Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Floron

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
rel=nofollow

Floron (Floristisch Onderzoek Nederland) is een stichting die in Nederland het onderzoek coördineert naar het voorkomen van wilde plantensoorten. Het is een Particuliere Gegevensbeherende Organisatie.

Geschiedenis

Deze organisatie is opgericht in 1988 en bestaat uit zowel amateur-veldbiologen en professionele floristen. De amateur-veldbiologen zijn gewoonlijk lid van het KNNV. Het Landelijk Bureau van Floron is gelieerd aan het Rijksherbarium en de opvolger daarvan, het Naturalis Biodiversity Center te Leiden. Naturalis en Floron geven gezamenlijk het tijdschrift Gorteria uit.

Reeds ver voor de oprichting van Floron werd er in Nederland floristisch werk verricht, en wel door het IVON (Instituut voor Vegetatie-onderzoek Nederland). Een andere voorloper van Floron was de KNBV (Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging).

Naast het landelijk bureau zijn er districten. Nederland is in 23 Floron-districten verdeeld, waarin een districtscoördinator de activiteiten coördineert en de gegevens, die vergaard zijn door de floristen in dit district (meestal vrijwilligers) systematiseert en doorgeeft aan de centrale databank, die onderdeel is van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Ook beheert Floron de historische databanken Florivon (1900-1950) en Florbase (1950-1975). Enkele oudere, minder systematisch opgezette, datasets zijn eveneens aanwezig, de oudste zijn van ongeveer 1800.

Belangrijke activiteiten zijn: het vervaardigen van verspreidingsatlassen en het leveren van veldgegevens daarvoor, het aanleveren van gegevens aan instanties, zoals het Nederlands Expertisecentrum Exoten, die de verbreiding van al dan niet schadelijke exotische plantensoorten bijhoudt, en het Netwerk Ecologische Monitoring van het Ministerie van Economische Zaken. Ook de Nederlandse Rode Lijst van zeldzame en bedreigde plantensoorten wordt met behulp van Floron-gegevens samengesteld. Voorts worden de gegevens van Floron gebruikt bij de actualisatie van Heukels' Flora van Nederland.

Methodiek

Bij Floron beperkt het floristisch onderzoek zich tot het onderzoek naar de verspreiding van vaatplanten. Mossen, algen, schimmels en andere vallen daar niet onder. Deze worden onderzocht door eigen gespecialiseerde organisaties, zoals de Bryologische en Lichenologische Werkgroep, die mossen en korstmossen inventariseert. Onderzoek wordt verricht naar wilde en verwilderde planten, dus niet naar opzettelijk door de mens uitgezaaide of geplante individuen.

De plantensoorten worden op een gestandaardiseerde wijze geïnventariseerd. Behalve de naam, wordt ook het tijdstip en de plaats van waarneming van een plantensoort vastgelegd. Dit gebeurt met behulp van streeplijsten die worden ingevuld voor elk kilometerhok, een door Amersfoortcoördinaten begrensd vierkante kilometer. Als de soort tenminste éénmaal voorkomt in een dergelijk hok, wordt het genoteerd. Als de soort slechts met een beperkt aantal exemplaren voorkomt, wordt het aantal genoteerd.

In het verleden werd gewerkt met uurhokken, ongeveer vijf bij vijf kilometer, waarmee uiteraard een grover verspreidingsbeeld werd verkregen.

Zie ook

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties

Zoek op Wikidata

rel=nofollow