Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Stefan Paas

Uit Wikisage
Versie door Mendelo (overleg | bijdragen) op 30 okt 2018 om 09:16
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

Stefan Paas (Apeldoorn, 17 september 1969) is een Nederlands theoloog en publicist. Hij is bijzonder hoogleraar kerkplanting en kerkvernieuwing aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen.

Levensloop

Stefan Paas is de zoon van de christelijk-gereformeerde theoloog en oud-zendeling Steven Paas (geboren 1942[1]), die eveneens diverse boeken publiceerde.

Paas volgde zijn studie theologie aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 1993 afstudeerde en vervolgens promotieonderzoek deed naar de scheppingsvoorstellingen bij enkele Bijbelse profeten. Hij werkte onderwijl als leraar godsdienst aan De Heemgaard, een christelijke scholengemeenschap in Apeldoorn.

Na zijn promotie in 1998 kreeg hij bij de Christelijke Gereformeerde Kerken een functie als evangelisatieconsulent. Daarna kwam hij te werken als lector gemeenteopbouw aan de Christelijke Hogeschool Ede (tot 31 augustus 2010), als missionair opbouwwerker bij het gemeenteproject Via Nova (tot einde 2008) in Amsterdam en als docent missiologie aan het Center for Evangelical and Reformation Theology (CERT) aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Hoogleraarschap

Per 1 januari 2009 ging hij voor 50% werken als universitair docent missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Per 31 augustus 2010 ging hij halftijds werken als bijzonder hoogleraar kerkplanting en kerkvernieuwing in een seculiere context aan de Vrije Universiteit (J.H. Bavinckleerstoel). Deze bijzondere leerstoel gaat uit van het CERT.

De benoeming van Paas in Kampen lag gevoelig in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, waaraan de Theologische Universiteit verbonden is. Hem werd bij zijn aanstelling in 2009 door aantal predikanten uit dit kerkgenootschap verweten dat hij in zijn dissertatie uit 1998 (Schepping en oordeel) te weinig erkenning voor het gezag van de Schrift naar voren had gebracht. Zij vroegen de Theologische Universiteit zijn benoeming ongedaan te maken.[2] De generale synode van Harderwijk sprak echter in 2011 uit dat de benoeming van Paas terecht was.[3] Met ingang van 2012 heeft Stefan Paas een vaste aanstelling in Kampen.[4]

Met ingang van 1 september 2014 is hij (naast zijn bijzondere leerstoel aan de Vrije Universiteit) benoemd tot (halftijds) hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit in Kampen, met bijzondere aandacht voor het geseculariseerde Westen.[5] Deze laatste functie aanvaardde hij met zijn inaugurele rede op 8 december 2014. Zijn bijzondere leerstoel aan de Vrije Universiteit is per 1 september 2015 omgezet in een gewone leerstoel Missiologie en Interculturele Theologie. Deze post bekleedt hij (naast de leerstoel in Kampen) in een halftijdsaanstelling.[6]

Waardering

Paas is enige malen bekroond als auteur. Voor zijn politiek-theologische studie Vrede Stichten: Politieke meditaties (2007) ontving hij de A.F. de Savornin Lohmanprijs van de Vrije Universiteit.[7]

Met Rik Peels schreef hij God bewijzen: Argumenten voor en tegen geloven (2013) over geloof in God als „een normale en redelijke optie voor normale en redelijke mensen”. Voor dit boek ontvingen Peels en hij de Theologie Publicatieprijs 2014.[8]

Publicaties

 • Schepping en oordeel: Scheppingsteksten bij enkele profeten uit de achtste eeuw voor Christus (Groen: Heerenveen 1998). Dissertatie, verdedigd aan de Universiteit Utrecht.
  • In het Engels verschenen als Creation and Judgement: Creation Texts in Some Eighth Century Prophets, Old Testament Studies (Brill: Leiden 2003).
 • Jezus als Heer in een plat land: Op zoek naar een Nederlands evangelie (Boekencentrum: Zoetermeer 2001).
 • De werkers van het laatste uur: De inwijding van nieuwkomers in het christelijk geloof en de christelijke gemeente (Boekencentrum: Zoetermeer 2003).
 • Vrede Stichten: Politieke meditaties (Boekencentrum: Zoetermeer 2007).
 • Met Gerrit Noort, Henk de Roest en Sake Stoppels, Als een kerk opnieuw begint: Handboek voor missionaire gemeenschapsvorming (Boekencentrum: Zoetermeer 2008).
 • Met Gert-Jan Roest en Siebrand Wierda, Geloven in de marge: 1 Korinte (Boekencentrum: Zoetermeer 2008).
 • Met Siebrand Wierda, Zinvol leven: Prediker (Boekencentrum: Zoetermeer 2009).
 • Met Siebrand Wierda, Ontworteld: Daniël 1-6 (Boekencentrum: Zoetermeer 2011).
 • Met o.a. Jan Hoek (red.), Handboek voor de hbo-theoloog (Boekencentrum: Zoetermeer 2011).
 • Met Pieter Boersema (red.), Onder spanning: Een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving (Kok: Kampen 2011).
 • Met Gert-Jan Roest en Siebrand Wierda, Eten met Jezus: Bijbelstudies over maaltijden in Lucas (Boekencentrum: Zoetermeer 2012).
 • Met Rik Peels, God bewijzen: Argumenten voor en tegen geloven (Balans: Amsterdam 2013).
 • Met Dirk Griffioen (red.), Gereformeerde missiologie in de 21ste eeuw: Contextualisatie, elenctiek, oecumene (De Vuurbaak: Barneveld 2015).

Paas schrijft verder een maandelijks commentaar voor het opinietijdschrift De Nieuwe Koers.

Externe links

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:

 1. º Steven Paas. Auteursinformatie bij Brevier Uitgeverij. Geraadpleegd op 3 juli 2015
 2. º Lodewijk Dros, Vrijgemaakten ruziën over benoeming docent Kampen, Trouw.nl, 23 januari 2009
 3. º Synode GKV: Benoeming dr. Paas was terecht, RD.nl, 3 juni 2011
 4. º Vaste aanstelling voor dr. Paas aan TU Kampen, RD.nl, 16 januari 2012
 5. º VU-hoogleraar Stefan Paas benoemd tot hoogleraar Kampen, VU.nl, 7 juli 2014
 6. º Prof. Stefan Paas wordt ’gewoon’ hoogleraar aan VU, RD.nl, 2 juli 2015
 7. º Lohman Prijs voor Stefan Paas, website Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie, 30 oktober 2007
 8. º Website Nacht van de Theologie 2014. Geraadpleegd op 3 juli 2015
rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow