Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Fanfare "De Maasoever"

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In dit artikel wordt de geschiedenis van fanfare de Maasoever kort beschreven. Een onderdeel van het artikel is de letterlijke tekst uit de oprichtingsakte.

Fanfare "De Maasoever" is opgericht op 26 juli 1885.

In de oprichtingsakte staan de namen van de commissie en de werkende leden die de fanfare hebben opgericht. Het betreft: De Weledelhooggeboren heer Barbou van Roosteren (Ereprisident), de commissie bestaande uit Hub Loomans (president), Karel Dohmen (vicepresident), Frans Offeraedt (secretrais-penningmeester), Louis Davin, Gerard van Laar en Willem Schoolmeesters (leden) en de werkende leden Hendrik Peurteners, Herman Kelleners, Willem Jennissen, Peter Kops, Andries Pustjens, Theodor Decrau, Mathieu Nijskens, Wouter Nelissen, Herman Perriens, Theodor Jennen, Theodor Janssen, Willem Vogel, Herman Smeets, Henri Jennissen, Hendrik Graus, Peter Jozef Smeets, Peter Lucas, Wouter Pustjens, Frans van Thoor, Hendrik Klinkers, Jean Schulpen, Godfried Nijskens, Jozef Perriëns, Hendrik Roersch, Nicolaas Schulpen, Jozef Dohmen en Hendrik Janssen. In de oprichtingsakte staat de volgende tekst: Het fanfaregezelschap "de Maasoever" te Roosteren Sedert geruimen tijd deed zich in onze vrij gegoede gemeente de grootste behoefte gevoelen aan een muziekgezelschap. Reeds meermalen waren er van verschillende kanten stemmen opgegaan over de vorming van een fanfare teneinde Roosterens jongelingen tot een vriendschapsbond te verenigen, maar steeds ontbrak de nodige samenwerking en geestkracht. Kleine geheel of gedeeltelijk mislukte pogingen waren wel eens aangewend, tot eindelijk de 4 juni 1885 de dag zou zijn, die het lang gevoerde pleit beslissen zou. Bij ieder feest, dat gevierd werd binnen het stille Roosteren, misten wij de opbeurende klanken der vroolijke muziek; bij elke droevige plechtigheid, wanneer het gemoed tot innige deelneming wordt gestemd door de zachte wegslepende harmonie der treurende tonen, ondervonden wij, dat Roosteren, zoo trots op welvaart en voorspoed, achter ja verre ten achteren was, bij vele minder gefortuneerde dorpen uit den omtrek. en werden die feesten en plechtigheden al eens door een muziekgezelschap opgeluisterd, ach, het was slechts gehuurde, slechts vreemde muziek. Dat mochten, dat konden Roosterens jongelingen niet langer dulden. Den 4 juni, den onvergetelijken dag waarop het kapelletje ter eere van O.L. Vrouw van Lourdes, ter vrome nagedachtenis der WeledelHooggeboren Mevrouw Barbou de Roosteren, door haar treurende echtgenoot te Schettereind gesticht, door Z.D.H. Monseigneur Boermans, Condjutor van Z.D.H. Monseigneur Paredis plechtig zou ingezegend worden, en het fanfaregezelschap van Dieteren met welwillendheid dit schoone feest kwam opluisteren, toen zagen Roosterens jongelingen, nogmaals en voor den zooveelsten keer met leede ogen wat Dieteren kon en vermocht! En Roosteren......? Reeds in 1877 was er een Zanggezelschap, Amicitia, binnen Roosteren geboren. Aan verval van krachten, doordien vele, ja zelfs sterke loten, zich van uit Roosteren verwijderden, was het helaas! al te spoedig weggekwijnd. De nog overgebleven leden, aangemoedigd door andere jongelingen, vatten nogmaals het plan op, een ernstige poging aan te wenden, om uit het bijna vergane "Amicitia" een nieuw gezelschap te voorschijn te roepen! En het gelukte! Een 27tal jongelingen vereenigden zich en sloegen met vasten wil de hand aan het werk. Moeite, tegenwerking noch offers ontzagen ze, en toen de Commissie... einde van de beschikbare tekst.

Op 16 augustus 1888 werd het besluit over de statuten van de vereniging gepubliceerd in de staatscourant (no. 324)

De Fanfare kent een rijke historie met vele muzikale hoogtepunten en is niet weg te denken uit de Roosterse samenleving. Het 50-koppige orkest speelt in de eerste divisie van de Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM). De drumband is eind 2012 na een succesvol Limburgs (en nog succesvoller Nederlands) concours gepromoveerd naar de tweede divisie en timmert ook hard aan de weg.

Zoek op Wikidata

rel=nofollow