Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Alexandertechniek

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Alexandertechniek is een praktische (zelfhulp)methode die als doel heeft moeiteloos en vrij te kunnen (blijven) bewegen. De methode is voortgekomen uit de ervaringen van de Australische acteur Frederick Matthias Alexander (1869-1955), die eruit bestonden dat verkeerde bewegingspatronen de natuurlijke balans van het lichaam verstoren en (op den duur) tot uiteenlopende klachten kunnen leiden. Het gaat daarbij om onder meer nek- en rugklachten, vermoeidheid, concentratieverlies, ademhalingsklachten, burn-out en (sport)blessures. De Alexandertechniek wordt soms vergeleken met de volgende methodes/therapieën: fysiotherapie, Cesar, Mensendieck, Feldenkrais, Mitzvahtechniek, Mindfulness. Toch is de Alexandertechniek geen therapie of therapeutische methode, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de oefentherapieën Cesar en Mensendieck, die eveneens draaien om het bewegingsapparaat. De methode van de Alexandertechniek is niet zozeer gericht op klachten als wel op de verbetering van het algeheel functioneren. Er wordt geen diagnose gesteld en er vindt ook geen behandeling plaats.


Achtergrond

F.M. Alexander was een Australische acteur en voordrachtkunstenaar. Tussen 1889 en 1891 ondervond Alexander stemproblemen die hem het reciteren belemmerde. Omdat artsen en stemtrainers geen remedie hadden ging hij zelf op zoek naar een oplossing. Door onderzoek met spiegels te doen ontdekte Alexander enkele oorzaken van zijn stemproblemen. Hij observeerde dat hij schadelijke bewegingspatronen in gang zette zodra hij wilde gaan reciteren. Deze ene reflex zette een aantal andere gewoonten in werking die hem belette om gezond te spreken. Naarmate zijn onderzoek vorderde zag Alexander meerdere patronen in zijn houding en reflexen die zijn lichamelijke en vocale functioneren verstoorde.

Alexander ontdekte dat zijn stemproblemen verminderden en uiteindelijk zelfs verdwenen zodra hij zijn oude gewoonten inhield (inhibeerde) door middel van een bewuste controle van zijn bewegingen. Hierdoor veranderde hij de manier waarop hij zichzelf (zijn lichaam, denken én bewustzijn/ervaring) gebruikte. Dit noemde Alexander zijn use of self. Op basis van deze ontdekking ontwikkelde Alexander de toepassingen en begrippen die nu onderdeel zijn van de Alexandertechniek.

Definitie

Het is lastig om een beknopte definitie van de Alexandertechniek te formuleren.[1] Michael J. Gelb stelt dat de beste definitie gegeven is door de voormalig directeur van Tufts University Institute for Psychological Research. Deze omschrijft de techniek als 'a means for changing stereotyped response patterns by the inhibition of certain postural sets'.[2] Elders omschreef hij Alexandertechniek als 'a method for expanding consciousness to take in inhibition as well as excitation'. [3] F.M. Alexander zelf omschreef de Alexandertechniek als “Een middel waarmee verkeerd gebruik van het menselijk organisme verbeterd (hersteld) kan worden.”[4]

Methode en kernbegrippen

De Alexandertechniek gaat uit van de methode die Alexander tijdens zijn leven heeft ontwikkeld. De Techniek kent enkele kernbegrippen die vaak worden gebruikt. Het is moeilijk om een adequate vertaling te vinden voor de begrippen die in de Alexandertechniek worden gebruikt. Dit artikel maakt daarom gebruik van de bestaande Engelse termen, met slechts enkele uitzonderingen waar de vertaling gangbaar is.

Constructive Conscious Control

De Alexandertechniek gaat om het fysiek en psychisch bewust reageren op situaties. Voor wij onszelf en het gebruik van ons lichaam en onze geest kunnen veranderen moeten we eerst leren inhiberen. Dat wil zeggen dat wij ons niet laten leiden door fysieke en psychische gewoontepatronen. Aangeleerde gewoontepatronen leiden vaak tot schadelijk gebruik van onszelf. Om deze schade te herstellen en constructief gebruik te maken van onszelf is het nodig om bewust te reageren op stimuli van buitenaf. Door het toewerken naar constructive conscious control ligt een vergelijking van Alexandertechniek met mindfulness voor de hand. Het begrip Constructive Conscious Control wordt door Alexander uitgebreid belicht in zijn boek Constructive Conscious Control of the Individual.

Direction(s)

Het begrip Direction(s) wordt in de Alexandertechniek op twee verschillende, maar elkaar overlappende manieren gebruikt:

 • Directions zijn de mentale instructies die wij onszelf geven voordat we tot een bepaalde handeling overgaan
 • Directions zijn de richtingen waarin wij onze spieren willen laten loslaten en verlengen middels de mentaal gegeven instructies.

