Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Regout (familie)

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De familie Regout is een van oorsprong Maastrichtse familie van industriëlen, waartoe onder anderen de oprichters van Mosa en Sphinx behoorden.

Geschiedenis

De stamreeks begint met Carolus Richo (ook: Regau, Regait) die in de Maastrichtse Boschstraat woonde en op 22 december 1706 in die plaats overleed. Zijn zoon Petrus Carolus Regout (1705-1781) handelde in porselein en aardewerk en begon later een pijpenfabriek. Een zoon van de laatste, Petrus Henricus Regout (1735-1784), deed hetzelfde als zijn vader. In de daaropvolgende generatie was Petrus Leonard Regout (1765-1814) koopman in glas en aardewerk terwijl na zijn dood zijn echtgenote Maria Gertrudis Nijsten ( 1766-1835) diens handel voortzette, terwijl hun zoon Petrus Regout (1801-1878) vanaf 1815 ook werkzaam was in de familiezaak; de laatste richtte in 1834 de glas- en aardewerkfabriek Petrus Regout op die de basis was van de latere porseleinfabrieken van deze familie. Leden van de familie bleven tot ver in de 20e eeuw bestuurder bij de porseleinfabrieken.

Deze familie was er verantwoordelijk voor dat Maastricht zich in de 19e eeuw ontwikkelde tot vroege industriestad. Met name de glas- en keramiekfabrieken van Regout genoten internationale faam. Hoewel de pater familias Petrus Regout als typisch 19e-eeuws ondernemer autoritair optrad in zijn fabrieken, zorgden met name zijn zonen voor het slechte imago dat de Regoutfabrieken op zeker moment hadden. In 1886 leidden vermeende wantoestanden in de fabrieken tot Kamervragen en deze namen een belangrijke plaats in in de Parlementaire enquête naar de toestand in fabrieken en werkplaatsen (1886-1887).

Daarnaast stichtten twee broers in 1834 de Maastrichtse Spijker- en Draadnagelfabriek v/h Thomas Regout; dit bedrijf bestaat anno 2018 nog steeds, nu onder de naam Thomas Regout BV en ook hier waren leden van het geslacht tot ver in de 20e eeuw bestuurders. Hetzelfde geldt voor het in 1888 opgerichte bedrijf Alfred Regout & Co.'s Vloertegelfabriek (REMA) waar familieleden ook tot ver in de 20e eeuw bestuurder van waren.

Verschillende leden van de familie Regout waren politiek actief en brachten het tot kamerlidmaatschap en ministerschap. De familie werd in 1910, 1931/32 en in 1998 opgenomen in het Nederland's Patriciaat. Al in de 19e eeuw trouwden leden met notabelen uit Limburg. Een groot deel van de familie trouwde vanaf de 20e eeuw met Belgen, velen van hen met leden van de Belgische adel en zijn in België gevestigd;[1] enkele leden trouwden vanaf eind 19e eeuw met leden van de Nederlandse adel.

Bezit

Nadat Petrus Regout in 1841 het kasteel Vaeshartelt tussen Maastricht en Meerssen had verworven (aanvankelijk voor koning Willem II, maar later om er zelf te wonen), verwierf de familie Regout in deze omgeving een groot aantal kastelen en landgoederen. Zeker de helft van de circa twintig buitenverblijven die heden ten dage deel uitmaken van de Landgoederenzone Maastricht - Meerssen behoorden eens tot het familiebezit van de Regouts. Ook elders in Maastricht verrezen villa's en landhuizen, waarvan er nog een aantal bewaard zijn gebleven.

