Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Dorp:Toezicht/Raadzaal/Archief

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Richtlijnen

Aangezien de testperiode is afgesloten stel ik voor dat we in ieder geval basisrichtlijnen gaan opstellen. Ik denk dat we het beste een persoon kunnen aanwijzen die alvast een ontwerp maakt n.a.v. overleg. Nadat pas de basisrichtlijnen zijn bepaald kunnen we een stemlokaal o.i.d. openen. Pas als we een basis hebben, kunnen we verder bouwen. MarkM | overleg 18 apr 2009 11:36 (UTC)

Kijk maar eens op Wikisage:Algemene_uitgangspunten. :) Guido den Broeder 18 apr 2009 12:51 (UTC)
Mooi zo! MarkM | overleg 19 apr 2009 13:15 (UTC)

Voorstel beleid rondom beheerders

 voorstel - de tekst hieronder is nog niet geaccoordeerd door de gemeenschap

opzetje door beheerder Tjako overleg 19 apr 2009 00:58 (UTC)

 • Een beheerder is een gewone gebruiker die van extra functionaliteit binnen Wikisage gebruik kan maken.
  • Een beheerder kan pagina's verwijderen of eerder verwijderde pagina's terughalen, blokkeringen en deblokkeringen van gebruikers uitvoeren, pagina's beveiligen en ontveiligen, en is verantwoordelijk voor beheer van de inhoud van Wiksage.
  • Een beheerder is tevens vaak een aanspreekpunt voor gebruikers die met vragen, problemen of conflicten te maken hebben of krijgen.
 • Een beheerder wordt benoemd door een Wijze van Dorp:Toezicht, na een verzoek van een gebruiker om die beheerdersfuncties te verkrijgen. Voordat tot daadwerkelijke benoeming wordt overgegaan dient een raadpleging in de vorm van een stemming plaats te vinden.
  • Aan die stemming kunnen die geregistreerde gebruikers van Wikisage deelnemen, die minimaal hun emailadres bevestigd hebben en bij aanvang van de stemming minimaal 100 niet-vandalistische edits hebben gepleegd in de hoofdnaamruimte
  • De stemming duurt exact 2 weken.
  • De stemming kent slechts twee keuzeopties:ok en niet ok.
  • De stemming wordt opgezet door een dorpeling van Dorp:Toezicht.
  • Wanneer een kandidaatbeheerder in die stemming minimaal 66% steun ontvangt zal een Wijze van Dorp:Toezicht in principe (behoudens uitzonderlijke situaties, zulks te bepalen door de Wijze zelf) de beheerdersfunctie toekennen voor een periode van een half jaar, volgend op de stemmingsuitslag.
 • Alle huidige beheerders worden een half jaar na aanstelling geëvalueerd in wederom een zelfde stemming (met enkel de opties ok en niet ok) onder de gebruikers. Deze stemming duurt ook exact 2 weken. Verliest een beheerder in die stemming de steun van minimaal 66% van de ok-stemmen dan wordt de beheerdersfunctie hem ontnomen. Bij voldoende steun (meer dan 66% ok-stemmen) treedt direct na de stemming een nieuwe aanstelling voor een half jaar in werking.
  • Gedurende deze stemming mag een gebruiker die al beheerder was zijn functies nog blijven gebruiken, maar wordt hij wel opnieuw behandeld als kandidaatbeheerder over wie gestemd moet worden.
 • Tussentijds kunnen klachten over huidige beheerders aan de Wijze van Dorp:Toezicht worden gemeld of in het Dorp:Toezicht op de overlegpagina. De Wijze bepaalt dan zo spoedig mogelijk of tussentijdse beëindiging van de beheerdersfunctie noodzakelijk is.
 • Adviezen aan beheerders en kandidaatbeheerders: een beheerder heeft een brede functie binnen Wikisage en vervult een voorbeeldrol. De extra functionaliteit is bedoeld ter bewaking van de kwaliteit, inhoud en algemene uitgangspunten van Wikisage. Wees als beheerder zorgvuldig met uw overwegingen bepaalde extra functionaliteit te gebruiken en tracht indien er vragen zijn die zo volledig mogelijk en naar eer en geweten te beantwoorden. De extra functionaliteit kan bij gewone gebruikers het beeld oproepen van 'macht'. Wees u er van bewust dat een beheerder die macht nimmer mag uitoefenen ten koste van de opbouw van Wikisage-inhoud of ten koste van de opbouwende samenwerking in de gebruikersgemeenschap.
 • De wijze van Dorp:Toezicht kan ook concierges aanstellen en ontslaan. Deze aanstellingen behoeven niet via een stemming te geschieden. De functie van concierge kent ook enige extra functionaliteit voor onderhoudswerk, maar heeft een wat minder brede vertrouwensbasis nodig dan de functie van beheerder.
(einde voorstel)

