Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Transformationele coaching

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Transformationele psychologie wordt ook wel of veranderpsychologie genoemd. Transformationeel wil zeggen betrekking hebbend op de processen door transformatie. Het psychologische model is gebaseerd op de hypothetische stelling van Noam Chomsky, de geestelijke vader van het linguïstische model, dat uitgaat van patronen uit zijn transformationele grammaticatheorie. Hij stelt dat alle zinnen taaltransformaties zijn van kernzinnen, die bestaan uit een nominaal (inhoudelijke waarde) en een verbaal deel. Taal is een middel om onze gedachten en gevoelens kenbaar te maken, de moeilijkheid is dat taal een gebrekkige en onvolkomen communicatie of uitingssysteem is. Deze methode biedt ook ruimte voor dubbele of omgekeerde interpretatiemogelijkheden, zoals dubbelzinnig, illusoir of veinzend. De taalvervormingen of de transformationele processen kunnen een ingang zijn naar de werkelijke achterliggende gedachte(n) of oer essenties (naar de filosofie van Nietzsche). In de kern is alles in de natuur gericht op zelfbehoud en kan de vervorming of transformatie op basis van linguïstische patronen een heel ander doel dienen dan wat op het eerste gezicht als concreet wordt overgedragen en als bewuste of onbewuste veinzerij worden gekwalificeerd. Hier is het transformationele model een middel om een ander, een nieuw, bewustzijn bewust te maken. Het proces werkt via linguïstische patronen die de kernzinnen transformeren naar hun nominale oorsprong en de persoon te leren die verbaal weer te geven.

Wat is transformationeel coachen?

Transformationele coaching gaat over het nemen van verantwoordelijkheid en de leercapaciteit van de coachee. De coachee staat centraal en de veiligheid van de setting is een essentieel aspect van het geheel. Het uitgangspunt is eerlijk, echt durven zijn, transparant met elkaar omgaan, de zogenaamde transparante communicatie. Dit is het primaire uitgangspunt van een gezonde coachingsrelatie, iets dat de meeste cliënten eerst, vaak via een persoonlijke ontwikkelingstraject, in zichzelf moeten leren te realiseren. Daarnaast moet de coachee gecoacht en getraind worden om zichzelf in de praktijk zien te redden. Het is een, door de complexiteit ervan, niet eenvoudig te begeleiden ontwikkelingsproces. Het vindt zijn speerpunten in de ontwikkeling van zelfvertrouwen, weerbaarheid en zelfrealisatie. Dit geeft weer toegang tot de verwerkelijking van sociale vaardigheden, zowel op groeps- als op teamniveau. Het proces is erop gericht om de coachee onder begeleiding in een mentaliteitsontwikkelingsproces te brengen. Het doel is om de coachee te leren om de door hem/haar gewenste state of mind en/of mental readiness bewust te kunnen kiezen op basis van echtheid.

Transformationeel coaching als vormingsproces

Het is een ongedwongen proces dat via linguïstieke patronen werkt, die de coachee bewust maakt van zijn/haar denkwijze,beeldvorming, interpretatiewijze en achterliggende mentaliteit. In het transformationele proces staat de coachee centraal, hierbij kiest de coachee zelf wat hij nodig heeft om in de gewenste “state of mind” of “mental readiness” te komen, om de door hem gestelde doelen te kunnen realiseren.

Mentaliteit

Mentaliteit is een manier van denken en voelen, een geestelijke instelling, een geestesgesteldheid. In dit geval een winnaarsgeestesgesteldheid, die gebaseerd is op persoonlijke commitment en vastbeslotenheid, bijvoorbeeld: een vechters-, winnaars-, kampioensmentaliteit en andere mentaliteitsvormen. De vormende aspecten van de coaching worden ook als mentaliteit of persoonlijkheidsopbouwend (designing) gekwalificeerd.

Erik Reep, MA in psychologie (USA) en mental coach heeft een hiervan afgeleid mentality designing model ontworpen. Het is een eclectisch model, dat samengesteld is uit verschillende psychologische en conventionele mental coachingmethoden, die weer op hun beurt aan de holistische psychologie haar methode heeft ontleend. Hierbij wordt uitgegaan van de stelling dat de totale psyche van de mens meer is dan de som van zijn hersenfuncties.

Mentaliteit heeft een geestelijke connotatie, in de breedste zin van het woord, zo is dat ook met mental coaching dat ook inherent is aan persoonlijkheidsvorming. Mental coaching in de praktijk is an sich een pluriforme, multidisciplinaire, methode. Hierdoor is het moeilijk om de coachingmethode een duidelijke identiteit te geven. Momenteel wordt die in belangrijke mate door de sportpsychologie gestalte gegeven. Mental coaching heeft primair als doel om de mentale en psychologische aspecten in de coachee te vormen of te modelleren, om de winkansen te optimaliseren. Mentality designing maakt gebruik van de aanwezige drijfveren, motivaties en de passie, die ten grondslag liggen aan de gecoachte en getrainde onbreekbare wil om te winnen. Hiernaast is de mentale inhoud, aanwezige talenten als wilskracht, doorzettingsvermogen, volharding en mentale weerbaarheid evident. Alles moet worden gebundeld om de state of mind en mental readiness te scheppen, die dan uitmondt in het speerpunt; “De niet te breken wil, het rotsvaste vertrouwen en de niet aflatende wil om te willen winnen.

De kunst van mentality designing en training

Designing en training voor mentaliteitsvorming, dat via persoonlijke en persoonlijkheidsontwikkeling verloopt. Het is geënt op de transformationele processen, dat voornamelijk via gesprekken, visualisaties, overdenking en (filosofische) beschouwing plaatsvindt. Het is een stap voor stap proces, waarbij het ontwikkelen en het eigen maken van talenten en kwaliteiten, die dan tot automatisch handelen moeten leiden. Het is een persoonlijk ontwikkelingsproces die via een holistische coachingsmethode wordt toegepast. De methode is daardoor eclectisch van aard en dient voor de persoonlijke ontwikkeling, die moet leiden tot (zelf)bewustwording en zelfvertrouwen, dat door middel van feedback, (zelf)reflectie, supervisie, overdenking, psychologie, religie, spiritualiteit en levensbeschouwing tot stand moeten komen. De kunst is om de coachee in staat te stellen om de gewenste mind-set, state of mind of mental readiness te kiezen. Bij een verkeerde mind set, of state of mind, moet er door de coachee en/of groep/team flexibel mee omgegaan worden, dat wil zeggen dat er ook ruimte moet zijn voor een mentaliteitsomkering. Mentaliteitsveranderingen zijn doorgaans moeilijk te maken, het vereist leiderschap van topniveau, dat kan worden ontwikkeld door coaching.

Literatuur

  • Bandler, Richard & John Grinder, The Structure of Magic I: Book about Language and Therapy (1975)
  • Covey, Stephen R., De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap (1989)
  • Swaab, Dick, Wij zijn ons brein (2010)
  • Keizer Bert, Onverklaarbaar bewoond (2010)
  • Veraart-Maas H., Socratisch coachen (2006)
  • Sitskoorn Margriet, Het maakbare brein (2008)