Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Vonnis

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een vonnis is een beslissing van een rechter. Meer specifiek van een lagere rechter, die verbonden is aan een rechtbank. In Nederland geldt dat sinds in 2002 de kantongerechten bij de rechtbanken zijn ondergebracht en daarin de sector kanton vormen, dat het daarbij ook gaat om uitspraken van de kantonrechter. Bij het uitspreken van een vonnis en het veroordelen spreekt men van vonnissen. Er zijn drie soorten vonnissen. Het kan zijn een eindvonnis, een deelvonnis of een tussenvonnis.

1) Tussenvonnis

Bij een tussenvonnis is er een keuze wanneer er hoger beroep wordt ingesteld. Dit kan gelijk bij de uitspraak of tezamen met het eindvonnis in hoger beroep tenzij a) in het dictum de mogelijkheid voor hoger beroep uitdrukkelijk wordt opengesteld of b) er verlof aan de rechter wordt gevraagd en zulks wordt verleend.

2) Deelvonnis

Een deelvonnis kan worden gesplitst in een interlocutoir vonnis en een eindvonnis. een deelvonnis is een vonnis waar een einde wordt gemaakt aan een deel van het gevorderde in het dictum. Er is slechts één appelmogelijkheid. Wil je hoger beroep instellen tegen het tussenvonnis in het deelvonnis dan dient men tegelijkertijd met het deelvonnis grieven te richten tegen het tussenvonnis. Dit is uitgemaakt in HR Ponteceen / Stratex

Bovengenoemde lijdt echter uitzondering in de volgende gevallen: a) verzuim essentiële vormen b) niet toepassen van essentiële vormen c) ten onrechte bepalingen toegepast d) verlof van de rechter e) HR Ponteceen/Stratex

3) Eindvonnis

In een eindvonnis wordt een einde gemaakt aan de rechtstrijd. Tegen een eindvonnis staat hoger beroep open.

De rechter neemt zijn beslissing na kennisneming van de schriftelijke stukken, die beide partijen daartoe hebben ingediend, eventueel na het horen van getuigen en deskundigen. In Nederland mag een rechter bij de beoordeling alleen de feiten mee laten wegen, die door de partijen zelf zijn ingebracht. Hij mag geen feiten toevoegen. Wanneer de rechter zelf bepaalde feiten weet, die niet door de partijen bij het proces zijn behandeld, mag hij deze kennis niet gebruiken voor het vonnis. Feiten of omstandigheden die algemeen bekend zijn en algemene ervaringsregels mag een rechter altijd gebruiken. Dat geldt ook voor feiten die uit openbare bronnen op eenvoudige wijze bekend kunnen worden.