Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Alfred Vierling

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

Alfred Vierling (Voorburg, 3 juli 1949) is een Nederlands politiek activist en ideoloog, die vanaf de jaren tachtig een bekend lid was van de Centrumpartij, de Centrumdemocraten en het Nederlands Blok, partijen die veelal als extreemrechts worden bestempeld, hoewel Vierling zichzelf in zijn partijpolitieke jaren als staatsnationalist beschouwde. Vierling is openlijk homoseksueel[1] en verdedigt homoseksualiteit,[2] hetgeen hem binnen "extreemrechts" omstreden maakt.

Levensloop

Jaren 70

Alfred Vierling studeerde rechten en politicologie in Leiden.[3] Hij was in de jaren zeventig actief als milieuactivist en was onder meer voorzitter van de Ekologische Beweging.[4] In het najaar van 1982 werd hij uit deze functie gezet en geroyeerd uit de vereniging vanwege zijn activiteiten voor de Centrumpartij. Hij was wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit Leiden (Internationaal milieurecht) en aan de Vrije Universiteit Amsterdam (Nucleaire strategieën). In 1980 was hij secretaris van de Interdepartementale Commissie Beleid voor Migranten uit Suriname en de Ned. Antillen (ICBM).

Jaren 80

In Nederland was Vierling een der eersten die in twee artikelen in NRC Handelsblad reeds in 1980 openlijk cultuurkritiek uitoefende op de islam.[5]

Al snel na de oprichting van de Centrumpartij sloot hij zich bij deze partij aan, zonder overigens meteen partijlid te worden.[6] Na de voor de Centrumpartij redelijk succesvol verlopen parlementsverkiezingen van 1982 werd hij aangezocht om fractiemedewerker van Hans Janmaat te worden, waarvoor het partijlidschap wel een voorwaarde was. Binnen de Centrumpartij wist Vierling zich als woordvoerder van de Tweede Kamerfractie publieke bekendheid te verwerven met zijn standpunten omtrent immigratie, integratie en remigratie. Deswege werd hij soms beschouwd als partijideoloog.[7] Hij had in die periode een grote inbreng bij de vorming en scholing van kaderleden voor de Centrumpartij. In 1984 verliet Vierling om financiële redenen wegens zijn fractiewerkzaamheden voor Janmaat de Centrumpartij om zich aan te sluiten bij de Centrum Democraten. Eerder in dat jaar was hij nog lijsttrekker van de Centrumpartij bij de Europese verkiezingen, maar de 135.000 stemmen die hij haalde waren niet genoeg voor een zetel.

In 1985 was hij de schrijver van de door het wetenschappelijk bureau van de Centrumdemocraten (SWOCI) uitgegeven nota "Centrumdemocratisch beleid ter bescherming van het Nederlands staatsburgerschap".[8] Die nota was geheel geformuleerd vanuit een cultureel en juridisch perspectief, waarbij assimilatie van immigranten tot staatsburgers zijn streven was. Hij volgde hierin het Frans-republikeinse voorbeeld van de 'laïcité', dat haaks staat op het verzuilingsmodel van het communautarisme. Het destijds gangbare beleid van integratie van immigranten met behoud van culturele identiteit werd in de nota verworpen en een ruim pakket aan remigratie-maatregelen werd voorgesteld.[5]

Aan het eind van de jaren tachtig werkte hij als senior researcher aan de Universiteit van Suid-Afrika in Pretoria waar hij een studiecentrum voor Asian Studies oprichtte.

Jaren 90

In 1990 werd hij verkozen in de gemeenteraad van Schiedam, maar hij moest als niet-inwoner de zetel na minder dan zes maanden vacant geven.[9] Later dat jaar verliet Vierling de CD. In 1992 was hij één van de oprichters van het Nederlands Blok, waarvoor hij onder meer met het Vlaams Blok en CP'86 verkennende besprekingen voerde. Deze partij verliet hij in 1994. Op 12 oktober 1999 diende hij een aanklacht in tegen drie leden van de Nederlandse Regering wegens oorlogsmisdaden begaan in het kader van de NAVO-bombardementen bij het Internationale Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië.[10]

Latere activiteiten

Tegenwoordig houdt Vierling lezingen over islam en nationalisme, en verzorgt vorming aan groeperingen zoals het volksnationalistische Voorpost, Euro-Rus en anderen. Hij werkt geregeld mee aan uitzendingen van Radio Rapaille (een internet radiozender van de rechts-radicale Tim Mudde) en schrijft artikelen voor diverse maatschappijkritische, tegen multiculturalisme gerichte tijdschriften en websites. Zelf heeft hij een serie video-interviews uitgegeven met bekende rechts-radicale eurocentristen (Horst Mahler,[11] Guillaume Faye[12] en David Duke[13]). Vierling ageert in zijn stukken nog steeds tegen immigratie, kapitalisme, neoliberalisme en milieuvernietiging.

Trivia

  • Robert Jan Stips van The Nits zat op school met Vierling en schreef het nummer Think It Over (van het album Adieu Sweet Bahnhof) over hem.[14]

Bronvermelding

rel=nofollow