Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Conservator

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een conservator of conservatrice is de beheerder van een kunstverzameling of een collectie van andere voorwerpen en data met artistieke of wetenschappelijke waarde. Indien er meerdere conservatoren verbonden zijn aan een collectie kan er ook een hoofdconservator zijn.

Conservator in een museum

In een groot museum is de hoofdconservator de hoofdverantwoordelijke die in samenwerking met de wetenschappelijke staf de opbouw en instandhouding van de museumcollectie organiseert. De collectie kan bijvoorbeeld bestaan uit kunstwerken of andere voorwerpen van cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde. In toenemende mate gebeurt de catalogisatie van deze voorwerpen met behulp van digitale bestanden.

In kleine musea kan de conservator daadwerkelijk zelf de conservering van de objecten ter hand nemen. Doorgaans werkt de conservator echter samen met een team van restauratoren. In grote musea gebeurt de restauratie onder de supervisie van de conservator of het 'hoofd' van de collecties.

De hoofdconservator van een museum stelt de permanente tentoonstelling samen en organiseert wisseltentoonstellingen. Tijdelijke tentoonstellingen kunnen ook gemaakt worden door een gastconservator die specialist is met betrekking tot het onderwerp van de tijdelijke tentoonstelling. Van een conservator wordt verwacht dat hij de collectie ontsluit door het documenteren van de collectie, het geven van lezingen en het publiceren van wetenschappelijke geschriften en publiekscatalogi. Een mogelijke vooropleiding voor een conservator is de studierichting kunstgeschiedenis.

Vaak wordt de term hoofdconservator gebruikt voor de persoon die men evengoed de 'museumdirecteur' zou kunnen noemen. Sommige musea hebben naast de 'artistiek directeur' een 'economisch directeur' die zorgt voor budgetbewaking.

Verschil met curator

Een curator van een tentoonstelling is degene die, veelal op projectbasis, een tentoonstelling organiseert en er de artistieke verantwoordelijkheid voor neemt. De term is overgenomen uit het Engels en is tegenwoordig in de tentoonstellingswereld synoniem met 'tentoonstellingsmaker'. De objecten die hij of zij laat zien kunnen allemaal afkomstig zijn van bruikleengevers.

Zie ook

  • Een hortulanus is een enigszins vergelijkbare functie bij een botanische tuin.