Over dit voorstel zou ik graag binnenkort (gepland: mei 2009) een stemming willen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen kunnen vooralsnog plaats vinden, zeg tot 18 mei (een maand dus). Tjako overleg 19 apr 2009 01:04 (UTC)

Opmerkingen en aanvullingen en wijzigingsvoorstellen svp hieronder bespreken

 1. Sorry maar dit lijkt wikipedia wel, voorlopig kan alles nog in onderling overleg geregeld worden, mochten er ooit aanvullende regels nodig blijken dan kunnen die opgesteld worden, hierover gaan stemmen in mei vind ik voorbarig. Kapitein Zeiksnor 19 apr 2009 07:25 (UTC)
  Het is gewoon een poging enige lijn in e.e.a. te brengen, zodat transparantie ontstaat over hoe functies gebruikt en henaderd worden. Het lijkt misschien wikipedia, maar deze regels zijn wel anders van karakter. Tjako overleg 19 apr 2009 12:32 (UTC)
 2. Pictogram voting keep-light-green.png Voor . MarkM | overleg 19 apr 2009 15:15 (UTC)

Niet in stemming

De taak van een beheerder staat vast en is hierboven niet juist omschreven. Beheerders hebben geen brede functie. Ze zijn al helemaal niet verantwoordelijk voor de inhoud, behoudens bescherming ervan in noodgevallen. Beheer heeft niets te maken met benoemingen tot wijze, of andersom. In verreweg de meeste gevallen is een beheerder in dienst van een of meer dorpen, en kan ook per dorp van die taak worden ontslagen (zonder daardoor de functie van beheerder te verliezen). Vooralsnog zie ik geen reden om te bepalen hoe lang iemand beheerder blijft. Dit is niet Wikipedia en er is geen reden om te veronderstellen dat in onze opzet beheerders grote kans lopen op tunnelvisie. Bovendien zijn er bureaucraten die opletten of ze nog goed functioneren.

Over het bovenstaande voorstel zal dan ook niet worden gestemd. Guido den Broeder 19 apr 2009 16:34 (UTC)

