Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Bedrijfskunde

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De bedrijfskunde is die tak van de wetenschap die zich bezighoudt met de organisatie en marktomgeving van bedrijven.

Bedrijfskunde kent een integrale, multidisciplinaire benadering waarin op een wetenschappelijke manier aandacht wordt besteed aan praktijkgerichte vraagstukken binnen bedrijven, zowel intern als extern. Op de universiteit wordt daarom ook de nodige aandacht besteed aan bedrijfskundige methodologie.

Een bedrijfskundige wordt echter niet alleen opgeleid om onderzoek te kunnen doen naar allerlei bedrijfskundige fenomenen; ontwerp, advisering, implementatie en evaluatie van ideeën en beleid in de praktijk zijn eveneens een kerntaak, zowel in productgeoriënteerde als dienstenorganisaties.

Kernthema's

De kern van bedrijfskunde kan in hoofdzaak worden gekenmerkt door de volgende subdisciplines of richtingen:

Naast deze ruime aandacht voor kernthema's binnen en buiten organisaties, behoort de bedrijfskundige ook inzicht te hebben in sociale en psychologische processen. Dit is van belang voor het kunnen begrijpen en verklaren van consumentengedrag, maar het is ook van invloed op het ontwerp van effectief personeelsbeleid.

Daarnaast moet een bedrijfskundige in de hedendaagse, snel veranderende samenleving over vaardigheden beschikken inzake innovatiemanagement en ondernemen. Producten en diensten moeten steeds vaker en steeds sneller aangepast worden aan de snel veranderende en veelzijdige behoeften van "de klant". Verder is uiteraard een elementaire kennis van recht van belang. Tot slot speelt de economische wetenschap ook een rol in de bedrijfskunde. Het hebben van elementaire kennis in macro- en bedrijfseconomie is van belang om ontwikkelingen in de markt en maatschappij te kunnen vertalen naar concrete en reële organisatiedoelstellingen.

Contextdisciplines

Benaderingen in de bedrijfskunde

Arbnor en Bjerke (1997) onderkennen drie soorten onderzoeksbenaderingen in de bedrijfskunde[1][2]:

  • De analytische benadering : Dit is de klassieke methode van onderzoek, waarbij de werkelijkheid wordt beschouwd als opdeelbaar in losse elementen. Onderzoek dient zich te richten op afzonderlijke zo'n klein mogelijke delen.
  • De systeembenadering : In deze beschouwingswijze wordt de werkelijkheid opgevat als een systeem, waarvan het geheel meer is dan de som van de delen.
  • De actorenbenadering : Deze gaat ervan uit dat de werkelijkheid subjectief is, en dat de actoren, hun bedoeling en perceptie centraal dient te staan in de aanpak.

In de bedrijfskundige theorie zijn vele andere benaderingen uitgewerkt, die soms zijn te herleiden tot de genoemde onderzoeksbenaderingen.

Opleiding

Opleidingen in het hoger onderwijs zijn ingedeeld volgens de bachelor-masterstructuur. Dit houdt in dat men aan hogescholen en universiteiten eerst een bacheloropleiding volgt, welke men kan vervolgen met een masteropleiding. Hieronder worden de bedrijfskundige opleidingen op zowel bachelor- als masterniveau behandeld. Naast deze opleidingen bestaat er een technische variant van de bedrijfskundige opleiding. Deze opleiding wordt Technische bedrijfskunde genoemd.

Bachelor

Op universiteiten wordt in de bachelorfase over het algemeen gestreefd naar het creëren van een breed beeld van de verschillende disciplines die voor de bedrijfskunde van belang zijn, en de relaties daartussen. Bedrijfswetenschappelijke studies luisteren naar een divers aantal namen aan universitaire instellingen, zoals Bedrijfskunde, Internationale Bedrijfskunde, Bedrijfswetenschappen, Managementwetenschappen, Business Administration, International Business, International Business & Management en Business Studies.

Op hogescholen hebben bedrijfskundige bacheloropleidingen een sterk praktijkgericht en toegepast karakter. Opleidingen die een overwegend bedrijfskundig component hebben, zijn Management, Economie en Recht (MER), Small Business & Retail Management (met het accent op ondernemen), Bedrijfskundige Informatica, Commerciële economie, Technische bedrijfskunde, International Business & Languages en International Business & Management.

Master

Op zowel universiteiten als hogescholen kiest de student in de bedrijfskundige masteropleiding voor een specialisatie, waarin nog meer diepte wordt aangebracht. Hieronder volgt een lijst van specialisatiemogelijkheden van bedrijfskunde en aangrenzende disciplines:

Financieel Management als specialisatie behoort tot de Bedrijfseconomie in strikte zin en niet tot Bedrijfskunde in enge zin. Daarnaast gelden er allerlei differentiatiemogelijkheden in de context waarin de materie toegepast wordt (bedrijfskunde in de zorg, informatiemanagement, dienstenmanagement, enz).

De - vaak academische - MBA-opleiding (Master of Business Administration) is toegankelijk voor professionals die een opleiding op minimaal bachelorniveau hebben afgerond. Deze studie vindt vaak in deeltijd plaats en richt zich op een gedegen verdieping van methodologische en bedrijfskundige expertise, maar er wordt daarnaast ook vaak veel aandacht besteed aan diverse managementvaardigheden en input van de deelnemers zelf vanuit de praktijk. Er zijn diverse MBA-oriëntaties: voltijd versus deeltijd, in werk- en discussiegroepen of juist via distance learning, nationaal of internationaal georiënteerd, een breed en diepgaand kernprogramma versus een daadwerkelijke specialisatiekeuze (Marketing, Human Resource Management, Verandermanagement, etc).

Zie ook

WikiWoordenboek
WikiWoordenboek

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:

rel=nofollow
rel=nofollow