Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Wikisage:Herberg/Archief 2009

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Folder1.png Dit is een archiefpagina, gelieve hierin na archivering niet meer te editten. Folder1.png
D o r p G e b r u i k e r s H u l p W i k i s a g e

User.png Portaal: Gebruikers

De herberg (zie ook: Ideeënbus)
Wat is een gebruiker?
Namen van gebruikers
De eigen gebruikersruimte
Gebruikersgroepen
De speeltuin (testpagina)
Enkele regels
Ik heb een conflict, wat nu?
Chatten met medegebruikers

Oudere archiefpagina's

Categorie:Wikisage:Afbeeldingen

Ik heb in de bovengenoemde categorie een hele reorganisatie doorgevoerd. Zie aldaar voor het betreffende resultaat. Het komt erop neer dat afbeeldingen nu veel verfijnder gecategoriseerd kunnen worden. Als er vragen, op- en aanmerkingen zijn, zie ik ze graag hieronder tegemoet. Groet, MarkM | overleg 28 okt 2008 23:52 (UTC)

GFDL 1.3

Vanaf vandaag geldt op Wikisage de nieuwe versie 1.3 van de GFDL (GNU Free Documentation License). Deze wijziging heeft tot gevolg dat artikelen enz. van Wikisage onder bepaalde voorwaarden nu ook door anderen mogen worden overgenomen die in plaats van de GFDL de vergelijkbare Creative Commons licentie, versie CC-BY-SA-3.0, gebruiken. De belangrijkste voorwaarde is dat deze artikelen enz. geen delen bevatten waarbij is bedongen dat overnemers ze niet mogen bewerken, iets dat bij afbeeldingen nog weleens voorkomt.

Let op:

  • Onze essays kunnen dus niet door anderen met Creative Commons worden overgenomen (wel nog gewoon met GFDL).
  • Omdat Wikipedia ook is overgegaan naar versie 1.3 kan wederzijds nog steeds naar hartelust worden geplukt. Guido den Broeder 4 nov 2008 19:22 (UTC)
Pluk, pluk, pluk Phernambucq 6 nov 2008 09:43 (UTC)
En wanneer het moment daar is, de lemma naar wikisage redigeren. Lidewij 6 nov 2008 09:55 (UTC)

Nieuw sjabloon voor afbeeldingen

Beste medegebruikers,

Ik verzoek jullie voortaan Sjabloon:Afbeelding te gebruiken voor informatieverschaffing bij afbeeldingen. Tevens zorgt dit sjabloon ervoor dat de opmaak meer gelijkgeschakeld wordt. Op- en aanmerkingen kunnen worden gemeld op de betreffende overlegopagina.

Groet, MarkM | overleg 29 nov 2008 16:08 (UTC)

Gezegende Lichtdagen

Allen de beste wensen in een voorspoedig jaar. dAb 24 dec 2008 10:42 (UTC)

Einde testfase

Beste mensen, de testfase van nl:Wikisage wordt deze maand afgerond. We lijken inmiddels stabiel genoeg. Dit betekent ook dat:

  • we vanaf 1 april actief medegebruikers gaan werven (toch)?;
  • er met ingang van heden donaties kunnen worden overgemaakt. Wikisage is natuurlijk niet zo duur als een zeker groter broertje, maar er zijn toch kosten: voor de webruimte, de backups ... en we willen toch ook ons gezicht eens laten zien op wiki-congressen enzo. Groetjes, Guido den Broeder 1 mrt 2009 16:45 (UTC)

Blokkade Waerth

Ik heb net vernomen dat gebruiker:Waerth op Wikipedia voor onbepaalde tijd is geblokkeerd wegens het dreigen met juridische actie, vanwege laster. Misschien niet de juiste plek hier, maar ik wil dit toch even kwijt: het is niet de eerste keer dat gebruikers worden gelasterd op Wikipedia. In de praktijk blijkt dat er niets tegen smaad of laster wordt ondernomen op de Nederlandstalige Wikipedia. Het gevolg is dat gebruikers zich genoodzaakt zien juridische stappen te ondernemen, om hun goede naam te zuiveren. Het kwalijkste aan deze zaak vind ik dat één van de moderators er voor een groot gedeelte debet aan is. Op Wikipedia vind er in mijn ogen een ernstige vorm van vriendjespolitiek plaats die verstrekkende gevolgen heeft voor de slachtoffers. Zelfs zo erg dat niet de daders, maar de slachtoffers worden gestraft. De richtlijnen op Wikipedia zijn in mijn ogen redelijk te noemen (al valt hier ook aan te sleutelen), maar ze worden op veel punten niet nagestreefd door de moderatorgemeenschap als er een moderator bij betrokken is.

