Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) (CBTI (Frans: Chambre belge des traducteurs et interprètes) is een Belgische beroepsvereniging die de belangen van vertalers en tolken behartigt. De BKVT werd als vereniging zonder winstoogmerk opgericht op 16 april 1955 te Brussel. De vereniging telde in 2015 444 leden.[1] De Kamer werkt eraan het beroep en de erkenning van de specifieke vaardigheden en capaciteiten van vertalers en tolken in België te bevorderen. Het is de bedoeling om spelers en gebruikers van vertaal- en tolkdiensten meer bewust te maken van het belang van kwaliteit en verantwoordelijkheid.

Als aangewezen aanspreekpunt voor iedereen die vertaal- en tolkdiensten aanlevert voor de overheid en voor de rechtbanken, is de Kamer sinds 1956 lid van de International Federation of Translators (FIT).

Geschiedenis

De Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF) werd in 1955 in Brussel opgericht (de oprichtingsakte verscheen op 14 mei 1955 in het Belgisch Staatsblad) door Hugo Singer, Adolphe Van Mulders, Julien D'Archembeau, Henri Van Hoof, Enrico Angelini, Cambien R. en Max Mandart. De voorzitter van de eerste raad van bestuur is Hugo Singer, de vicevoorzitter is Julien D'Archembeau en de secretaris-generaal is Henri Van Hoof. Onder zijn leiding verschijnt in 1955 het eerste nummer van de Taalkundige, het tijdschrift van de vereniging.

Destijds werd in geen enkele onderwijsinstelling een opleiding in het vak van vertaler en tolk aangeboden. De inrichting van specifieke opleidingen voor de sector is een van de voornaamste doelstellingen van de BKVTF. Ze zal dan ook aanwezig zijn bij de opeenvolgende oprichting van alle momenteel bestaande instellingen.

Vanaf 1956 is de BKVTF lid van de Fédération Internationale des Traducteurs (FIT), waarbinnen ze steeds zeer actief zal zijn. In 1970 wordt de BKVTF door de Brusselse gerechtelijke instanties erkend als organisator van de vertaalexamens voor kandidaat-beëdigd vertalers. Vervolgens doen verscheidene andere rechtbanken van het land een beroep op de BKVTF om de bekwaamheid van de kandidaat-beëdigd vertalers te beoordelen.

In 1984 en 1985 legt de BKVTF contact met het Ministerie van Middenstand, dat de Kamer erkent als vertegenwoordiger van het vak van vertaler.

In 2001 verhuist de maatschappelijke zetel van de vereniging naar de Ravensteinstraat in Brussel. Daar wordt voor het eerst een permanent secretariaat gevestigd, waarvoor een administratief bediende in dienst wordt genomen.

In 2002 dient de BKVTF een voorontwerp van wet in om het statuut van de beëdigd vertalers en tolken te regelen. Op 1 juli 2005 verhuist de maatschappelijke zetel van de BKVTF naar de Montoyerstraat nr. 24 in Brussel.

In februari 2006 krijgt de BKVTF opnieuw een zetel in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. Deze gebeurtenis staat gelijk aan de erkenning van de beroepen van vertaler en tolk. Datzelfde jaar wordt de BKVTF lid van de FVIB (Federatie van de Vrije en Intellectuele Beroepen) en van de UNPLIB (Union des Professions Libérales et Intellectuelles de Belgique).

In 2013 beslist de vereniging tijdens de algemene vergadering haar naam te veranderen in “Belgische Kamer van Vertalers en Tolken” (BKVT). Tijdens diezelfde vergadering worden een nieuw huishoudelijk reglement en nieuwe statuten goedgekeurd. Daarmee kan onder andere de categorie van zogenaamde “stagiairs” als lid in het leven worden geroepen. De bedoeling is vertalers die geen diploma of minstens drie jaar beroepservaring hebben, te ontvangen en te begeleiden.

Op 3 juli van datzelfde jaar wordt de BKVT voor het eerst in haar geschiedenis uitgenodigd bij de Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ze wordt gevraagd adviezen te geven over de drie wetsontwerpen die in het Belgisch parlement worden besproken betreffende het statuut van de beëdigd vertalers en tolken, dat tegen ten laatste oktober 2013 geregeld moet zijn. Deze drie wetsontwerpen zijn allemaal gebaseerd op het voorontwerp dat de BKVT in 2002 had opgesteld.

Voorzitters van de BKVT van 1955 tot nu

 • 1955 - 1962 : Hugo Singer
 • 1962 – 1971 : Henri Van Hoof
 • 1971 – 1973 : A. Van Lul
 • 1973 - 1974 : Gustave Cammaert
 • 1974 – 1978 : A. Wautier
 • 1978 - 1997 : Jean-Bernard Quicheron
 • 1997 - 2005 : Doris Grollmann
 • 2005 - 2013 : Agnès Feltkamp
 • 2013 - : Ludovic Pierard

Samenstelling van de raad van bestuur in 2013

 • Erevoorzitter: Jean-Bernard Quicheron
 • Voorzitter: Ludovic Pierard
 • Vicevoorzitter : Patricia Alarcon
 • Vicevoorzitter: Rita Roggen
 • Penningmeester: Bart Mylemans
 • Secretaris-generaal: Patrick Rondou
 • Leden: Agnès Feltkamp, Doris Grollmann, Renée Jamaer, Max De Brouwer, Zhiguan Qin

Leden

Zowel zelfstandige vertalers als vertalers in loondienst zijn lid van de BKVT. De vereniging telt zo’n 400 leden, die gevestigd zijn in België en elders in de wereld, en die werken in een honderdtal talencombinaties. Ze vermelden hun specialisatiegebieden en leven het beginsel van de moedertaal als doeltaal na. Om effectief lid te worden moeten de kandidaten houder zijn van een Belgische of buitenlandse master in een taalspecialiteit of minstens drie jaar beroepservaring kunnen aantonen. In afwachting van het ogenblik waarop hij/zij aan deze criteria kan voldoen kan iedereen die het beroep actief uitoefent, lid worden van de BKVT als stagiair-lid.

