Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Adviespunt Klokkenluiders

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

Het Adviespunt Klokkenluiders is een onafhankelijke Nederlandse instantie die (potentiële) klokkenluiders adviseert en ondersteunt. Het adviespunt is opgericht op 1 oktober 2012 op basis van het Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden[1] door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het adviespunt is er voor mensen die op hun werk (bij bedrijf of overheid) een vermoeden hebben van een misstand, waarbij het maatschappelijk belang in het geding is. Wanneer een werkende (werknemer, zzp’er, uitzendkracht, ex-werknemer, vrijwilliger) hiervan melding wil doen, kan diegene terecht bij het Adviespunt voor gratis en vertrouwelijk advies. Het Adviespunt verricht zelf geen onderzoek naar de mogelijke misstand.

Taken

Het Adviespunt Klokkenluiders zet zich door zijn dienstverlening in voor een optimale bescherming en behandeling van (potentiële) klokkenluiders binnen de overheid en het bedrijfsleven.

De opdracht van het Adviespunt Klokkenluiders is drieledig:

  • het informeren en adviseren van (potentiële) klokkenluiders en hen ondersteuning bieden bij mogelijke vervolgstappen,
  • het signaleren van trends en ontwikkelingen op klokkenluidersgebied op basis van de opgedane ervaringen,
  • het geven van algemene voorlichting over het omgaan met een vermoeden van een misstand.

Het adviespunt brengt jaarlijks voor 1 april verslag uit van zijn werkzaamheden aan de minister van BZK, de Staten-Generaal, de Stichting van de Arbeid en de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid.

De commissieleden en de medewerkers van het bureau hebben een geheimhoudingsplicht en het Adviespunt Klokkenluiders is uitgezonderd van de Wet openbaarheid van bestuur.

Raad van advies

Het Adviespunt Klokkenluiders heeft een raad van advies, die fungeert als klankbordgroep. De leden van de raad van advies hebben ieder vanuit hun eigen achtergrond kennis van en ervaring op het gebied van klokkenluiden.

Toekomst

Het Adviespunt Klokkenluiders zal in de loop van 2016 opgaan in het Huis voor Klokkenluiders. Het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders is op 2 juli 2015 met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer en is sindsdien in behandeling bij de Eerste Kamer. Naar verwachting zal het Huis voor Klokkenluiders omstreeks 1 april 2016 operationeel zijn. Op basis van dit wetsvoorstel worden alle werkgevers bij wie ten minste vijftig personen werkzaam zijn, verplicht tot het vaststellen van een klokkenluidersregeling voor het melden van vermoede misstanden. De door het adviespunt vervulde onafhankelijk advies- en verwijsfunctie zal met de oprichting van het Huis voor Klokkenluiders een permanente positie krijgen binnen het stelsel van klokkenluidersvoorzieningen.

Externe link

Bronvermelding

rel=nofollow