End-gaining

Het begrip end-gaining duidt op de mentale patronen van waaruit handelingen resultaatgericht worden verricht. Dit wordt in de Alexandertechniek als onwenselijk beschouwd. Tegenover het handelen vanuit end-gaining staat het handelen vanuit de means whereby.

Inhibitie

Inhibitie duidt in de Alexandertechniek op het inhouden van een reactie (respons) op een impuls (stimulus). Alleen door het bewust worden van en inhouden van aangeleerde, schadelijke reacties kunnen mensen vrij leren handelen.

Means whereby

De Alexandertechniek beoogt een manier van bewegen die vrij is. Daarbij wordt principieel gefocust op hoe mensen bewegen; niet op het resultaat van beweging. Resultaatgericht handelen wordt gemakkelijk routineus en daarmee schadelijk. Handelen vanuit de means whereby betekent niet dat bewegingen doelloos dienen te worden, maar dat het resultaat ondergeschikt is aan de manier van bewegen.

Primary Control

Het begrip Primary Control wordt door Alexander gebruikt om de primaire functie van de Hoofd-Nek relatie voor onze hele lichaamsdynamiek aan te geven. De beheersing van deze relatie is alleen mogelijk als het hoofd vrij kan balanceren op het atlanto-occipitale gewricht (de Atlas of het eerste gewricht van onze nekwervel vanaf boven gezien). Vaak wordt deze controle gehinderd door nekspierspanning.

Psychophysical Unity

In de Alexandertechniek worden lichaam en geest als een dynamische eenheid beschouwd, niet als losse elementen. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar en daarom richt de techniek zich op zowel mentale als fysieke processen.

Up

Met up wordt in de Alexandertechniek een verlengende stroom bedoeld, die zich via de wervelkolom door ons lichaam beweegt. Deze stroom staat tegenover de verkortende en naar binnen trekkende stroom of neiging die als schadelijk wordt beschouwd. Een voorbeeld hiervan is het naar binnen trekken van de schouders en omlaag trekken van de kin. De up vertegenwoordigt een levendige, energieke stroom. De intrekkende beweging daarentegen een blokkerende stroom.

Use

Use duidt in de Alexandertechniek op de gewoonlijke, karakteristieke manier waarop iemand zich doorgaans beweegt en zijn/haar lichaam gebruikt. Onze use wordt beïnvloed door mentale en emotionele processen. Om onze use te veranderen dienen wij daarom ons denken en onze reacties op stimuli aan te passen middels constructive conscious control. Alexander heeft in het kader van onze use het begrip use of the self geïntroduceerd, waarmee hij doelde op het gebruik van onszelf als psychofysieke eenheid in al onze lichamelijke en mentale handelingen.

Unreliable Sensory Awareness

Unreliable Sensory Awareness (USA), ook wel False Sensory Awareness en Faulty Sensory Appreciation (FSA) genoemd, duidt op misleidende sensorische feedback over onze houding en use. In zijn onderzoek ontdekte Alexander dat hij op basis van sensorische gevoelens een zeer vertekend beeld kreeg van zijn houding als hij die veranderd had. Dit is een bekend verschijnsel bij leraren Alexandertechniek en beoefenaars. De Unreliable Sensory Awareness zorgt ervoor dat mensen kunnen denken dat zij een rechte houding hebben terwijl die feitelijk schadelijk is. Omgekeerd kan het voorkomen dat mensen denken een vreemde houding te hebben terwijl een docent Alexandertechniek ze net heeft geholpen hun natuurlijke houding te hervinden.

Wetenschappelijk

In tegenstelling tot de veel bekendere (oefen)therapieën is naar de Alexandertechniek een grootschalig wetenschappelijk onderzoek ingesteld. Dit onderzoek beperkte zich tot effecten bij aspecifieke chronische lage rugklachten. De Alexandertechniek bleek daar bijzonder effectief. Zes lessen gaven een jaar later nog 60% pijnreductie, terwijl 24 lessen een pijnreductie gaf van 85%.[5] Voor de overige effecten is geen uitvoerig wetenschappelijk onderzoek bekend.

De Alexandertechniek valt niet onder de paramedische behandelingen en ook niet onder de alternatieve geneeswijze. In het verleden hebben onder meer de Nederlandse ziektekostenverzekeraars Zilveren Kruis Achmea en VGZ een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering verstrekt, mits de Alexandertechniekleraar was aangesloten bij de NeVLAT (de beroepsvereniging voor Alexandertechniekleraren).

