Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Arabisch alfabet

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Arabisch alfabet (Arabisch: الأبجدية العربية, al-abdjadiyya al-ʿarabiyya), bestaat uit 28 letters. Het Arabisch wordt geschreven van rechts naar links. Voor Arabische letters is dit de natuurlijke schrijfrichting.

Het schrift wordt hoe dan ook aan elkaar geschreven: een drukschrift met geïsoleerde letters, zoals wij in bijv. het Nederlands gebruiken, kent het Arabisch niet. Wel zijn er diverse schriftstijlen, zoals Naskh, Ruqʿa en Koefisch. Kalligrafie is zeer belangrijk binnen de islam; velen kennen op religieuze gronden beperkingen t.a.v. afbeeldingen, en kalligrafie is hiervoor een alternatief voor versieringen.

Het Arabische alfabet is net zoals dat van sommige andere Semitische talen een consonantenalfabet: het bestaat uit medeklinkers. In woordenboeken en bepaalde andere boeken staan klinkers wel degelijk aangegeven, maar dan met tekens boven en onder de medeklinkers van het alfabet. Strikt gezien zijn dit drie klinkers, /a/, /i/ en /u/, maar in de praktijk wordt wat officieel de /a/ is veelal uitgesproken als /E/.

Voor westerse mensen klinken vooral de keelklanken qaf en ʿayn exotisch in de oren. Deze klanken worden diep in de keel uitgesproken.

Dit alfabet is niet alleen de basis van de Arabische taal, maar ook onder andere het Perzisch, Dari (Oost-Perzisch), Urdu, Pasjtoe worden met de Arabische letters geschreven, soms met eigen variaties om klanken weet te geven die in het Arabisch niet voorkomen. Het Turks werd lang met het Arabische schrift geschreven, totdat Atatürk het Arabisch verving door een versie van het Latijnse alfabet. Varianten van het Koerdisch worden ofwel in het Arabisch, Cyrillisch of Latijnse (Turkse) alfabet geschreven. Kazachs wordt behalve met het Cyrillische, ook met het Arabische schrift geschreven. Getoelies is Afrikaans in Arabisch schrift.

Arabisch alfabet
Letter Naam SAMPA-waarde Letter Naam SAMPA-waarde
ا alif a ط tah t?
ب ba b ظ dza z?
ت ta t ع 'ain ?\
ث tha T غ gain G
ج jim dZ ف fa f
ح ḥa X\ ق qaf q
خ kha x ك kaf k
د dal d ل lam l
ذ dhal D م mim m
ر ra r ن nun n
ز zai z ه ha h
س sin s و waw w
ش sjin S ي ya y
ص sad s? ء hamza
ض dad d?

Voor Arabische woorden bestaan verschillende transliteratiewijzen. Iedere methode is discutabel. In Nederlandse publicaties wordt vaak een vereenvoudigde Engelse of internationale transliteratiemethode gehanteerd, waarbij u als oe (abu) moet worden uitgesproken, j als dj (jihad) en sh als sj (sharia) (zie de tabellen hierboven). Hieronder staat een lijstje met Arabische letters die geen eenduidig equivalent in het Nederlands kennen, met daarbij de meest gebruikte schrijfwijze in het Nederlands en regels voor de uitspraak.

 • ت – th (als th in het Engelse three – ook uitgesproken als s)
 • ج – dj (in Standaardarabisch als dj in jeans – in Egypte wordt dit uitgesproken als de g in het Engelse good)
 • ح en ه – h ( en h)
 • خ – ch of g, soms kh (als de ch in lach)
 • د en ض – d (d (daal) en (daad); de daal komt overeen met onze d, de daad is meer geprononceerd en maakt de lettergreep doffer)
 • س en ص – s (s (sien) en (saad); de sien komt overeen met onze s, de saad maakt de lettergreep doffer)
 • ذ – dh, soms dz (als th in het Engels father – ook uitgesproken als z)
 • ش – sj (als sj in sjaal)
 • ظ – of dz
 • ع – ʿ of 3 (keelkopsamenpersgeluid; dit teken maakt de letter waar het voor staat zwaarder van klank; indien het woord hiermee eindigt geldt dit voor de laatste letter van het woord)
 • غ – gh (ongeveer als de Franse gebrouwde r zoals in Paris)
 • ق – q (als een k die van diep in de keel komt)
 • و – w of oe, u
 • ی – j, y of ie
 • ء (hamza) – ' (korte pauze in het woord, zoals tussen de a’s in het woord naӓpen)
 • ة (ta marboeta) – als een h aan het eind van een zin of als t als na dat woord een ander woord volgt en in sommige meervoudsvormen

Zie ook

1px.pngWikimedia Commons  Zie ook de categorie met mediabestanden in verband met Arabic calligraphy op Wikimedia Commons.

rel=nofollow