Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Trekvogel

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een tuinfluiter (Sylvia borin),
een zang- en trekvogel.

Een trekvogel is een vogelsoort waarvan (vrijwel) alle individuen uit het broedgebied wegtrekken om op geruime afstand daarvan te overwinteren.
Door in de herfst naar een zuidelijker overwinteringsgebied te trekken, ontvlucht ze de slechte omstandigheden (onder andere voedselgebrek) in haar broedgebied.
Soorten als bijv. boerenzwaluw, die helemaal afhankelijk zijn van vliegende insecten, hebben dan in Nederland en omgeving niets meer te zoeken.
In de lente vindt de terugkeer plaats.
Een trekvogel wordt ook wel trekker, wegtrekker of migrant genoemd.

Het tegenovergestelde van een trekvogel is een standvogel. Deze blijft wel in zijn broedgebied overwinteren.


Oriëntatie

Er bestaan verschillende theorieën over het terugvinden van de weg van trekvogels.

  • Er bestaat een verband tussen de vetvoorraad en het aantal vlieguren om zijn winterverbijfplaats te bereiken. De vogel legt een bepaalde vetvoorraad aan. Als hij gaat vliegen, verbruikt hij deze voorraad. Als zijn vetvoorraad op is, verdwijnt de drang om te vliegen en strijkt hij neer op een geschikt stekje.
  • Volgens een andere theorie oriënteren de vogels zich op hemellichamen. De vogels die overdag vliegen, maken hierbij gebruik van de stand van de zon, terwijl de nachtvliegers de sterren handig gebruiken.
  • De derde theorie bestaat uit de mogelijkheid dat de vogels zich oriënteren op herkenningstekenen vanaf de grond. Vooral de vogels die op grote hoogte vliegen maken hiervan gebruik, want ze kunnen makkelijk grote bergen, rivieren en dorpen zien en zich dan daar vervolgens op oriënteren

Indeling vogelsoorten naar trekgedrag

De volgende driedeling is mogelijk:

  • trekvogel, als alle individuen van die soort in de herfst wegtrekken.
  • deeltrekker, als een deel van de individuen wegtrekt.
  • standvogel, als de vogelsoort geen trek vertoont, dus gewoon in het broedgebied blijft.

Vaak zijn de populaties uit Noord-Europa trekvogel en die uit Zuid-Europa standvogel. Nederland neemt veelal een tussenpositie in, er zijn daar veel deeltrekkers.

Voorbeelden

Bij de Nederlandse broedvogels zijn dat onder andere:

Zie ook