Invloed

F.M. Alexander heeft in zijn leven veel invloed gehad op John Dewey (hij schreef het voorwoord van Use of the Self en van Constructive Conscious Control of the Individual). Ook Aldous Huxley heeft lessen gehad van Alexander. De protagonist van Huxley's boek Eyeless in Gaza is op Alexander gebaseerd.

Voorts hebben de volgende mensen de Alexandertechniek gebruikt en/of bestudeerd: acteurs – Michael Caine, John Cleese, Jamie Lee Curtis, Judi Dench, Suzanna Hamilton, William Hurt, Jeremy Irons, Hugh Jackman, Sir Ben Kingsley, Kevin Kline, Patti Lupone, Paul Newman, Mary Steenburgen, Hilary Swank, Robin Williams; muzikanten – Madonna, Paul McCartney, Yehudi Menuhin, Sting; toneelschrijvers – George Bernard Shaw; schrijvers – Roald Dahl, Robertson Davies, Aldous Huxley; Nobelprijswinnaar voor geneeskunde en fysiologie Nikolaas Tinbergen.[6][7][8][9][10]

Literatuur

Werken van F.M. Alexander

 • Man's Supreme Inheritance (New York, 1918), dit is een gereviseerde en gecombineerde uitgave van Man’s Supreme Inheritance (Londen: Methuen, 1910), Addenda (1911) en Conscious Control (1912). Herdrukken van de 1918 editie verschenen in 1941, 1946, 1957, (Londen: Mouritz, 1996), herdrukt 2002. ISBN: 9780952557401
 • Constructive Conscious Control of the Individual (Minneapolis, MN: Centerline Press, 1923), gereviseerd 1946, (Londen: Mouritz, 2004) ISBN: 9780954352264
 • The Use of the Self (New York: E.P. Dutton, 1932), herdrukt door Orion Publishing 2001. ISBN: 9780752843919
 • The Universal Constant in Living (New York: E.P. Dutton, 1941), (Londen: Chaterson, 1942), latere edities 1943, 1946, Centerline Press (US, 1941, 1986), Mouritz (Londen, 2000) ISBN: 9780952557449

Secundaire literatuur

 • Michael BLOCH, F.M.: The Life of Frederick Matthias Alexander: Founder of the Alexander Technique (Londen: Little, Brown Book Group, 2004) ISBN: 9780316728645
 • Frank Pierce JONES, Freedom to Change: Development and Science of the Alexander Technique (Londen: Mouritz, 1997) ISBN: 9780952557470
 • Michael J. GELB, Body Learning. Regain Your Natural Poise, An Introduction to the Alexander Technique (New York: Henry Holt & Co., 1995) ISBN: 9780805042061
 • Ron MURDOCK, Born to Sing. A Singer’s Journey Toward Mind-Body Unity (2015)
 • Pedro de ALCANTARA, Indirect Procedures. A Musician’s Guide to the Alexander Technique (Oxford: Clarendon Press, 2009) ISBN: 9780198165699
 • Theodore DIMON jr., The Undivided Self. Alexander Technique and the Control of Stress (London: Souvenir Press, 1999) ISBN: 9780285635272
 • Jane Ruby HEINRICH, Voice and the Alexander Technique. Active Explorations for Singing and Speaking (Berkeley, CA: Mornum Time Press, 2005) ISBN: 9780964435254

Artikelen

Zie ook

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:

 1. º Bloch, Michael, F.M. The Life of Frederick Matthias Alexander. Little, Brown, Londen, 2004, p. 1
 2. º Gelb, Michael J., Body Learning. Regain Your Natural Poise, An Introduction to the Alexander Technique. Henry Holt & Co., New York, 1995, p. 2
 3. º Idem
 4. º Use of the Self, 2001: 21
 5. º (en) Artikel in de Britisch Medical Journal van 19 augustus 2008 getiteld "Randomised controlled trial of Alexander technique lessons, exercise, and massage (ATEAM) for chronic and recurrent back pain", p. 337
 6. º McEvenue, Kelly, The actor and the Alexander technique. Palgrave, Macmillan, New York, 2002
 7. º Harer, John B. (ed.), The Alexander technique resource book: a reference guide. Scarecrow Press, Lanham, Md., 2009, p. 24
 8. º Famous people who have used the Alexander Technique. The Society of Teachers of the Alexander Technique. Geraadpleegd op 6 oktober 2015.
 9. º Maisel, Edward, The Alexander technique: the essential writings of F. Matthias Alexander. Carol Publishing Group, New York, NY, 1990
 10. º (en) Artikel in de New Scientist van 31 oktober 1974 getiteld "Did Nobelist go too far in advocating Alexander Technique?" Blz. 344-345.
rel=nofollow
q621647 op Wikidata  Intertaalkoppelingen via Wikidata (via reasonator)
rel=nofollow
rel=nofollow