Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Adviescollege toetsing regeldruk

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Actal is de naam van het onafhankelijke Adviescollege toetsing regeldruk. Actal adviseert regering, parlement en ministeries over vermindering van de regeldruk. Doel is een samenleving waarin de overheid haar doelen realiseert en mensen zo min mogelijk last hebben van regels. Actal is gevestigd in Den Haag aan het Lange Voorhout.

Samenstelling college

Voorzitter van Actal is de heer J. (Jan) ten Hoopen. Daarnaast zijn mevrouw L.L. (Lili) Doude van Troostwijk en de heer mr. dr. E. (Eric) Helder lid van het college. Secretaris van het college is de heer dr. R.W. (Rudy) van Zijp.

Advisering van regering, parlement en ministeries

Actal luistert actief naar signalen uit de samenleving. Meldingen van onnodig hoge regeldruk komen bijvoorbeeld binnen via de Kamer van Koophandel, branche-, beroeps- en belangenorganisaties. Actal onderzoekt de regeldruk, en adviseert hoe deze zo laag mogelijk kan worden gehouden. Zodat bedrijven, burgers en professionals zo weinig mogelijk tijd en geld aan hoeven te besteden om aan de regels te voldoen, en zich zo min mogelijk ergeren. Actal daagt regelgevers uit om daartoe alle mogelijkheden te benutten.

Voorzitters

Geschiedenis

De Commissie Administratieve Lasten (Commissie Slechte) werd in november 1998 door het kabinet ingesteld. Opdracht was te onderzoeken hoe de administratieve lasten aanzienlijk gereduceerd konden worden. Een belangrijk adviespunt was dat voorgenomen wet- en regelgeving strenger zou moeten worden getoetst op (extra) administratieve lasten. In 2000 werd Actal – Adviescollege toetsing administratieve lasten – opgericht; een onafhankelijk en tijdelijk adviescollege. Aanvankelijk luidde de opdracht: onderzoek de gevolgen van voorgenomen regelgeving op de administratieve lasten voor bedrijven.

Het werkterrein is driemaal uitgebreid:

  • vanaf 2005 onderzocht Actal ook de gevolgen van bestaande regelgeving;
  • vanaf 2006 werden ook de administratieve lasten voor burgers onderzocht;
  • in 2008 werd de strategische adviesfunctie van Actal versterkt; Actal onderzocht voortaan ook de administratieve lasten voor professionals en instellingen en kreeg de bevoegdheid ook andere overheden te adviseren over regeldruk.

De verwachting is dat Actal binnenkort een permanente status krijgt. Het mandaat van Actal is in juni 2011 al aangepast aan de beoogde situatie. Sinds die tijd richt Actal zich op regeldruk in brede zin, en adviseert regering, parlement en ministeries over:

  • de manier waarop de regeldrukeffecten van voorgenomen wet- en regelgeving worden beoordeeld;
  • regeldrukeffecten op burgers, bedrijven en professionals wanneer deze naar verwachting groot zijn;
  • strategische vraagstukken over regeldruk.

Actal werkt op basis van adviesaanvragen van ministeries, maar ook op basis van signalen van belangen- en brancheorganisaties en beroepsverenigingen in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid.

Externe links

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
  • Delen van deze tekst zijn overgenomen van de website van Actal [1].