Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Onderwijsprogramma's voor kinderen met een niet-Nederlandstalige achtergrond

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Onderwijsprogramma's voor kinderen met een niet-Nederlandstalige achtergrond richten zich op kinderen van wie de ouders niet in Nederland of Vlaanderen geboren zijn. Deze kinderen kunnen van de eerste generatie zijn: ze komen hier naartoe na hun geboorte, of van de tweede generatie: ze werden hier geboren, maar hun ouders zijn naar hier verhuisd. Allochtone kinderen verschillen dus van de autochtone kinderen, maar ze verschillen onderling evenzeer; belangrijke variabelen zijn:

 • land van herkomst.
 • taal, schrift, lees- en schrijfrichting.
 • leeftijd en vooral leeftijd waarop ze de "oversteek" naar een nieuwe cultuur maken.
 • godsdienst
 • graad van alfabetisering in hun land van herkomst.
 • eventuele trauma's voor of tijdens de reis naar een ander taalgebied.

In het onderwijs kunnen zich wat betreft deze kinderen de volgende moeilijkheden voordoen:

 • Het leren van een nieuwe taal en het zich aanpassen aan de nieuwe sfeer, nieuwe omgeving en gewoontes.
 • Normschendend gedrag: soms houden de allochtone kinderen zich in de begin niet aan de regels omdat ze die nog niet zo goed kennen en/of begrijpen.
 • Een gebrek aan zelfvertrouwen dat zich op verschillende manieren uit. Sommige zijn stiller en opgesloten in zich zelf, ze zijn bang en durven niets zeggen. Anderen gaan hun onzekerheid helemaal anders uiten. Ze gaan stoer proberen doen en doen alsof ze onoverwinnelijk, machtig en sterk zijn om hun onzekerheid te verbergen. Soms belanden ze dan op slechte pad.
 • Allochtone kinderen zullen soms in het begin traag vorderen maar dat betekent op zich niet dat ze minder slim zijn. Als ze talenten hebben komen die wel naar boven.

De pedagogische aanpak van deze leerlingen op school zal dus vooral steunen op:

 • begrip en aanvaarding dat deze leerlingen het (aanvankelijk) moeilijk hebben
 • extra uitleg geven, niet alleen over de leerstof, maar ook over afspraken en "schooltaal".
 • integratiebevorderende werkvormen, zoals het zo heterogeen samenstellen van de groepen. Zij leren het best en het meest als ze in een groep leerlingen zitten waar ze wat kunnen van opsteken.
 • ouders en begeleiders extra bij het schoolgebeuren betrekken en uitleg geven.

In het secundair onderwijs (Vlaanderen) en het voortgezet onderwijs (Nederland) probeert men dit toe te passen via de OKAN-klassen of schakelklassen.

Met enige regelmaat blijkt uit onderzoeken dat basisschoolkinderen met een allochtone achtergrond in Nederland een te laag advies voor vervolgonderwijs krijgen, ook al blijkt bijvoorbeeld uit de Cito-toets dat een hoger schooltype haalbaar moet zijn. Over de oorzaken is weinig bekend. Wel wordt vermoed dat het tot slechtere prestaties en uitval op het te lagere schooltype leidt doordat de leerlingen zich minder gemotiveerd voelen.