Mijn standpunt in deze heeft ook nog betrekking op Wikisage: sta laster en smaad nooit toe hier...

MarkM | overleg 17 apr 2009 13:49 (UTC)

De richtlijnen aldaar werken niet omdat geen rekening is gehouden met kwaadwillende moderatoren. Zo loopt er op nl:WP dus een moderator rond die (onder andere) nu al meermalen gebruikers vals heeft beschuldigd van het dreigen met fysiek geweld, hoewel telkens het vermeende slachtoffer zelf niet weet waar het ventje het over heeft. Soortgelijke laster wordt hier vanzelfsprekend nooit getolereerd. Op Wikisage hebben moderatoren bovendien niet dezelfde macht als op Wikipedia. Guido den Broeder 17 apr 2009 14:52 (UTC)
Ik ben het met je eens dat er in de richtlijnen geen rekening is gehouden met kwaadwillende moderatoren. Maar zélfs met de huidige richtlijnen zou het toch mogelijk moeten zijn om een kwaadwillend moderator te blokkeren? Het probleem is dat de moderators elkaar in bescherming nemen en dat is niet zomaar te veranderen, denk ik. Zelfs niet met het aanpassen van de richtlijnen. Het enige wat je als gebruiker kunt doen is een afzetprocedure opzetten en dan maar hopen dat het over is met de machtsmisbruik van een kwaadwillend moderator... MarkM | overleg 17 apr 2009 15:35 (UTC)
Moderatoren en macht gaan slecht samen. Ik stel dan ook een regel voor die inhoudt dat hier op Wikisage een moderator hooguit 1/2 jaar achtereen mod is, en daarna herkozen dient te worden in een geregelde stemming onder de geregistreerde gebruikers. Hier zullen we dan criteria aan moeten verbinden, zodat macht en moderator niet ongebreideld kunnen zijn of worden. (Aangezien ik nu ongeveer een half jaar moderator alhier ben, stel ik dus hierbij ook mijn eigen functioneren aan herwaardering bloot, waarbij als de gemeenschap hier dat wil mij via een stemming kan wegstemmen, indien ze van mening is dat ik me niet goed van mijn taken kwijt, of indien men meent dat ik misbruik van macht maak. groet, Tjako overleg 17 apr 2009 16:17 (UTC)
@Tjako: Ik sta er volkomen achter om een moderator voor een half jaar aan te stellen. Verder ben ik van mening dat er sprake moet zijn van een herverkiezing en niet van een herbevestiging, zodat er sowieso een stemming wordt gehouden en niet het termijn automatisch wordt verlengd als er geen bezwaar wordt geuit. Ook vind ik dat de moderator zichzelf opnieuw verkiesbaar moet stellen (en dus niet een ander doet), zodat hij/zij beseft dat het moderatorschap geen functie voor het leven is, maar dit heeft meer principiële redenen. MarkM | overleg 17 apr 2009 18:51 (UTC)
Asjeblieft gin stemmingen, me bin de Nederlandse Wikipedia nie, daer-a vo elke ruft die-a gelaete moe ore 'n stemming oor opgezet. Laeme ons 'ier as 't kan niks antrekke van aollerlei intriges en vetes op de Nederlandse Wikipedia. Kapitein Zeiksnor 19 apr 2009 13:55 (UTC)
De benoeming en het ontslag van een beheerder (moderator kennen we hier niet) worden geregeld door een bureaucraat, niet door een stemming. Er staat geen vaste termijn voor. Wel is elk dorp vrij om zelf een procedure te bedenken voor het voordragen van een beheerder. Guido den Broeder 19 apr 2009 16:47 (UTC)
We kennen die procedures nog niet. Ze zijn echter wel degelijk nodig, vandaar mijn voorstel om tot procedures te komen. het kan niet zo zijn dat alle beslissingen louter door de bureaucraat genomen worden. Tjako overleg 19 apr 2009 17:40 (UTC)
Dat is ook geenszins het geval. Een bureaucraat kan een beheerder wel benoemen maar niet voordragen, dat gebeurt door een dorp. Guido den Broeder 19 apr 2009 18:38 (UTC)
Je kan dat allemaal wel bedenken, maar nergens is dat nog gereguleerd. Verder denk ik dat een beheerder niet door een dorp moet worden voorgedragen, maar dat de hele wikisagegemeenschap erover moet kunnen beslissen. Vandaar dat we beter de beheerstaken centraal kunnen houden vanuit Dorp:Toezicht. Tjako overleg 19 apr 2009 19:01 (UTC)
Het staat allemaal al een tijdje op de diverse pagina's van het Portaal:Gebruikers. Beheerders vervullen werkzaamheden voor een dorp (uitgezonderd enkelen die direct onder een toezichthouder vallen) en worden daarom ook door dat dorp voorgedragen. Dat is een vaste regel, waar niet over kan worden gestemd. Guido den Broeder 19 apr 2009 19:23 (UTC)
Een vaste regel? Wikisage:Enkele regels is nog leeg, en ik dacht dat het beter was de vaste regels gezamenlijk op te stellen. Er is nog niets qua regels vastgelegd bij mijn weten! Tijd om dat gezamenlijk te gaan doen dus, in plaats van te roepen dat er vaste regels zijn .... Tjako overleg 19 apr 2009 19:39 (UTC)
Dat was nu net niet de pagina die ik bedoelde, maar is inderdaad een pagina die gezamenlijk wordt ingevuld. Guido den Broeder 20 apr 2009 15:21 (UTC)