Zwaar oneens... Ik ben van mening dat een beheerderschap (en ook bureaucraatschap!) door de gemeenschap 'democratisch' gedragen moet worden, en dat iemand niet ongebreideld lang beheerder moet wezen. Ik wil derhalve toch graag meer regulering van deze procedures, mede om te voorkomen dat alle feitelijke macht en mogelijkheden bij louter bureaucraten ligt. Een stemming over een functie als bureaucraat of beheerder is dan ook in mijn optiek een goed middel om het vertrouwen te schenken aan een gebruiker met extra functionaliteiten. Wellicht kan de omschrijving beter, daarvoor is het dan ook een voorstel, maar het principe van verkiezing prefereer ik verre boven benoemingen van 'hogerhand'. groet, Tjako overleg 19 apr 2009 17:36 (UTC)
Ook de macht van bureaucraten is tamelijk beperkt. Een bureaucraat kan namelijk geen beheerder voordragen. Dat gebeurt door de dorpen, en die kunnen dat zo democratisch doen als ze willen. Guido den Broeder 19 apr 2009 18:27 (UTC)
En juist omdat we dat democratisch willen doen pleit ik voor stemming over al die functies, en die kan je centraal houden in Dorp:Toezicht/Stemlokaal, maar dan hebben we wel wat regels nodig om de stemming in te bedden in het geheel. Vandaar de door mij voorgestelde regels, waardoor voor een ieder duidelijk is hoe functies worden toebedeeld aan deze en gene.Tjako overleg 19 apr 2009 18:56 (UTC)
Het is duidelijk, maar het is niet de manier waarop Wikisage is georganiseerd. Hoe de functies worden toebedeeld, en ook wat ze inhouden, staat uitgelegd op diverse pagina's van het Portaal:Gebruikers. Guido den Broeder 19 apr 2009 19:17 (UTC)
Zolang Wikisage:Enkele regels nog leg is is er niets georganiseerd behalve dat er gebruikersgroepen zijn. Niet hoe die tot stand komen of benoemd cq gekozen worden. Dit voorstel behelst dus een eerste opzet voor die invulling. Je antwoord is derhalve geheel niet bevredigend, en het lijkt wel of je een beetje bang bent om er invulling aan te laten geven.Tjako overleg 19 apr 2009 19:37 (UTC)
Laat dat nu net niet een pagina zijn die ik bedoelde. De 'enkele regels' betreffen regels voor gebruikersgedrag. Guido den Broeder 19 apr 2009 20:25 (UTC)

Stemlokalen

Ik heb alvast stemlokalen aan alle dorpen toegevoegd, zodat men over speciefieke onderwerpen kan stemmen. Het stemlokaal in Dorp:Toezicht kan imo als algemeen stemlokaal dienen, bedoeld voor stemmingen over richtlijnen en benoemingen van beheerders. De stemlokalen in de overige dorpen kunnen als lokale stembureau's dienen, waar alleen wordt gestemd over een bepaald onderwerp die een dorp beheert. Zo worden stemingen gericht gehouden en voorkom je dat mensen gaan stemmen die weinig van het onderwerp afweten. Vb. Iemand die weinig kennis heeft van schaken, zal Dorp:Schaakveld minder snel bezoeken en is de kans dus kleiner dat zo'n iemand meedoet aan een stemming binnen Dorp:Schaakveld. Ook de benoemingen van Wijzen kunnen wmb d.m.v. een stemming worden gehouden binnen één van de dorpen. MarkM | overleg 19 apr 2009 13:02 (UTC)

Eventuele stemmingen kunnen ook gewoon in de raadzaal plaatsvinden. Zo vaak zal er niet gestemd woren, meestal vindt besluitvorming via overleg plaats.
Het dorp Toezicht neemt net als elk dorp enkel besluiten over onderwerpen die tot het eigen terrein behoren. En besluit dus ook niet welke subpagina's een ander dorp moet hebben. Guido den Broeder 19 apr 2009 16:14 (UTC)
Het lijkt mij wel chique om in de raadszaal de voorstellen te bespreken, en dat er indien een stemming nodig is de raadszaal niet daarvoor gebruikt wordt maar een aparte stempagina. Dat houdt de discussies in de raadzaal overzichtelijk, en komt transparantie ten goede.Tjako overleg 19 apr 2009 17:45 (UTC)
Mark, bij nader inzien vind ik stemlokalen toch een goed idee. Voortaan graag wel even wachten met uitvoeren totdat het is besproken. Guido den Broeder 20 apr 2009 14:36 (UTC)
Bij nader inzien heb ik ze toch weer verwijderd. Guido den Broeder 11 jul 2009 17:36 (UTC)

Voorstel aanvulling van de tekst op Dorp:Toezicht

Dit voorstel stond enige tijd op Dorp:Toezicht, is echter door Guido den Broeder (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek | alle logboeken) tot 2 x toe daar verwijderd. Ik zou deze tekst graag terug geplaatst hebben daar.Tjako overleg 19 apr 2009 19:44 (UTC)

 voorstel - de tekst hieronder is nog niet geaccoordeerd door de gemeenschap

Deze tekst behelst een voorstel tot invulling van de werking van Dorp Toezicht. Tjako overleg 19 apr 2009 18:58 (UTC)

Beschrijving

Dorp Toezicht is in het leven geroepen om een plek te hebben waar Wikisage-zaken, die met de beheerstaken en -functies van het project te maken hebben, kunnen worden behandeld. In Dorp Toezicht worden bijvoorbeeld de besluiten genomen en aangekondigd over aanstellingen van beheerders, concierges en bureaucraten. Ook vinden hier discussies en besluiten plaats rond eventuele problemen met bepaalde gebruikers met extra functionaliteit. Verder wordt hier de regelgeving besproken en worden besluiten voorbereid en in stemming gebracht die met toezichtszaken te maken hebben.

Van voorstel tot besluit

 • De reguliere gang van zaken is, dat eerst een voorstel wordt ingediend en enige tijd wordt besproken in de raadszaal.
 • Wanneer de argumenten en discussies een duidelijk inzicht geven in de noodzaak tot een besluit over het voorstel, dan kan of direct het besluit genomen worden door een Wijze, of er wordt een stemming georganiseerd over het besluit in het stemlokaal.
 • Genomen besluiten worden vermeld op de besluitenlijst, met eventuele verwijzing naar de bijbehorende discussies en/of stemming.
 • De besluitenlijst is enerzijds dus een archief, anderzijds geeft het de meest recent genomen besluiten over een onderwerp chronologisch weer, zodat men daar kan zien welke meest recente belsuiten geldig zijn. Nieuwere besluiten prevaleren in geldigheid altijd over oudere.
 • Besluiten die een Wijze neemt worden ook in de besluitenlijst vermeld, met datum, naam van de Wijze en toelichting.
(einde voorstel)
Ook dit voorstel lijkt meer op Wikipedia dan op Wikisage, en zal daarom niet in stemming worden gebracht. Verder is het niet de bevoegdheid van een gewone dorpeling om in zijn eentje de gang van zaken in het dorp Toezicht of de bevoegdheden van het dorp te bepalen. Guido den Broeder 19 apr 2009 20:08 (UTC)
Lastig he? Wanneer constructieve voorstellen niet in je straatje passen... pfff... Tjako overleg 19 apr 2009 20:10 (UTC)
Niet echt. Het is een voorstel dat buiten de bevoegdheid van het dorp valt. Guido den Broeder 19 apr 2009 20:11 (UTC)
Je lult. En je hebt een welwillende gebruiker die zeer veel voor Wikisage heeft gedaan weggejaagd. Tjako overleg 19 apr 2009 20:12 (UTC)
Dit is de raadzaal, dus hier wordt geluld. Je bent vrij om morgen gewoon weer mee te doen, maar nu even een dagje niet lijkt me beter. Guido den Broeder 19 apr 2009 20:35 (UTC)
Hosternokke noe è'k d'r wè genoeg van, nie iedereêne 'ier is vò 't houwen van 't stemmingen. M'è da nie in consensus afgesproke. Gae nie op ramkoes Tjako en Guido, moe me wat mee mekaore bespreke dan doeë me dat, me bin de wikipedia nie! Kapitein Zeiksnor 19 apr 2009 21:13 (UTC)
Precies. Over ideeën die een wijziging van de opzet van Wikisage inhouden kan hier weliswaar niet worden besloten, maar er kan natuurlijk wel gewoon over worden gediscussieerd. Dat kan dan overigens het beste in het dorpscafé gebeuren. Guido den Broeder 19 apr 2009 22:08 (UTC)
Zoalng 1 persoon kan bepalen wat wel en niet als voorstel ter stemming gaat deugt er iets niet. Tjako overleg 20 apr 2009 14:18 (UTC)
Jammer dat je het zo op de persoon wilt spelen. Het valt nu eenmaal onder de verantwoordelijkheid van de dorpsoudste. Die zal niet iets in stemming brengen dat niet kan worden uitgevoerd. Guido den Broeder 20 apr 2009 14:33 (UTC)

Reactie op het "voorstel beleid rondom beheerders"

Het heeft even geduurd en ik heb h e a opnieuw gelezen. Het heeft echter niet geresulteerd in een andere mening. Volgens mij is de opzet van wikisage helder. Juist nu is er minder kans op een incrowd. Wanneer een beheerder gelijkgesteld zou worden met een moderator zoals bij wikipedia krijg je dezelfde problemen. Het voorstel past hier niet.
Een beheerder (moderator) op wikisage ziet erop toe dat het werk van de gebruikers ordentelijk verloopt. Beheerders zijn verbonden aan een dorp of toezichthouder en oefenen hun taak daarom op een beperkt terrein uit. In noodgevallen kan een beheerder echter overal op Wikisage optreden.
Extra mogelijkheden hebben te maken met beveiligen en verwijderen van pagina’s. Ook kan een gebruiker door een beheerder geblokkeerd worden.
Doordat we nog in de beginfase zitten is er nog geen dorp dat functioneert als een dorp. Dit resulteert nu dat een beheerder nog overal zorgt dat het werk van de gebruikers ordentelijk verloopt. Maar hoe meer gebruikers er komen en dorpen gaan functioneren, hoe beperkter de inzet van de eerste beheerders wordt. Wanneer geen enkel dorp gebruik maakt van een bestaande gebruiker met beheerders rechten, kan die beheerder alleen nog maar in uitzonderlijke gevallen zijn ‘knoppen’ gebruiken. Hij kan bv opgeroepen worden, een dorp te helpen wanneer de beheerder van het dorp niet aanwezig is. Hij is dan puur uitvoeder in opdracht.

Voorstel van Tjako; “beheerder is ook verantwoordelijk voor beheer van de inhoud van Wiksage”.

Dat was nu net niet de bedoeling van Wikisage. De inhoud wordt per dorp bekeken, dus met de dorpsoudsten, de wijze en andere gebruikers die bij dat dorp betrokken zijn.
Aan een beheerder kan je als gebruiker vragen stellen. Een beheerder die op dat moment op sage actief is kan als een aanspreekpunt gebruikt worden. Maar gebruikers die met vragen, problemen of conflicten te maken hebben of krijgen, moeten die in het betreffende dorp naar voren brengen. Daar wordt dan bekeken wie het beste kan helpen. En dat kan een wijze of bemiddelaar zijn.
Een beheerder wordt in een dorp voorgedragen, maar kan ook door een toezichthouder worden aangewezen. Waarom gaat de benoeming bij Tjako,nu naar het dorp Toezicht? Waarom aanstellingen van bovenaf? Dat was juist de bedoeling niet. Alles gaat van uit een dorp, een dorp dat werkt vanuit een bepaald onderwerp. Stemmen (wanneer dat nodig zou zijn) is ook van uit dat dorp, met de regels die in dat bepaalde dorp zijn bedacht. Zo ook evaluaties van de leden van dat dorp met een functie. Juist in zo’n gemeenschap kan een nieuwe kijk op dingen ontstaan, daarom moet er niets vooraf voorgekookt worden.
Het dorp Toezicht is oa verder te gebruiken voor een gezamenlijke aanpak tav vandalisme.(Meer conciërges nodig bv) Of wanneer de samenhang of eenheid van wikisage in het gedrang komt, omdat de dorpen heel erg hun eigen regels gaan maken. Of voor gebruikers van een dorp die vinden dat ze in hun dorp niet voldoende gehoord worden. Volgens mij kan iedere gebruiker van dit dorp lid worden en dan mee denken over bepaalde onderwerpen. Misschien dat hier voor het stemmen enkele regels moeten komen, zodat niet iedere passant zijn stempel kan drukken.
Algemeen onderhoud kan door iedere gebruiker gedaan worden. Wanneer we een vaste plaats voor overleg over onderhoud willen hebben is een extra dorp waarschijnlijk een uitkomst. We hebben nu eenmaal niet allemaal even veel tijd, maar we willen wel onvolkomenheden doorgeven of er over overleggen.
Ik constateer dat ik niet iets nieuws heb geschreven, maar een andere manier om mijn mening weer te geven weet ik niet.
Ik hoop dat Tjako (en Mark) alles nog eens doorleest en aangeeft waarom hij de opzet van wikisage niet goed vindt? En waarom hij gebruiken van wikipedia hier wilt invoeren? Met vriendelijke groet, Lidewij 7 jul 2009 12:29 (UTC)

