Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Rabobank

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(Voor de gelijknamige "wielerploeg", zie : Rabobank (wielerploeg))

De Rabobank oftewel Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A (coöperatie) is een Nederlandse bank, bestaande uit 153 (stand 2009) zelfstandige coöperaties die alle een eigen bankvergunning van de Nederlandsche Bank bezitten. De Rabobank is onderdeel van de Rabobank Groep, en naar eigen zeggen de grootste financiële dienstverlener in Nederland.

De 153 lokale Rabobanken beheerden in 2008 1112 filialen en 3097 geldautomaten. Het totale personeelsbestand van de lokale banken omvat ongeveer 29.000 formatieplaatsen. De lokale Rabo-coöperaties bedienen gezamenlijk ongeveer 9 miljoen klanten, waarvan 1,71 miljoen lid van de Rabobank zijn.

De groep is ontstaan in 1972 door een fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank. De nieuwe bank gebruikte de naam Rabobank als handelsnaam, omdat ze Raiffeisen-Boerenleenbank te lang en moeilijk te onthouden vond. De naam komt van Raiffeisenbank-Boerenleenbank. Sinds 1980 wordt de bank nog slechts aangeduid als Rabobank. De Rabobank probeert zich te profileren als een bank die zich anders gedraagt dan andere banken. In reclamespotjes wordt daarom veel aandacht geschonken aan het 'coöperatieve' karakter. Dit houdt in dat de Rabobank uit 153 (cijfers 2009) zelfstandige aangesloten banken bestaat, die alle een coöperatie vormen en over een eigen bestuur en raad van commissarissen beschikken. De centrale coöperatie Rabobank Nederland is een dochterorganisatie van de lokale coöperaties.[1] Rabobank Nederland hanteert twee hoofdvestigingen, één in Eindhoven en de ander in Utrecht.[2]

Lidmaatschap en bestuur

Lidmaatschap van de lokale coöperaties was van oudsher verplicht gesteld voor ondernemers die geld leenden, terwijl andere klanten geen lid konden worden. De Rabo-coöperaties kenden voor de leden een beperkte aansprakelijkheid van 5000 gulden. Bij het honderdjarig bestaan van de Rabobank in 1998 werd besloten de coöperaties te moderniseren. Alle klanten kunnen sindsdien vrijwillig lid worden en de aansprakelijkheid verviel.

In 2001 begon de Rabobank met een ledenwerfcampagne. Het ledental steeg van ruim 500.000 in 2000 naar 1,71 miljoen tegen het einde van 2008. Het aantal lokale Rabo-coöperaties neemt juist door fusies drastisch af. Het aantal lokale Rabo-coöperaties daalde van 547 in 1996 naar 153 in 2008. De coöperaties worden dus zowel qua ledental als geografische omvang steeds groter.

Om de groter wordende coöperaties beter te kunnen besturen, bestaat sinds 2004 de mogelijkheid het zogeheten 'directiemodel' in te voeren. Hierbij wordt de coöperatie volledig bestuurd door professionals. De directe zeggenschap van de leden verdwijnt hierbij grotendeels door de instelling van een gekozen ledenraad van minimaal 30 en maximaal 50 leden. De ledenraad vervangt qua functie de algemene ledenvergadering (ALV) vrijwel geheel. De ALV mag dan alleen nog beslissen over opheffing of uittreding van de coöperatie uit Rabobank Nederland.

Ontwikkeling coöperaties en ledental

Jaar Aantal
coöperaties
gezamenlijk
ledental
Gemiddeld
ledental
1995 547 595.000 1088
1996 510 585.000 1147
1997 481 525.000 1091
1998 445 515.000 1157
1999 424 510.000 1203
2000 397 550.000 1385
2001 369 825.000 2236
2002 349 1.108.000 3178
2003 328 1.360.000 4146
2004 288 1.456.000 5056
2005 248 1.551.000 6254
2006 188 1.641.000 8729
2007 174 1.638.000 9414
2008 153 1.707.000 11157

Ledencertificaten

Sinds 5 juni 2000 kunnen leden van lokale Rabobanken beleggen in certificaten van aandelen van Rabobank Ledencertificaten N.V. Deze naamloze vennootschap leent haar gehele vermogen uit aan Rabobank Nederland in de vorm van een achtergestelde lening. De certificaten worden uitgegeven door de "Stichting AK Rabobank Ledencertificaten" en kunnen maandelijks op een interne markt worden verhandeld.

Sponsoring

De lokale Rabobanken besteden een deel van de winst aan maatschappelijke en/of culturele activiteiten. Dit wordt door de banken het "coöperatief dividend" genoemd. Het overgrote deel van de coöperaties heeft hiervoor een coöperatiefonds ingesteld. In 2007 gaven de lokale Rabobanken hier gezamenlijk 16,1 miljoen euro aan uit.

Ledenblad

Sinds 2006 wordt door de Rabobanken het ledenblad 'Dichterbij' uitgegeven. Het blad verschijnt ieder kwartaal.

Duurzaamheid

Sinds enige tijd probeert de Rabobank zichzelf een duurzaam imago aan te meten.

Zo brengt de Rabobank vanaf 2007 de CO2-emissies van zakelijke klanten in kaart, een mogelijk vervolg is de gefinancierde CO2-uitstoot in de toekomst te verminderen. De bank zal in 2007 de CO2-uitstoot van haar kantoren en (zakelijk) verkeer van werknemers met 30 procent trachten te verminderen. Om duurzaam gedrag van particulieren te bevorderen werd in 2007 een zogenaamde Klimaathypotheek geïntroduceerd, hiermee worden duurzame investeringen in de woning gecompenseerd via een korting op de hypotheekrente. In ontwikkelingslanden worden plattelandsbanken en spaar- en kredietcoöperaties gefinancierd.

Zie ook

Externe links