Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Dividend

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dividend (Latijns : divi dendum : hetgeen verdeeld moet worden) is het winstaandeel dat uitgekeerd moet worden aan de diverse aandeelhouders.

Een onderneming die winst maakt heeft twee mogelijkheden om deze winst aan te wenden. Men kan de winst herinvesteren in het bedrijf of uitkeren aan haar aandeelhouders. De aandeelhouders zijn de eigenaren van de onderneming. Het betalen van dividend heeft een negatief effect op de hoeveelheid cash die de onderneming beschikbaar heeft. Ondernemingen streven naar een stabiel of licht stijgend dividendbedrag. Het is niet ongebruikelijk om bij verlies nog steeds dividend uit te keren uit de reserves. Dividend kan ook in aandelen worden uitgekeerd, dit noemt men dan stockdividend.

Vaststelling dividend

De uitbetaling van het dividend wordt door de aandeelhoudersvergadering goedgekeurd, nadat het bestuur de hoogte van het bedrag en de wijze van uitbetaling bepaald heeft. De wijze van uitbetaling kan in cash of in stockdividend of op nog andere manieren, zoals het uitkeren van aandelen van een dochteronderneming. Dit laatste is bijvoorbeeld gebeurd bij de Belgische distributeur Colruyt (genoteerd op Euronext Brussel) die bij wijze van superdividend aandelen van Dolmen (voorheen 100% dochter) uitkeerde aan de aandeelhouders.

De uitbetaling kan als absoluut bedrag of als percentage van de winst gebeuren. De verhouding tussen de winst van het bedrijf en het bedrag aan dividend dat uitgekeerd wordt noemt men de pay out ratio. Aandelen met een hoog dividendrendement worden in België vaak 'goede huisvader' aandelen genoemd. Groeiaandelen daarentegen keren vaak weinig of geen dividend uit.

Het dividend is voor alle gewone aandelen gelijk. Er zijn echter meerdere aandelensoorten, zoals preferent aandeel en prioriteitsaandelen; deze aandelen ontvangen een ander of geen dividend.

Invloed dividend op aandeelkoers

Het uitkeren van dividend heeft invloed op de koers van het aandeel. De datum waarop het dividend uitgekeerd wordt, is de datum waarop het aandeel ex dividend gaat. Meestal daalt de koers met een bedrag bijna gelijk aan de hoogte van het dividend. Het kan hiervan afwijken als de fiscus van een land dividendbelasting inhoudt op het uitgekeerde dividend. In België heet dit roerende voorheffing en is bepaald op 25% (begin 2004); in Nederland heet dit dividendbelasting en deze bedraagt 15% (2007). De roerende voorheffing wordt echter verlaagd voor aandelen op naam en uitgegeven na 1 januari 1994 tot 15 %. Daarnaast zorgen ook de dagelijkse koersfluctuaties ervoor dat het verschil zelden exact gelijk is aan het dividend.

Wanneer een onderneming een buitensporig grote kaspositie heeft, bijvoorbeeld door de verkoop van een groot bedrijfsonderdeel, wordt dit soms als superdividend aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld. Dit is echter de meest fiscaal onvriendelijke manier van uitkering, vanwege de nadelige belastingaanslag. Meestal worden er andere middelen, zoals kapitaalverlagingen aangewend, om de aandeelhouder maximaal te sparen.

Invloed dividend op opties

Opties op aandelen houden rekening met het dividend. Een hoger dividend zorgt bij gelijke overige variabelen voor een lagere prijs van call opties en een hogere prijs voor putopties. Dit omdat men weet dat het aandeel in de toekomst een stukje zal zakken door de dividenduitkering[1]. Houders van opties krijgen zelf geen dividend uitgekeerd.

Divident bij een coöperatie

Bij coöperatie's verstaat men onder dividend het aandeel van de leden in een batig (voordelig) saldo (bijvoorbeeld een overschot bij het afsluiten van een balans).

rel=nofollow

Externe links