Richtlijnen

Aangezien de testperiode is afgesloten stel ik voor dat we in ieder geval basisrichtlijnen gaan opstellen. Ik denk dat we het beste een persoon kunnen aanwijzen die alvast een ontwerp maakt n.a.v. overleg. Nadat pas de basisrichtlijnen zijn bepaald kunnen we een stemlokaal o.i.d. openen. Pas als we een basis hebben, kunnen we verder bouwen. MarkM | overleg 17 apr 2009 18:51 (UTC)

Ik denk dat dat iets is voor in het Dorp:Toezicht. Groet, Tjako overleg 17 apr 2009 19:38 (UTC)
Donesymbool.gif gedaan - verplaatst naar Dorp:Toezicht. MarkM | overleg 18 apr 2009 11:35 (UTC)
Opzetje gestart :F.Y.I. hier te vinden: Dorp:Toezicht/Raadzaal. groet, Tjako overleg 19 apr 2009 01:02 (UTC)
Zie Wikisage:Algemene_uitgangspunten. Deze uitgangspunten staan vast (hooguit kan de woordkeuze nog wat veranderen) en gelden voor alle versies van Wikisage. Daarbinnen is er ruimte voor elk afzonderlijk project om naar behoefte beleid te ontwikkelen, wat een taak is voor het Dorp:Toezicht, en voor alle dorpen om dit beleid eventueel verder uit te werken tot eigen richtlijnen op hun specifieke terrein. Groeten, Guido den Broeder 20 apr 2009 15:18 (UTC)

Nieuw voorstel

Op Dorp:Toezicht/Raadzaal#Voorstel_aanvulling_van_de_tekst_op_Dorp:Toezicht heb ik een voorstel gedaan de tekst voor Dorp:Toezicht meer handen en voeten te geven. Graag meningen hierover aldaar. Tjako overleg 19 apr 2009 19:53 (UTC)

Alleen deelnemers aan het dorp kunnen daar meepraten, Tjako. Een van de redenen voor de dorpsstructuur is nu juist om te voorkomen dat, zoals elders wel gebeurt, de uitkomst van een discussie over een willekeurig onderwerp wordt bepaald door hoeveel vriendjes men overal vandaan weet te verzamelen. Guido den Broeder 20 apr 2009 15:08 (UTC)

Mibbit exit

De extensie Mibbit die wij gebruikten voor het chatkanaal werkt helaas niet meer, omdat het door Freenode is geblokkeerd. Ik heb nu een link geplaatst naar een pagina van Freenode zelf. Minder fraai, maar het werkt. Groetjes, Guido den Broeder 10 jul 2009 19:22 (UTC)

Open Beelden biedt vrij gebruik archiefmateriaal

Zie hun persbericht. Groetjes, Guido den Broeder 22 okt 2009 12:59 (UTC)

5000

Het 5000ste artikel is een feit, en al weer gepasseerd. Op naar de volgende 5000 ... SjorsXY 28 nov 2009 19:52 (UTC)