Deontologische code

Iedereen die lid wordt van de BKVT verbindt zich ertoe de bepalingen van de deontologische code na te leven.

Organen

De algemene vergadering bepaalt het algemene beleid en is het hoogste bestuursorgaan van de vereniging.

De raad van bestuur is het bestuursorgaan van de BKVT. Er zijn maximaal vijftien bestuurders. Zij worden voor twee jaar verkozen door de algemene vergadering. Ze zijn belast met een bepaald aantal mandaten in het kader van het bestuur en de vertegenwoordiging van de BKVT. Elke bestuurder neemt deze taken vrijwillig op zich.

De BKVT beschikt over twee instanties ter beslechting van geschillen: de abitrageraad en de raad van toezicht.

Publicaties en andere communicatiehulpmiddelen

Het jaarboek van de BKVT omvat de ledenlijst, een voorstelling van de vereniging en informatie over de beroepen van vertaler en tolk.

Via de website van de BKVT (www.translators.be) kan men online een vertaler of tolk zoeken. De site verstrekt eveneens gedetailleerde en geactualiseerde informatie over de vereniging en haar activiteiten. Ze bevat ook een lijst van nuttige links voor vertalers en tolken.

De FastInfo is een interne mailinglijst waarmee de leden van de BKVT nuttige informatie kunnen uitwisselen of een beroep kunnen doen op de collega’s om professionele problemen op te lossen. Via de FastInfo kunnen de leden ook werkaanbiedingen doorgeven.

De Taalkundige is het driemaandelijkse informatietijdschrift. Er worden achtergrondartikelen in gepubliceerd over de theorie en de praktijk (vertaalwoordenboeken en -software, enz.) van vertalen en tolken. Het tijdschrift brengt ook verslag uit over het reilen en zeilen van de BKVT en over de deelname van de Kamer aan de regelmatige evenementen die met de sector te maken hebben.

Het vademecum van de zelfstandig vertaler probeert een antwoord te geven op vragen die zelfstandige vertalers zich kunnen stellen bij het begin van hun carrière. Het verwijst bondig naar de administratieve, financiële, juridische en praktische aspecten van het beroep.

Bovendien heeft BKVT sinds 2012 een profiel op zowel Facebook als Linkedin (onder de naam “Belgian Chamber of Translators and Interpreters”).

Activiteiten

De BKVT organiseert colloquia, opleidingen en studiedagen, met name ter gelegenheid van de Werelddag van de vertaling die elk jaar op 30 september plaatsvindt.

Tijdens meer informele vergaderingen krijgen de leden de kans elkaar beter te leren kennen, als medewerker en als collega, en ervaringen uit te wisselen.

Contacten met de markt en de overheid

De BKVT spant zich in om de leden en hun beroep beter bekend te maken bij de beroepsfederaties, ondernemingen, ministeries en andere entiteiten die een beroep doen op de diensten van vertalers en tolken. Daarvoor woont ze regelmatig vergaderingen bij, neemt ze deel aan salons en colloquia en geeft ze aan haar leden aanbiedingen en mededelingen van internationale organisaties door.

Samenwerking met de interprofessionele federaties

De BKVT is lid van de UNPLIB (Union nationale des professions libérales et intellectuelles) en van de FVIB (Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen). Op die manier heeft de BKVT recht van spreken op het politieke toneel voor beslissingen die haar beroepen aangaan. Doordat de UNPLIB een communicerend vat is met de UCM (Union des classes moyennes) en de FVIB met Unizo (Unie van Zelfstandige Ondernemers), kunnen de leden van de BKVT bovendien tegen zeer gunstige prijzen meegenieten van de talrijke aanbiedingen voor conferenties en andere opleidingen. Ondertussen is de BKVT vertegenwoordigd op Europees niveau.

De BKVT heeft als nationale beroepsvereniging een zetel in de Sectorcommissie 15 – Andere vrije of intellectuele beroepen – in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. Daardoor krijgt de BKVT nationale erkenning: het is de enige beroepsvereniging in België die wettelijk erkend is om vertalers en tolken te vertegenwoordigen.

Internationale samenwerking

Sinds 1 januari 1956 is de BKVT lid van de FIT (Fédération Internationale des Traducteurs). In de FIT, die erkend is door de UNESCO, zitten 107 vertalersverenigingen uit meer dan 60 landen. Een aantal leden van de BKVT maakt regelmatig deel uit van de verschillende commissies binnen de FIT, en van het redactiecomité van Babel, haar officiële orgaan.

De BKVT onderhoudt nauwe betrekkingen met verschillende nationale vertalers- en tolkenverenigingen van andere landen, o.a. in het kader van het Frans-Duitse netwerk, het Frans-Engelse netwerk en het Frans-Spaanse netwerk. De BKVT is ook lid van EULITA (European Legal Interpreters’ and Translators’ Association).

Zie ook

Linken

Bronvermelding

rel=nofollow
rel=nofollow


Coördinaten sjabloon niet ondersteund