Beste Lidewij, bedankt voor je uitleg. Ik waardeer dat je Wiksiage verdedigt en je noemt ook zeker goede punten, maar een groot probleem zie je mijns inziens over het hoofd. Mijn mening hieromtrent, en allicht van Tjako ook, is dat er allesomvattend geen inspraak is in de beheersstructuur. De dorpsstructuur fungeert als een soort façade om dit probleem te verbergen. Hoe goed Guido het ook bedoelt, er is niks in samenspraak met andere (ex)-vrijwilligers besloten wat de verantwoordelijkheden, plichten en rechten van congiërges, beheerders, bureaucraten, controlegebruikers en toezichthouders zijn. Tevens is er een almacht uitgeroepen over Toezichthouders. Ter voorbeeld: toezichthouders kunnen iedereen een functie toekennen en iedereen daaruit ontslaan, zonder beperkingen (Zie Wikisage:Toezichthouder). Alle pagina's binnen Categorie:Wikisage:Gebruikersgroep die de taken van o.a. beheerders, bureaucraten, controlegebruikers en toezichthouders regelen, zijn slechts door één persoon opgesteld en diezelfde persoon eigent zich deze funties toe. Groet, MarkM | overleg 11 jul 2009 12:31 (UTC)
Kwestie van goed lezen, Mark. Een toezichthouder kan niet zomaar naar eigen goeddunken dat bitje gebruiken, maar is verantwoording schuldig aan de organisatie. Het zijn echter de dorpen die bepalen of ze van de diensten van een bepaalde beheerder gebruik willen maken. Die hebben de belangrijkste rol, dat heeft Lidewij goed gezien. Daarnaast kunnen er weliswaar enkele beheerders zijn die direct onder een toezichthouder vallen, maar die bemoeien zich niet met de dagelijkse gang van zaken in de dorpen. Guido den Broeder 11 jul 2009 13:09 (UTC)
Schijnbaar lees jij niet goed... Jij zit achter de 'organisatie', waardoor je jezelf op zeer eenvoudige wijze als toezichthouder kan benoemen. De verantwoordelijkheid leg je aan jezelf af, een beetje bizar, nietwaar? Verder zou een dorp wel een beheerder kunnen aandragen, maar de daadwerkelijke beslissing voor het al dan niet benoemen neemt enkel die toezichthouder en niet een dorp. MarkM | overleg 11 jul 2009 13:30 (UTC)
Nee, dat gebeurt door een bureaucraat, en die mag alleen iemand tot beheerder benoemen die door een dorp is voorgedragen. Maar je denkt nog altijd teveel in Wikipedia-termen. Een beheerder is op Wikisage geen chef, maar uitvoerder. De besluiten over het beheer worden door de dorpen genomen. Guido den Broeder 11 jul 2009 17:33 (UTC)
BWC Ik was tijdens het schrijven van mijn reactie op 11 jul 2009 12:31 onderbroken, dus geen reactie op wat er na kwam.
Beste Mark, dank voor het reageren. Ik ben blij dat je ook nog goede punten ziet.
Guido heeft ervaring op meerdere wiki’s opgedaan. Hij heeft deze nieuwe wikiopzet bedacht en ook opgezet. Voor als nog heb ik geen problemen met deze opzet. Bij wikipedia nl zie ik allerlei problemen. (En welke invloed heb je daar, bij die incrowd? Daar is zelfs arbitrage wat wel en niet in WP mag staan. Bv, een partij die op de lijst van de Tweede Kamer staat is NE. Wanneer er allerlei rumoer in die partij zou zijn, ja dan is het Wikiwaardig ?? )
