Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Schoolvak

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een schoolvak oftewel leervak is een onderdeel van het geheel aan kennis en vaardigheden die via onderwijs aan de leerling worden aangebracht. Afhankelijk van het schooltype volgt een leerling verschillende vakken. In het basisonderwijs wordt ook gesproken van vormingsgebieden.

Indeling

Elk leervak vraagt een specifieke deskundigheid van diegene die het leervak aanbrengt. Hoe dieper men in de kennis van een vak doordringt, hoe grondiger de vorming van de lesgever moet zijn.

 • In het basisonderwijs worden de basiskennis en -vaardigheden van rekenen, lezen, spellen, schrijven aangebracht, zodat één leerkracht meerdere vakken kan geven.
 • In het voortgezet (secundair) onderwijs, en zeker in het hoger onderwijs heeft elk vak zijn eigen docent, met passende onderwijsbevoegdheid.
 • Om overdreven specialisatie tegen te gaan, worden vakken echter soms ook "geïntegreerd" aangebracht.
  • Zo is "Maatschappelijke vorming" (MaVo) een samenvoeging van onderwerpen uit aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, economie; daarbij worden ook nog taalbeheersing en rekentechnieken ingeoefend.
  • ICT-vaardigheden worden niet noodzakelijk als afzonderlijk vak gedoceerd, maar komen bijvoorbeeld in het mbo of technisch secundair onderwijs in meerdere vakken aan bod.
 • Daarnaast zijn er ook "vakoverschreidende eindtermen" (VOET): attitudes en vaardigheden die doorheen verschillende vakken worden aangebracht, zoals bijvoorbeeld het "leren leren".

Nederland

Een schoolvak kan uit meerdere typen, en niveaus bestaan. Zo bestaan er in de bovenbouw van het Nederlandse havo en vwo meerdere soorten wiskunde: wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C en wiskunde D.

Schoolvakken


Vlaanderen

In Vlaanderen worden de studierichtingen in het secundair onderwijs bepaald door de aangeboden vakken. De vakken worden onderverdeeld in drie groepen:

 • gemeenschappelijke vakken. Dit zijn vakken die in alle studierichtingen van dezelfde onderwijsvorm in alle studierichtingen voorkomen, hoewel niet steeds met evenveel lestijden. Voor de tweede graad van het ASO bijvoorbeeld zijn dat:
  • Nederlands
  • Frans
  • Engels
  • Duits
  • geschiedenis
  • aardrijkskunde
  • lichamelijke opvoeding
  • biologie
  • chemie
  • fysica
  • wiskunde
  • levensbeschouwelijk vak: rooms-Katholieke godsdienst, islam-godsdienst, niet-confessionele zedenleer, protestantse godsdienst, ...
 • richtingsspecifieke vakken, die de eigenheid van de studierichting bepalen:
  • Economie
  • Latijn
  • Oud-Grieks
  • gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen
  • sport
  • bij een aantal richtingen wordt de eigenheid van de studierichting bepaald door van sommige vakken meer lestijden in te richten: wiskunde, wetenschappen, talen.
 • complementaire vakken: enkele lestijden die de school zelf kan invullen, hetzij met uitdieping (meer lestijden van een vak) hetzij met een bijkomend vak, bijvoorbeeld:
  • muzikale opvoeding
  • plastische opvoeding
  • bedrijfseconomie
  • dactylo/tekstverwerking
  • informatica
  • Spaans/Italiaans/Arabisch

In de derde graad (5e en 6e leerjaar secundair onderwijs) vermindert het aandeel van de gemeenschappelijke vakken ten voordele van het aantal lestijden voor de richtingsspecifieke en complementaire vakken.

Ook in het TSO en KSO,en vooral het BSO is het aandeel van de gemeenschappelijke vakken tov de richtingsspecifieke vakken kleiner.

Zie ook