vereniging kan namens alle FFP-gecertificeerden als belangenbehartiger bij de overheid en derden. Ook zet zij zich in voor de verdere profilering van de FFP-gecertificeerd financieel planner.

Eisen bij toelating

De FFP hanteer bepaalde kwaliteitseisen voor haar leden die betrekking hebben op zowel vakinhoudelijke kennis, als gedrag en aanspreekbaarheid. De vakinhoudelijke kennis wordt door middel van een examen getoetst bij de toelating. Gedurende de certificering wordt de kennis bijgehouden door permanente educatie.

Gedragscode van de FFP

Het gedrag en de aanspreekbaarheid zijn vastgelegd in de Gedragscode van de FFP, die bij de toelating tot het register door elke gecertificeerd financieel planner wordt onderschreven. De Commissie van Toezicht van de FFP ziet toe op de naleving van de Gedragscode en behandelt in dat kader geschillen en klachten. WFT-vergunningplichtige planners zijn daarnaast verplicht aangesloten bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).

Externe Link

Website: FFP