Of met de nieuwe opzet van wikisage problemen buiten de deur blijven kan ik niet voorzien, maar wanneer we teveel op wikipedia gaan lijken zouden we zomaar dezelfde problemen kunnen krijgen. Guido was vanaf augustus duidelijk hoe hij het wilde, daar kon je aan meewerken of niet. Het is/was niet te verwachten dat deze opzet in de basis zou veranderen. Ook heb ik niet het idee dat Guido star is, maar juist duidelijk in de ideologie waar hij voor staat. Een zwevende persoonlijkheid zou ik kwalijker vinden. Mark het is zijn ding en ik accepteer hoe hij het wil hebben. Er zijn in mijn ogen geen problemen. Wanneer die er zouden zijn en er is iemand het denkt een beter te structuur te weten, dan kunnen we er dan naar kijken.
Verdeel en heers schrijf je. Citizendium werkt ook met werkgroepen en deskundigen. Ruim een jaar geleden had ik aan Guido kenbaar gemaakt dat ik in Citizendium veel goede dingen zag.
Lees eens op pedia op de OP van Itsme. Daar kan je over problemen lezen, ook dat iemand vindt/constateert dat in de wetenschap spraken is van vriendjespolitiek. En volgens mij loopt die lijn veelal door in alle media (dus ook wikipedia) en de politiek. Dat zijn dingen waar we op gefocust moeten zijn. Hoe krijgen alle dingen/onderwerpen een plaats. Dus bv. ook de ‘achterhaalde’ onderwerpen. In de Maatschappij wordt je door ‘de mainstream’ beïnvloed. Dat heeft goede en kwalijke gevolgen. Met meelopen hoef je niet overal zelf over na te denken. Maar ik heb aan de lijve ondervonden hoe het werkt, wanneer je niet meeloopt en zelf wel denkt. En een decennia later blijkt dat je de dingen nog niet zo slecht zag.
Mark je ziet wat voor mij belangrijk is. De inhoud. En dat daarbij een ander soort neutraliteit te vinden is, dan wat men in Wikipedia voor ogen houdt. Ik hou moet. Ik hoop op gezellige dorpsgemeenschappen, waar meer ruimte is dan de mainstream van enkele wetenschappers. Zie algemene uitgangspunten en artikelen. Mark, bekijk het eens van meerdere kanten en wat belangrijk is. In het leven krijg je het nooit passend bij je eigen ideeën. Misschien kan je accepteren, dat je soms goed door kan leven met een compromis. Met vriendelijke groet, Lidewij 11 jul 2009 14:57 (UTC)

Mark, er zijn vele personen die niet blij zijn met deze wiki. Zeker op een moment als blijkt dat onze manier van werken in DE belangstelling komt. Er zijn dan allerlei soorten van vandalisme te verwachten. Bijvoorbeeld wolven in schaapskleren en paarden uit Trojen. Er moet van tevoren duidelijk zijn dat er iemand kan bijsturen of aan de nootrem kan trekken. Mvg, Lidewij 11 jul 2009 16:14 (UTC)

Verzoek tot aanbrenging beheerdersbitje

Namens Dorp:Prentenhoek zou ik graag een verzoek tot aanbrenging van het beheersbitje willen doen. In het betreffende dorp is geen bezwaar ingediend. Met vriendelijke groet, MarkM | overleg 18 okt 2009 10:40 (UTC)

Een verzoek als dit wordt door een dorpsoudste overgebracht, niet door de kandidaat zelf. Geen bezwaar is nog niet hetzelfde als een voordracht. Ik zie ondertussen nul activiteit op de diverse onderhoudspagina's van het dorp. Guido den Broeder 22 okt 2009 17:46 (UTC)