Enkele telgen

Families betrokken bij de Regoutfabrieken

Petrus Leonard Regout (1765-1814), koopman in glas en aardewerk

 • Petrus Regout (1801-1878), in 1834 oprichter van een van de Regoutfabrieken, de aardewerk- en porseleinfabriek die later genoemd werd De Sphinx.
  • Maria Gertrudis Hubertine Regout (1826-1898), commissaris C.V. Petrus Regout & Co.
  • Petrus Alexander Hubertus Regout (1828-1897), deelgenoot glas- en aardewerkfabriek Petrus Regout, vennoot firma Petrus Regout en directeur C.V. Petrus Regout & Co.
   • Petrus Hubertus Regout (1854-1928), onder andere directeur van de N.V. Kristal- Glas en Aardewerkfabrieken De Sphinx v/h Petrus Regout & Co.
    • Bertha Maria Regout (1877-1969); trouwde in 1908 met Hans Carl Robert Maximilian Freiherr von Scheibler, heer van Muthagen (1866-1935), burgemeester en telg uit het geslacht Von Scheibler
    • Pierre Guillaume Hubert Marie Regout (1882-1967), bestuurder bij De Sphinx
   • Jules Joseph Hubert Regout (1855-1932), bestuurder bij De Sphinx, lid gemeenteraad van Maastricht
    • Jules Wilhelm Marie Regout (1881-1956), onder andere bestuurder bij De Sphinx, lid gemeenteraad van Maastricht
    • Georges Marie Hubert Regout (1882-1948), bestuurder S.A. Textile de Pepinster
   • Ernest Edouard Hubert Regout (1857-1935), assuradeur, lid van Provinciale Staten van Limburg
   • Alfred Hubert Regout (1858-1935), oprichter in 1888 en bestuurder van N.V. Alfred Regout & Co.'s Vloertegelfabriek (REMA), bewoner Kasteel van Rijckholt
    • Alfred Marie Regout (1888-1982), bestuurder REMA
     • Jacques Alfred Marie Madeleine Paul Regout (1914), assuradeur
      • Nicolette Regout (1952); trouwde in 1973 met prof. jhr. Bruno de Duve (1950), telg uit het geslacht De Duve, en in 1993 met chocolatier Pierre Marcolini (1964)[2]
     • Christian Marie Edgar Regout (1921-2013), industrieel
    • Prosper Marie Joseph Regout (1889-1952), bestuurder REMA
     • Paul Marie Alfred Regout (1916-1990), bestuurder REMA
    • Edgard Joseph Marie Regout (1890-1955), procuratiehouder REMA
    • Emmanuel Jules Joseph Marie Regout (1891-1964), bestuurder REMA
   • Charles Marie Hubert Regout (1866-1932), directeur Usine à Gaz te Luik
    • Charles Emmanuel Pierre Regout (1892-1967), onder andere bestuurder bij De Sphinx
  • Hubert Eduard Thomas Regout (1829-1878), deelgenoot en vennoot porseleinfabrieken Regout
   • Marie Hubertine Théodore Gabrielle Regout (1852-1915); trouwde in 1875 met Jules Descampe (1842-1921), burgemeester van Marbais
   • Hubert Louis Gaston Joseph Regout (1862-1939), directeur bierbrouwerij Ceres
    • Jozef Frederik Eduard Regout (1888-1971), bestuurder bij De Sphinx
   • Gustave Hubert Louis Lucien Maxime Regout (1864-1906), industrieel
    • Adrienne Gabrielle Wilhelmine Hubertine Marie Regout (1895-1975); trouwde in 1920 met Jacques Paul Jules Hubert Marie Brouwers (1895-1960), burgemeester van Noorbeek
  • Eugenius Bernardus Hubertus Regout (1831-1908), deelgenoot, vennoot en bestuurder porseleinfabrieken Regout, bestuurder N.V. Maastrichtse Spijker- en Draadnagelfabriek v/h Thomas Regout, lid van Provinciale Staten van Limburg
   • Paul Gustaaf Hubert Regout (1859-1905), bestuurder N.V. Maastrichtse Spijker- en Draadnagelfabriek v/h Thomas Regout
    • Fernand Regout (1889-1955), bestuurder N.V. Maastrichtse Spijker- en Draadnagelfabriek v/h Thomas Regout
    • Xavier Regout (1892-1964), ingenieur
     • Yves Rose Edmond Regout (1926-2002), bestuurder De Sphinx, bestuurder Thomas Regout
   • Eugène Marie Hubert Regout (1869-1922), directeur N.V. Maastrichtse Spijker- en Draadnagelfabriek v/h Thomas Regout
   • Henri Marie Hubert Regout (1872-1955), bestuurder N.V. Maastrichtse Spijker- en Draadnagelfabriek v/h Thomas Regout
    • Pierre Eugène Louis Ghislain Marie Regout (1904-1979), bestuurder N.V. Maastrichtse Spijker- en Draadnagelfabriek v/h Thomas Regout
  • Louis Regout (1832-1905), deelgenoot, vennoot en bestuurder porseleinfabrieken Regout
   • Emile Hubert Regout (1860-1905), mede-oprichter en lid firma Alfred Regout & Co.'s Vloertegelfabriek (REMA)
   • Mr. Louis Hubert Willem Regout (1861-1915), bestuurder porseleinfabrieken, politicus, minister en ambassadeur
    • Mr. dr. Ludovicus Franciscus Hubertus Regout (1891-1966), bestuurder Mosa, politicus
     • Mr. Louis Hubert Willem Regout (1928), secretaris en directeur Mosa
     • Ing. Antoine Marie Hubert Regout (1931-1962), onderdirecteur Mosa
    • Prof. mr. Robert Hubert Willem Regout (1896-1942), jurist en buitengewoon hoogleraar volkenrecht
    • Mr. drs. Theodorus Josephus Hubertus Regout (1901-1988), geoloog en cineast; trouwde in 1933 met zijn verwante Luise Edle von Scheibler, vrouwe van Mark (1911-1983), telg uit het geslacht Von Scheibler
    • Eugenie Catharina Maria Regout (1903-2000); trouwde in 1929 met prof. mr. Anton Leo de Block (1901-1986), jurist, politicus en buitengewoon hoogleraar staatsrecht
   • Mr. Edmond Robert Hubert Regout (1863-1913), minister van Justitie
   • Josephina Wilhelmina Theresia Hubertina Regout (1866-1943); trouwde in 1887 met jhr. mr. Theodorus Gijsbertus Maria Smits, heer van Eckart en in Oyen (1860-1919), politicus
  • Marie Hubertine Anne Emilie Regout (1834-1886); trouwde in 1861 met mr. Hubert Joachim Brouwers (1833-1892), burgemeester van Roermond en politicus
  • Gustave Jean Hubert Regout (1839-1923), deelgenoot, vennoot en bestuurder porseleinfabrieken Regout, bewoner van en overleden op Kasteel Vaeshartelt
 • Thomas Dominique Regout (1805-1862), oprichter in 1834 van de (later genoemde) Maastrichtse Spijker- en Draadnagelfabriek v/h Thomas Regout

Adellijke allianties

Nederlandse adel

Belgische adel

Duitse adel

Hongaarse adel

Oostenrijkse adel

1px.pngWikimedia Commons  Zie ook de categorie met mediabestanden in verband met Regout family op Wikimedia Commons.

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties
Noten
 1. º Het NP (1998) geeft voor leden van de Belgische adel die jonkheer of jonkvrouw zijn de afkortingen "éc." (écuyer) c.q. "Be.A" (Belgische adel); het is onduidelijk waarom conform het drietalige België niet gewoon de Belgische bestaande Nederlandstalige titels van jonkheer of jonkvrouw worden aangegeven.
 2. º Etat présent de la noblesse belge (2006), p. 51 [De Duve].
rel=nofollow